Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ: Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Αθήνα, 30/07/2014
Α.Π. 2204

Κύριε Πρόεδρε
Με την υπ΄ αριθμ. 28007 / 28.7.2014 εγκύκλιό σας προσπαθείτε να εφαρμόσετε την απόφαση του Υπουργού Υγείας κ. Βορίδη που αφορά τη βίαιη χορήγηση γενοσήμων φαρμάκων στους ασφαλισμένους. 
Οφείλετε να γνωρίζετε κύριε Πρόεδρε, ότι το γενόσημο φάρμακο δυστυχώς δεν επιβάλλεται με αστυνομικά μέτρα. Η χρήση του κατακτάται με εμπιστοσύνη και αφού γίνει πρώτα και με τα χρόνια συνείδηση στους ασφαλισμένους, προϋπόθεση απαραίτητη για να δημιουργηθούν μερίδια αγοράς, όπως στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Από τη στιγμή που τη διαφορά τιμής μεταξύ φθηνότερου γενοσήμου με άλλο γενόσημο ή πρωτότυπο την επιβαρύνεται ο ασθενής και όχι το ασφαλιστικό ταμείο, θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε αυτή την απόφαση. 
Είναι προφανές ότι σήμερα στις παρούσες συνθήκες χρειάζεστε και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ακέραια, δηλαδή τις βιομηχανίες γενοσήμων ικανοποιημένες, τους ασφαλισμένους να μην πληρώνουν συμμετοχή για να μην διαμαρτύρονται και ταυτόχρονα τη δαπάνη στα μέτρα σας. 
Σ΄ αυτήν σας την προσπάθεια, δυστυχώς χρησιμοποιείται εκβιαστικά και συστηματικά τους φαρμακοποιούς, αδιαφορώντας για την ισχύουσα νομοθεσία και στερείτε ταυτόχρονα εμμέσως την επιλογή φαρμάκου στον ασφαλισμένο, δικαίωμα του, που απορρέει από τον ίδιο νόμο. 
Τέλος κ. Πρόεδρε θα πρέπει ο Υπουργός και εσείς να σταματήσετε να κρύβεστε πίσω από τους λειτουργούς της Υγείας, φοβούμενοι την κοινωνία. 
Αν θέλετε αλλάξτε το «νόμο». 
Μέχρι τότε, σας δηλώνουμε, ότι εμείς θα εκτελούμε τις συνταγές όπως προβλέπεται, θεωρώντας την απόφαση σας ανεφάρμοστη. 

Οι εκτελούντες χρέη 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΦΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» εδρεύοντος εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, νομίμως εκπροσωπούμενου.
ΚΑΤΑ
Της Περιφέρειας Αττικής, εδρεύουσας εις την Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 15-17, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Αττικής.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ
  1. Στον Υπουργό Υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη.
  2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αργύριο Ντινόπουλο
---------------------------------------------------

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε στις 20.6.2014 υποβάλαμε ενώπιον της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Αττικής το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1920/20.6.2014 έγγραφο του Π.Φ.Σ. (το οποίο έλαβε υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 12561/20.6.2014 της υπηρεσίας σας), με το οποίο αιτούμεθα την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. της 14ης Ιουνίου 2014 για την ανάδειξη του δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου και των πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, συνυποβάλλοντας το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
            Ως επίσης γνωρίζετε, σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 59 του Ν. 3601/1928 η έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου αποτελούσε αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας. Κατόπιν η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στο Νομάρχη Αττικής δυνάμει του άρθρου 4 του Ν. 2240/1994, ως έχει ερμηνευτεί με την παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν. 2386/1996. Εν συνεχεία με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 μεταφέρθηκε εκ νέου η ως άνω αρμοδιότητα στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Τέλος, με το άρθρο 186 Ζ, ΙΙ 12 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) η ως άνω αρμοδιότητα μεταφέρθηκε στην Περιφέρεια Αττικής, όπου εδρεύει ο Π.Φ.Σ.
            Την αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ. για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ. και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου απεδέχθησαν οι Υπηρεσίες σας, κατόπιν σχετικής νομικής διερεύνησης. Για το λόγο αυτό άλλωστε αποστείλατε την κ. Γεωργία Ντελή, υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, ως αντιπρόσωπο της Διοίκησης – εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να εποπτεύσει την εκλογική διαδικασία.
Παρά την παρέλευση ενός και πλέον μήνα από την εκ υποβολή του αιτήματος για την έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., για άγνωστη εις ημάς αιτία αδικαιολογήτως δεν έχετε εισέτι απαντήσει.
Η αναιτιολόγητη αυτή καθυστέρηση έχει προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα εις την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Φ.Σ., καθώς επίσης έχει δυσχεράνει την εκπροσώπηση των φαρμακοποιών ενώπιον των Αρχών.
Επειδή αδυνατούμε να αντιληφθούμε τους λόγους της καθυστέρησής σας αυτής.
Επειδή διαμαρτυρόμεθα εντόνως για την εν λόγω παράλειψή σας.
            Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
(Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μας)
            Σας καλούμε όπως μέχρι την 31η Ιουλίου 2014 προβείτε στην έγκριση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Π.Φ.Σ., άλλως, απορρίψατε το σχετικό αίτημα ειδικώς και αιτιολογημένως, αποστέλλοντας πάραυτα τη σχετική απόφασή σας.
            Στην περίπτωση που δεν ενεργήσετε όσα ανωτέρω νομίμως ορίζονται, επιφυλασσόμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια για να προστατέψουμε τα συμφέροντα του Π.Φ.Σ.
 Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς ην αύτη απευθύνεται προς γνώσιν της και για κάθε νόμιμη συνέπεια, αντιγράφοντας παράλληλα ολόκληρη εις την επιδοτήρια έκθεση.         
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ  ΧΡΕΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                    ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ                                            ΗΛΙΑΣ ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 9 Ιουλίου 2014

