Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Π.Φ.Σ.: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΟΠΥΥ

1. Ερώτηση: Ποιά ασφαλιστικά ταμεία θα υπαχθούν στο νέο φορέα;
Απάντηση:
Τα ασφαλιστικά ταμεία που από 1/11/11 θα υπαχθούν στον ΕΟΠΥΥ θα είναι το ΙΚΑ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ. Η πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι να ενταχθούν στον νέο οργανισμό από 1/12/11 ο ΟΓΑ και ΥΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.

2. Ερώτηση: Για τα φάρμακα και τα αναλώσιμα υλικά θα υπάρχει ενιαίος
τρόπος συνταγογράφησης;
Απάντηση:
Ενιαίος τρόπος συνταγογράφησης θα υπάρχει καταρχάς μόνο για τα φάρμακα. Για τα αναλώσιμα (strips,ταινίες μέτρησης σακχάρου, βελόνες), θα εξακολουθούν να χορηγούνται όπως χορηγούνταν μέχρι τώρα ,δηλαδή
α. ΙΚΑ , Δυνατότητα συνταγογράφησης στις συνταγές του ΙΚΑ
β. ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ , δαπάνη του ασφαλισμένου.
Η χορήγηση παραφαρμακευτικών προϊόντων θα εξακολουθεί να γίνεται με τον παλιό τρόπο και η εξόφλησή τους θα γίνεται στα ασφαλιστικά ταμεία που ανήκουν οι ασφαλισμένοι.

3. Ερώτηση: Πώς θα γίνεται η συνταγογράφηση των φαρμάκων από τους
Ιατρούς;
Απάντηση:
Τα φάρμακα θα συνταγογραφούνται κατ΄ αρχήν ηλεκτρονικά για του ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ –ΟΑΕΕ, διαφορετικά οι συνταγές θα συνταγογραφούνται στο πράσινο συνταγολόγιο του ΙΚΑ το οποίο είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν όλοι οι ιατροί που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ.
Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ η συνταγογράφηση μπορεί να γίνεται είτε ηλεκτρονικά είτε με τον κλασσικό τρόπο στα πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ.
Οι γιατροί των Κ. Υγείας δύνανται να συνταγογραφούν ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα. Προσοχή, χειρόγραφα μπορούν να συνταγογραφούν αποκλειστικά στα πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ. Ακόμη δεν έχει γνωστοποιηθεί από τον ΕΟΠΥΥ η δυνατότητα συνταγογράφησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και από τα νοσοκομεία.

4. Ερώτηση: Πώς θα χορηγούμε τα εμβόλια:
Απάντηση:
Τα εμβόλια θα χορηγούνται αποκλειστικά μέσω των φαρμακείων και για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ ( το ΙΚΑ διέθετε από τα φαρμακεία του μέχρι τώρα τα περισσότερα εμβόλια).
Επομένως από 1/11/11 οι συνταγές με εμβόλια θα εκτελούνται αποκλειστικά από τα φαρμακεία μας για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που θα αποζημιώνει όλα τα εμβόλια του προληπτικού εμβολιασμού.

5. Ερώτηση: Τί γίνεται με τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους ;
Απάντηση:
Ο ΕΟΠΥΥ θα χορηγεί από τα φαρμακεία του ΙΚΑ που τώρα θα μετονομαστούν σε “Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ”, όσα φάρμακα υψηλού κόστους (ΦΥΚ), χορηγούσε το ΙΚΑ.
Επειδή στην επαρχία τα ΦΥΚ χορηγούνται από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (νυν ΕΟΠΥΥ), κατόπιν ατομικής παραγγελίας στο παράρτημα του Κεντρικού Φαρμακείου, θα πρέπει την πρώτη φορά που θα προσέλθουν οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ σε μονάδα υγείας στην επαρχία και εφόσον το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα και δεν είναι διαθέσιμο, να αναγράφεται από την μονάδα υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ‘’στερούμεθα’
προκειμένου να χορηγηθεί σε ασθενή το φάρμακο αυτό από ιδιωτικό φαρμακείο.
Σας κοινοποιούμε την κατ/ση με τα φάρμακα που θα χορηγούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), η οποία κάποια στιγμή θα αναθεωρηθεί αφού προς το παρόν ο ΕΟΠΥΥ δεν θα χορηγεί από τα φαρμακεία του τα 39 νέα φάρμακα Υψηλού Κόστους, τα οποία μόνο αυτά χορηγούμε από τα φαρμακεία μας χωρίς ‘’ στερούμεθα’’.

6. Ερώτηση: Τί θα γίνει με τις επαναλαμβανόμενες συνταγές της 2ης και 3ης εκτέλεσης του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ;
Απάντηση:
Το 2ο και 3ο φύλλο της επαναλαμβανόμενης συνταγής μπορεί να εκτελεστεί από τα φαρμακεία.

