Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

ΠΦΣ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. 2930
Αθήνα 20/10/2014


ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας


Θέμα: «Κατάργηση υποχρέωσης γνωμοδότησης του Φαρμακευτικού Συλλόγου κατά την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου»

            Σε απάντηση  σχετικών ερωτημάτων    και προς ενημέρωση των Φαρμακευτικών Συλλόγων της Χώρας, επαγόμεθα τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 216 παρ. 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160/08.8.2014) ορίζεται ότι «1. H παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1963/1991 (Α΄ 138) αντικαθίσταται ως εξής: «1. H άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη και κοινοποιείται στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο.»

Με το δε άρθρο 219 ορίζεται ότι «Η παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη της έδρας των συστεγαζόμενων φαρμακείων δύναται να επιτραπεί η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα περισσοτέρων του ενός (1) υπό ίδρυση φαρμακείων εφόσον χωροταξικά δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτηση του κοινού και δεν έχει δηλωθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα η λειτουργία νεοϊδρυόμενου φαρμακείου ή η μεταφορά φαρμακείου που ήδη λειτουργεί σε άλλη θέση…»

Δυνάμει των ως άνω διατάξεων καταργείται η υποβολή απλής γνώμης του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου κατά τη διαδικασία χορήγησης της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου και της άδειας για συστέγαση φαρμακείων.

Στην περίπτωση όμως που η σχετική αίτηση για την χορήγηση της άδειας ιδρύσεως φαρμακείου ή της άδειας για συστέγαση φαρμακείων έχει υποβληθεί στην αρμόδια Περιφέρεια πριν την ημερομηνία δημοσιεύσεως του Ν. 4281/2014, ήτοι την 08.8.2014, ο οικείος Φαρμακευτικός Σύλλογος υποχρεούται να γνωμοδοτήσει σχετικώς (απλή γνώμη) επί της σχετικής αιτήσεως.     

            Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.


Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΦΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Λουράντος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου σας προσκαλούν σε συνέντευξη τύπου με θέμα : 
Η σημερινή κατάσταση στην Φαρμακευτική Περίθαλψη. Ασφαλισμένοι και Φαρμακοποιοί στο επίκεντρο μιας υγειονομικής κρίσης 
Την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11 το πρωί στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου) 

Για το ΔΣ του ΠΦΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΒΟΡΙΔΗ: ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ "ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ"

Αθήνα, 15/10/2014 
Αριθμ. Πρωτ. 2854 

ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη

Κύριε Υπουργέ, 
Με την λογική του «αποφασίζουμε και διατάζουμε» το υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο να φέρει στη βουλή νομοσχέδιο έκπληξη, το οποίο περιλαμβάνει και διατάξεις που αφορούν τα φαρμακεία και τους φαρμακοποιούς. 
Το γεγονός, το πληροφορούμαστε μέσω του τύπου, όπου γίνεται λόγος και για πρόστιμα 5.000 ευρώ σε βάρος των φαρμακοποιών για την μη χορήγηση γενοσήμων, την στιγμή που αυτοί απλώς εκτελούν τις συνταγές που συνταγογραφούν οι γιατροί. 
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το νομοσχέδιο αυτό και ζητάμε για μια ακόμη φορά επειγόντως συνάντηση μαζί σας για να συζητήσουμε τα θέματα που αφορούν τα φαρμακεία και έχουν άμεση σχέση με την φαρμακευτική περίθαλψη εκατομμυρίων ασφαλισμένων. 
Θεωρούμε απαράδεκτο να ακολουθείται μια πρακτική που θυμίζει άλλες εποχές … και να προωθούνται ερήμην του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου νομοσχέδια, την στιγμή που αποτελεί εκ του νόμου Σύμβουλο του υπουργού υγείας και μάλιστα όταν το νέο προεδρείο του δευτεροβαθμίου οργάνου έχει ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση μαζί σας. 


Με τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

Ο ΠΦΣ ΖΗΤΑ ΑΜΕΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

Αθήνα, 7/ 10/2014 
Αριθμ. Πρωτ. 2763 

ΠΡΟΣ - Γενική Γραμματεία Εσόδων 
Υπόψη Γενικής Γραμματέως 
κας Αικατερίνης Σαβαΐδου 

Θέμα: Παρακρατήσεις φαρμακείων από ΔΟΥ και χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας. 
Σχετ. ΠΟΛ 1274/13 και 1065/14 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 