Π.Φ.Σ.: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1.- Γενική Παρατήρηση : Δεν φαίνεται να έχει υπάρξει προηγούμενη συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας ή έστω και με έναν φαρμακευτικό φορέα αφού ρυθμίζονται και θέματα που έχουν ήδη ρυθμισθεί.
2.- Επιμέρους ρυθμίσεις :
ΑΡΘΡΟ 16
Α.- Η περ. 1 έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με πλείστες άλλες διατάξεις. Η ορθή διατύπωση είναι:
« Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) ως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα »
Β.- Καταργείται η απλή γνώμη του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου (στην πράξη είχε αποδειχτεί πολύ χρήσιμη).
Γ.- Η χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου γίνεται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμοδίου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
Με την παρ. 2 τα δικαιολογητικά για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου.
Δ.- Παρ.3: Τυπική ρύθμιση (ισχύει και σήμερα)
Ε.- Με την παρ. 4 καταργείται το δικαίωμα μεταβίβασης της άδειας λειτουργίας του φαρμακείου λόγω ασυμβιβάστου με το βουλευτικό αξίωμα, το οποίο είχε θεσπισθεί με το άρθρο 40 του ν. 3130/2003 κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 57 παρ. 1 του Συντάγματος.
ΑΡΘΡΟ 17
Με την παρ. 1 επαναλαμβάνεται η ήδη ψηφισθείσα ρύθμιση με τον πρόσφατο Νόμο του Υπουργείου Υγείας για τον καθορισμό δύο περιόδων ανά έτος της υποβολής αιτήσεως για άδεια ιδρύσεως.
Σε σχέση με την ρύθμιση του Υπ. Υγείας διαφοροποιείται στο ότι:
Α. Οι άδειες ιδρύσεως του φαρμακείου δεν χορηγούνται πια βάσει της ημερομηνίας επιδόσεως της αιτήσεως στην αρμοδία αρχή -
Παραμένει σε ισχύ το εδάφιο 1 της παρ. 2, περί υποβολής αιτήσεως την ίδια ημέρα (συγχρόνως αιτούντες – παρ.2)
Β. Η αίτηση δεν επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, αλλά ηλεκτρονικά ή και από τον ίδιο τον φαρμακοποιό (βλέπε άρθρο 18 εδ. 1)
Γ. οι φαρμακοποιοί οι οποίοι δεν τηρούν την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα στερούνται του δικαιώματος υποβολής αίτησης για τα επόμενα τρία (3) έτη.
(Διάταξη ασαφής και ακατανόητη)
ΑΡΘΡΟ 18
Α. Το άρθρο 5 του ν. 5607/32 έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 8 του Ν.Δ. 171/46 (καταργείται ως περ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1963/1991 με παρ. 2 άρθρου 19)
Β. Οι αιτήσεις για άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου και όχι με δικαστικό επιμελητή όπως μέχρι σήμερα. Το ίδιο και τα δικαιολογητικά. Μπορεί να γίνει και ιδιοχείρως σε περίπτωση αδυναμίας.
ΑΡΘΡΟ 19
Ορίζονται τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, μετά τις γενόμενες τροποποιήσεις του ΓΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 20
Α. Καταργείται η υποχρέωση έκφρασης γνώμης του οικείου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη συστέγαση.
Β. Το εδάφιον «και αν δεν έχει δηλωθεί η λειτουργία σε συγκεκριμένο κατάστημα νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση σε απόσταση μικρότερη της προβλεπόμενης για τη λειτουργία ανάλογα με τον αριθμό των φαρμακείων ή των αδειών ιδρύσεως αυτών που πρόκειται να συστεγασθούν»
(Ουδεμία δύναται να έχει εφαρμογή αφού οι αποστάσεις, μεταξύ ιδρυόμενων και μεταφερομένων φαρμακείων έχουν καταργηθεί).