7. Ερώτηση: Θα απαιτείται δοσολογία για ένα εμβαλάγιο;
Απάντηση:
ΟΧΙ ,μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ δεν απαιτείται δοσολογία για ένα εμβαλάγιο.

8. Ερώτηση: Σε περίπτωση αδυναμίας συνταγογράφησης ηλεκτρονικά, μπορεί ο ιατρός να γράψει την αιτιολόγηση στο πίσω μέρος της χειρόγραφης πράσινης συνταγής;
Απάντηση:
Ναι, την αιτιολόγηση θα την γράφει στο πίσω μέρος της χειρόγραφης συνταγής του ΙΚΑ

9. Ερώτηση: Οι ιατροί του ΟΠΑΔ που δεν είναι ιατροί του ΟΑΕΕ, μπορούν να στυνταγογραφούν στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ηλεκτρονικά ή στο πράσινο συνταγολόγιο, (λόγω αδυναμίας του συστήματος);
Απάντηση:
ΟΧΙ, δεν αλλάζει τίποτα στο καθεστώς παροχών υπηρεσιών των γιατρών. Οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΠΑΔ συνταγογραφούν μόνο ΟΠΑΔ και όχι ΟΑΕΕ, και οι συμβεβλημένοι ιατροί του ΟΑΕΕ δεν συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ αν δεν έχουν σύμβαση.

10. Ερώτηση: Οι συμβεβλημένοι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα να συνταγογραφούν συνταγές σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Απάντηση:
ΟΧΙ, Οι ιατροί ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ που δεν έχουν αποδεχθεί τους όρους της Φ.40021/οικ.4586/397(ΦΕΚ 478β/29.03.2011), ΚΥΑ ‘’όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τους ιατρούς ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ’’ με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν μπορούν προς το παρόν να συνταγογραφήσουν σε ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

11. Ερώτηση: Η σύμβαση είναι ατομική ή συλλογική;
Απάντηση:
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΠΦΣ και του ΕΟΠΥΥ θα είναι συλλογική.

12. Ερώτηση: Με ποιο τρόπο θα υποβάλλονται οι συνταγές;
Απάντηση:
Η υποβολή του θα γίνεται σε ένα λογαριασμό προς τον ΕΟΠΥΥ.
Ο λογαριασμός των συνταγών θα ακολουθεί τον τύπο που ισχύει μέχρι σήμερα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή μία συγκεντρωτική κατάσταση (σε 3 αντίτυπα), με καταχώρηση ανά ημέρα εκτέλεσης, αντίγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και χρήση των φακέλων που χρησιμοποιούνται για την κατάθεση στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Ο φάκελος των συνταγών θα περιλαμβάνει όλες τις συνταγές ηλεκτρονικές και χειρόγραφες που έχουν εκδοθεί για σφαλισμένους ΕΟΠΥΥ δηλ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ ,ΟΑΕΕ (ΌΧΙ ΟΓΑ προς το παρόν), με ενιαία αρίθμηση ανά ημέρα εκτέλεσης και θα συνοδεύεται από μία συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών.
Κατά την υποβολή των λογαριασμών των φαρμακείων, οι συνταγές θα πρέπει να είναι διαχωρισμένες εντός φακέλου σε δύο πακέτα. Το πρώτο πακέτο θα περιλαμβάνει τις χειρόγραφες συνταγές (όσες δηλαδή προέρχονται από το συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που διανεμήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), ενώ το δεύτερο θα περιλαμβάνει τις συνταγές εκείνες που έχουν εκδοθεί μέσω της εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (και αναγράφουν ως ταμεία το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ). Επισημαίνεται ότι τα φαρμακεία που έχουν εκτελέσει συνταγές ΕΤΥΑΠ (Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων), θα τις αριθμούν, καταχωρούν κανονικά όπως τις λοιπές αλλά θα τις τοποθετούν σε ένα υποφάκελο μέσα σε φάκελο με τις συνταγές τους.

13. Ερώτηση: Μέχρι πότε έχουμε δικαίωμα υποβολής των συνταγών του ΕΟΠΥΥ και πού;
Απάντηση:
Η τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των συνταγών ΕΟΠΥΥ είναι η 5η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Η κατάθεση των συνταγών γίνεται για τους συλλόγους που δεν έχουν διανεμητικό λογαριασμό και αδυνατούν να καταθέτουν τις συνταγές των μελών τους συλλογικά, στα υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ), όπως τις καταθέτουμε μέχρι τώρα.
Για τους συλλόγους που διαθέτουν διανεμητικό λογαριασμό και δύνανται να καταθέσουν συλλογικά τις συνταγές, οι συνταγές θα κατατίθενται μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα στα γραφεία των τοπικών συλλόγων και αφού ελεγχθούν για κάθε φαρμακείο, η φορολογική ενημερότητα, η ασφαλιστική και το τιμολόγιο, θα αποστέλλονται μέσω της courier που αποστέλλει ο ΕΟΠΥΥ στην ΚΜΕΣ για επεξεργασία.