Κυρία Γενικέ, 
Μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1274/27-12-2013 και σε συνέχεια προγενέστερης αλληλογραφίας με το γραφείο σας την οποία επισυνάπτουμε, επιτρέψτε μας να σας ενημερώσουμε για τα εξής: 
Οι φαρμακοποιοί προκειμένου να εισπράξουν το εκάστοτε αναλογούν ποσό που τους οφείλεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία, για την εκτέλεση των συνταγών των ασφαλισμένων από τα φαρμακεία τους, καλούνται να προσκομίσουν κάθε μήνα φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
Με την παρότρυνση της Πολιτείας και δη του Υπουργείου σας, οι φορολογούμενοι έχουν προβεί σε ρυθμίσεις των πάσης φύσεως φορολογικών τους υποχρέωσαν προς το Δημόσιο. 
Έτσι και η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των φαρμακοποιών έχουν αιτηθεί προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. την ρύθμιση της τμηματικής καταβολής των χρεών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς αδυνατούν να καταβάλουν άπαξ το σύνολο των οφειλών τους. 
Οι αιτηθείσες φορολογικές ενημερότητες τις οποίες απαραιτήτως πρέπει να διαθέτουν κάθε μήνα οι φαρμακοποιοί όπως αναφέρουμε και παραπάνω, χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ. με εντολή όμως παρακράτησης μέρους ή ολόκληρου του προς είσπραξη από τον φαρμακοποιό ποσού από τον ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ασφαλιστικά ταμεία ανεξαρτήτως αν οι οφειλές είναι ληξιπρόθεσμες ή όχι, αν είναι ρυθμισμένες ή όχι, και κυρίως ανεξαρτήτως αν ο φαρμακοποιός είναι ενήμερος στην καταβολή των δόσεων της οφειλής του ή όχι, πολύ δε περισσότερο όταν το δημόσιο μέσω του ΕΟΠΥΥ οφείλει στους φαρμακοποιούς πολλά εκατομμύρια ευρώ! 
Ουσιαστικά η πολιτεία καταστρατηγεί και ακυρώνει το δικαίωμα των φαρμακοποιών και των λοιπών φορολογουμένων να προβαίνουν σε ρύθμιση της τμηματικής καταβολής των χρεών τους. Η ΠΟΛ 1065/14 ουδόλως διόρθωσε το πρόβλημα αφού εκδίδεται μεν φορολογική ενημερότητα από την αρμόδια ΔΟΥ, με εντολή παρακράτησης όμως από τον ΕΟΠΥΥ ποσού, τουλάχιστον όσο τρεις ρυθμισμένες δόσεις για τους τρεις επόμενους μήνες που ακολουθούν την ημερομηνία αίτησης για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας. 
Το πρόβλημα μεγεθύνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας του ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν ενημερώνει εγκαίρως τη ΔΟΥ Αμαρουσίου στην οποία υπάγεται και εν συνεχεία η εν λόγω ΔΟΥ δεν ενημερώνει εγκαίρως τις αρμόδιες για κάθε φαρμακείο ΔΟΥ για τα παρακρατηθέντα ποσά. 
Το αποτέλεσμα είναι ο φαρμακοποιός να καλείται να υποστεί για δεύτερη φορά παρακράτηση του ίδιου ποσού, αφού η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υπάγεται το φαρμακείο, δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τι ποσά και πότε έχουν καταβληθεί. 
Παρακαλούμε για τον άμεσο ορισμό συνάντησης, μεταξύ Γενικής Γραμματείας Εσόδων και ΠΦΣ προκειμένου να ανευρεθεί λύση στο σημαντικό αυτό ζήτημα. 
Εν αναμονή της απάντησή σας, είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΥΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΦ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΛΤΑ

Αθήνα, 7/10/2014 
Αριθμ. Πρωτ. 2766 

ΠΡΟΣ - Υπουργό Υγείας κ. Μαυρουδή Βορίδη -
              Πρόεδρο Ε.Ο.Φ. κ. Δημήτριο Λιντζέρη

Θέμα: «Παράδοση φαρμάκων κατ’ οίκον από ανώνυμες εταιρείες»