Η ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΦΣ

Π.Φ.Σ.: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα, 09/07/2014 
Αρ Πρωτ. 2112

Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει φέρει προς Δημόσια Διαβούλευση μέχρι τις 11 Ιουλίου, Σχέδιο Νόμου με θέμα: «ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΒΑΡΩΝ ΣΕ 13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 
 Στο Σχέδιο Νόμου αυτό περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων. 
Τα άρθρα που μας αφορούν είναι από το 16 μέχρι και το 20. 
Παρακαλείσθε όπως υποβάλλετε τις προτάσεις σας και τις παρατηρήσεις σας στην Δημόσια Διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minreform/?p=1566) επί των ως άνω προτεινόμενων ρυθμίσεων όπως επίσης και να τις κοινοποιήσετε στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Θα ακολουθήσει και νομική αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία του ΠΦΣ. 

Για τον ΠΦΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ 
ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δευτέρα, 7 Ιουλίου 2014

ΔΙΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα 5/7/2014
Αιφνιδιαστικές κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν οι φαρμακοποιοί θέτοντας στην κυβέρνηση σειρά αιτημάτων που έχουν σχέση με την βελτίωση της οικονομικής και θεσμικής λειτουργίας του φαρμακείου, που χτυπήθηκε βάναυσα την τελευταία τετραετία.
Η συγκέντρωση των προέδρων όλης της χώρας κατήγγειλε τις κυβερνητικές αποφάσεις που αφορούν τα μέτρα σε βάρος των φαρμακείων και έδωσε διορία μέχρι την έναρξη εφαρμογής της υπουργικής απόφασης σχετικά με την μείωση του ποσοστού κέρδους για την ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου.
Οι φαρμακοποιοί παραμένουν σε εγρήγορση και δηλώνουν ότι δεν θα αποδεχθούν άλλα μέτρα σε βάρος των φαρμακείων, που ωφελούν αποκλειστικά τους φαρμακοβιομήχανους και όχι τον ΕΟΠΥΥ και τους ασφαλισμένους.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Π.Φ.Σ.: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΦΣ 14/6/2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Στην Αθήνα σήμερα, την 14η Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 συνήλθε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, η Γενική Συνέλευση αυτού σε συνέχεια της Συνεδριάσεως της, την 13η Ιουνίου 2014, η οποία είναι εξ αναβολής της, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας με θέμα «Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1681/26.5.2014 πρόσκληση για την ανάδειξη:
Α) Δεκαπέντε (15) μελών για του Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. από τους αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, και
Β) Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την εξής αναλογία : i) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, ii) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και iii) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους αντιπροσώπους του Φαρμακευτικούς Συλλόγους της χώρας πλην Αττικής και Πειραιώς.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, η οποία αποτελείται από τους :
1) Λάζαρο Φαρσάκη, ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, 2) Ιωάννη Σιούλα, 3) Δάφνη Κουτετέ – Γιαπιτσάκη, 4) Νικόλαο Βερβέρη και 5) Γεωργία Ντελή, ως εκπροσώπου της Περιφέρειας Αττικής (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας).

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια από την Περιφέρεια Αττικής των έντεκα (11) συνδικαλιστικών παρατάξεων, ως και λευκά ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και σφραγισμένους φακέλους, και την κάλπη. Διαπιστώνει ότι η κάλπη είναι κενή, την σφραγίζει με ταινία και ισπανικό κερί και την κλειδώνει με την κατάλληλη κλειδαριά. Στη συνέχεια διαπιστώνει την ύπαρξη ιδιαιτέρου χώρου στον οποίο θα αποσύρονται οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων, προκειμένου να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια τους με απόλυτη μυστικότητα, ως απαιτεί ο Νόμος.

Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ότι θα θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια εκείνα, που στους υποψηφίους για το Δ.Σ., και στους υποψηφίους για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο θα φέρουν σταυρό είτε αριστερά, είτε δεξιά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 12.00 και διεξήχθη ομαλώς με όλους τους τύπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και περατώθηκε στις 18.45, οπότε η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε την περάτωση της ψηφοφορίας και την έναρξη της διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ψήφων.

Το μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, κ. Νικόλαος Βερβέρης, επισημαίνει ότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας προσκομίστηκαν επτά (7) εξουσιοδοτήσεις, εκ των οποίων μόνο μία (1) από αυτές (η υπ’ αριθμόν 1) έφερε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος τακτικού αντιπροσώπου.