Κύριοι, 
Όπως θα έχετε ενημερωθεί από δημοσιεύματα των ΜΜΕ, εντύπων και ηλεκτρονικών η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» από την 6η Οκτωβρίου ξεκίνησε από το Κορωπί την πιλοτική εφαρμογή της παράδοσης φαρμάκων μέσω του τοπικού ταχυδρομείου. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΤΑ ΑΕ» κατόπιν τηλεφωνικής παραγγελίας, θα αναλαμβάνει την εκτέλεση συνταγών και την παράδοσή τους στον χώρο επιλογής του πελάτη. Ως δε κόστος για την παράδοση των φαρμάκων στο σπίτι αναφέρεται το ποσό των τριών (3) ευρώ. 
Η εν λόγω πρακτική αντιβαίνει τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και δη του άρθρου 4 παρ. του Ν. 1963/1991 που ορίζει ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και χορηγείται δια χειρός φαρμακοποιού, καθώς και του άρθρου 14 του Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας που ορίζει ότι ο φαρμακοποιός οφείλει να παραδίδει αυτοπροσώπως τα φάρμακα στους αρρώστους ή στους οικείους τους. Είναι δε απολύτως παράνομη η διακίνηση και μεταφορά φαρμάκων εκτός φαρμακείου από τρίτους που δεν έχουν σχετική άδεια. 
Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα για να διακινείται από εταιρείες delivery, η δε εκτέλεση της συνταγής δεν είναι μια απλή, τυπική και διαδικαστική πράξη. Ο φαρμακοποιός ενημερώνει τον ασθενή για τις ενδείξεις – αντενδείξεις του χορηγούμενου φαρμάκου, για τη δοσολογία που έχει ορίσει ο θεράπων ιατρός, τον ρωτά δε για το ιστορικό της υγείας του για να διαπιστωθεί αν το χορηγούμενο φάρμακο είναι το ενδεδειγμένο. 
Ποίος και με ποιες ειδικές γνώσεις θα επιτελέσει το ανωτέρω έργο; Ένας άσχετος με την φαρμακευτική επιστήμη. 
Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τυχόν λάθος; Σήμερα είναι η ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΤΑ ΑΕ», εν συνεχεία ενδεχομένως μία άλλη ιδιωτική εταιρεία. 
Οφείλουμε να σας δηλώσουμε με τον πλέον ξεκάθαρο και σαφή τρόπο, ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ως κατά νόμον επιφορτισμένος για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, επουδενί πρόκειται να επιτρέψει να μετατραπεί το φάρμακο από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα διακινούμενο από τον οιονδήποτε άσχετο επί σκοπώ το κέρδος και να καταστεί βορά εμπορικής εκμετάλλευσης με προφανή κίνδυνο της δημόσιας υγείας. Το delivery φαρμάκων, επί σκοπώ μάλιστα το κέρδος, είναι απολύτως παράνομο. Πόσω μάλλον όταν τίθενται τοιουτοτρόπως σοβαρά ζητήματα διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων. 
Η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση διαθέτουν ήδη τις αναγκαίες υποδομές και θεσμούς για να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο φάρμακο των ευπαθών εκείνων ομάδων που αδυνατούν να μεταβούν στο φαρμακείο για να προμηθευτούν το φάρμακό τους (πχ ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι). Και μάλιστα δίχως την παραμικρή οικονομική επιβάρυνσή τους… 
Ο Π.Φ.Σ. έχει αποδείξει πολλάκις ότι συνδράμει ενεργά στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής με στόχο την προστασία των αδύναμων και ιδιαίτερα των ασθενών σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας έχουν οργανώσει ή συνεργάζονται με κοινωνικά φαρμακεία για τους οικονομικά αδύναμους και τους ανασφάλιστους, τηρώντας σε κάθε περίπτωση όλες τις προϋποθέσεις, χορήγησης, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων. 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εγγράφως, αν η ανωτέρω περιγραφόμενη «υπηρεσία» παράδοσης φαρμάκων κατ’ οίκον από ανώνυμες εταιρείες είναι σύννομη. 
 Γνωρίζοντας, κ. Υπουργέ και κ. Πρόεδρε, ότι είστε βαθύς γνώστες των ανωτέρω θεμάτων, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιληφθείτε άμεσα. Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΣ ΜΕ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ

Αριθμ. Πρωτ. 2732 
Αθήνα, 2/10/2014 

Θέμα: Πληρωμές ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΟΤΕ 
Κατατέθηκαν στους Διανεμητικούς Λογαριασμούς τα ποσά που αφορούν στην εξόφληση του ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΠΟΤΕ για οφειλές μέχρι 31/12/2011. 
Η πληρωμή των υπόλοιπων συλλόγων - που δεν τηρούν Διανεμητικό Λογαριασμό- θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ και σας έχει ήδη κοινοποιηθεί. 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΦΣ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Π.Φ.Σ.: EΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Αθήνα, 2.10.2014 

O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκφράζει την συμπαράσταση προς τους συναδέλφους Γάλλους Φαρμακοποιούς, οι οποίοι αγωνίζονται για την διατήρηση του κοινωνικού ρόλου των φαρμακείων με μοναδικό σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την εξυπηρέτηση του κοινωνικού κράτους.
 Το φαρμακείο υφίσταται πανευρωπαϊκά μια πρωτοφανή επίθεση , από ιδιωτικά συμφέροντα που εποφθαλμιούν την δεσπόζουσα και σημαντική θέση που έχει για την Δημόσια υγεία και τα οποία έχουν μοναδικό κίνητρο το κέρδος αδιαφορώντας για την κοινωνία, τους πολίτες και τους ασθενείς.
Ο ΠΦΣ παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και δηλώνει πως οι αγώνες των Φαρμακοποιών είναι άμεσα συνυφασμένοι με την προστασία των ασθενών και των ασφαλισμένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