Κληθέντες από την Εφορευτική Επιτροπή, παρέστησαν οι 1) Ιωάννης Παπαγεωργίου, Ειδικός Επιστήμων, και 2) Ηλίας Δημητρέλλος, Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.
Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι : 174
Ψήφισαν : 174

Ολοκληρωθείσας της διαλογής των ψηφοδελτίων ευρέθησαν εκατόν εβδομήντα τέσσερις (174) φάκελοι με ισάριθμα εντός αυτών ψηφοδέλτια, ήτοι ο αυτός αριθμός με τους ψηφίσαντες.
Ευρέθησαν:
Έγκυρα : 174
Λευκά : 0
Άκυρα : 0
Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί.

Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε έκαστος συνδυασμός ανέρχεται:

Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 4
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 55
Έδρες : 5
Πρώτη Κατανομή : 4
Δεύτερη Κατανομή : 1

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 16
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 0

4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

6. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

8. «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2014»
Ψήφοι : 7
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

9. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ψήφοι : 1
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

10. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 25
Έδρες : 2
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 0

11. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 32
Έδρες : 3
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 1

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 55
Έδρες : 2
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 1

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 16
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

5. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 25
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 32
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

Ο αριθμός των ψήφων (σταυρών προτίμησης) τους οποίους έλαβε έκαστος των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ανέρχεται σε:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 02
ΤΣΙΡΩΝΑ –ΣΥΨΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 02

2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 04
ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 03
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 03
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 02
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 02
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ 02
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 01
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 0
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03
ΣΙΑΠΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 0
ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0

4. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΣΤΟΪΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ-ΑΓΑΠΗ 02
ΖΟΡΜΠΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (ΡΙΤΑ) 01
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0
ΖΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ 0
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 0

6. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 02
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01

8. «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 2014»
ΧΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) 05
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 01

9. ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01

10. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 07 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΤΣΙΚΑΝΔΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΒΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 04
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 02
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 01
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 01
ΜΑΡΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 01
ΜΠΑΣΚΟΥΡΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 01
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 0

11. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 06 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03
ΖΑΡΟΓΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 02
ΚΟΥΤΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 02
ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 01
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01
ΜΠΑΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01
ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01

Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΜΠΟΓΔΑΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 29 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 12 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΕΥΒΟΙΑΣ) 11
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΡΟΥΞΗ ΛΟΥΚΙΑ (ΦΣ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ) 36

2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΦΣ ΠΙΕΡΙΑΣ) 05 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 08

3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΦΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 04
ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 02

4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΤΑΚΤΙΚΟΣ
ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (ΦΣ ΑΧΑΪΑΣ) 06

5. «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 05
ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 12
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΣ ΧΑΝΙΩΝ) 06
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 03 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΚΙΛΚΙΣ) 12
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 03
ΚΑΡΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΦΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 03 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 01

6. «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
ΛΕΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 02
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 07
ΜΗΤΣΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ (ΦΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 10 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΡΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΦΣ ΔΡΑΜΑΣ) 10
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΒΑΒΑΡΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΦΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 08

Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, την εκπρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής.
        Ο Πρόεδρος              Τα Μέλη               Η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

Ο ΠΦΣ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ Υ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ


ΑΘΗΝΑ 11.6.2014
Ο ΠΦΣ δηλώνει την αντίθεσή του στην νέα απόφαση του Υπουργού Υγείας που αφορά «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1530/10-6-2014). Η απόφαση αυτή  εξειδικεύει τον Νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα 4254/2014 και διαμορφώνει ένα νέο τιμολογιακό περιβάλλον.
Α) Ουσιαστικά καταργεί την σταθερή λιανική τιμή στα ΜΗΣΥΦΑ επιβάλλοντας στους χονδρεμπόρους και τα φαρμακεία ελεύθερη πώληση με ποσοστό κέρδους που μπορεί να φτάσει έως και το ΜΗΔΕΝ.
Β) Εφαρμόζει άδικα και αυθαίρετα οριζόντιες  μειώσεις τιμών σε πολλά φάρμακα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τρεις χαμηλότερες χώρες της Ε.Ε.
Γ) Αφαιρεί συνεχώς φάρμακα από την θετική λίστα επιβαρύνοντας με μεγαλύτερο κόστος τον Έλληνα ασφαλισμένο.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ κατηγορηματικά την αντίθεσή μας με τις νέες ρυθμίσεις που δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης των φαρμακείων μας.
Ο ΠΦΣ ζητά από  το νέο υπουργό  Υγείας την άμεση ανάκληση των διατάξεων που μας θίγουν.
Εκ του ΠΦΣ