14. Ερώτηση: Πότε θα εξοφλούνται οι λογαριασμοί του ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση:
Σύμφωνα με την συλλογική σύμβαση που θα υπογράψουμε, η εξόφληση των λογαριασμών από το ταμείο θα γίνεται εντός προθεσμίας 40- 45 ημερών από την παραλαβή των λογαριασμών με ετήσιο καθορισμό των ημερομηνιών πληρωμής.

15. Ερώτηση: Εάν μου έχει υποβληθεί τελεσίδικη κύρωση αποκλεισμού από ένα από τα τρία ταμεία δεν έχω δικαίωμα να εκτελώ όλες τις συνταγές του ΕΟΠΥΥ.
Απάντηση:
ΟΧΙ, σε όσους φαρμακοποιούς έχει επιβληθεί (τελεσίδικα), κύρωση αποκλεισμού από την εκτέλεση των συνταγών για ασφαλισμένους είτε του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είτε του ΟΑΕΕ είτε του ΟΠΑΔ, οι κυρώσεις εξακολουθούν να ισχύουν και συνεπώς δεν θα εκτελούν συνταγές για ασφαλισμένους του συγκεκριμένου ταμείου, το οποίο τους έχει επιβάλει κύρωση.
Προσοχή, ότι οι συνταγές που θα υποβάλλονται ελέγχονται από την ΚΜΕΣ στο σύνολό τους και συνεπώς θα παρακολουθείται η τήρηση ή μη των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων.

Σημ. Υπάρχουν ερωτήματα και προς το παρόν δεν μας έχουν δοθεί απαντήσεις όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης από τον ΕΟΠΥΥ,
1. σάκων κολοστομίας κλπ.
2. των εμβολίων που δεν ανήκουν στο πρόγραμμα του προληπτικού
εμβολιασμού (π.χ. rotarix) τα οποία χορηγούνταν μέχρι τώρα από τον ΟΠΑΔ με ιατρική συνταγή.

Εντός των ημερών θα υπάρξουν συμπληρωματικές διευκρινήσεις.

ΠΦΣ
31/10/2011

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση του κ. Λοβέρδου...

Αθήνα, 17/10/2011
Αριθμ. Πρωτ. 4926

ΠΡΟΣ
Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ο Υπουργός Υγείας κ. Ανδρέας Λοβέρδος παρά τις εποικοδομητικές προτάσεις του ΠΦΣ με ακατανόητη εμμονή προχώρησε στην έκδοση μιας απαράδεκτης ανεφάρμοστης και χαοτικής απόφασης για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων.
- Η απόφαση προωθεί τον νόμο της ζούγκλας, δημιουργεί συνθήκες χάους στις εφημερίες, αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, τις σχετικές οδηγίες της Ε. Ε., και βάζει σε κίνδυνο την υγεία τόσο των φαρμακοποιών όσο και των ασθενών.
- Εισάγει εξοντωτικό ανταγωνισμό
Λέμε όχι στις αυταρχικές και χαοτικές πρακτικές και
Καλούμε τους ΦΣ να ακυρώσουν αυτή τη λογική με τις ενέργειες τους.
Οι ΦΣ καλούνται να συνεχίσουν την εφαρμογή του ισχύοντος ωραρίου, ενισχύοντας τις εφημερίες του Σαββάτου, Δευτέρας, Τετάρτης και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, την εποχικότητα (καλοκαίρι – χειμώνας), τις απομακρυσμένες περιοχές κ.λπ.
Κριτήριό μας η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω ενός οργανωμένου συστήματος εφημεριών.
Σε περίπτωση που κάποιοι (ελάχιστοι) φαρμακοποιοί υποκύψουν στον πειρασμό να αξιοποιήσουν τις νέες απαράδεκτες ρυθμίσεις του υπουργείου, δεν μπορούν να κάνουν επιλογή ωρών λειτουργίας και επιβάλλεται να είναι οι ίδιοι αυτοπροσώπως στο φαρμακείο όλες τις ώρες που αυτό είναι ανοικτό.
Σε διαφορετική περίπτωση υποπίπτουν σε Διοικητική και πειθαρχική παράβαση που μπορεί να αποδειχθεί με ελέγχους από συνεργεία των Συλλόγων και από τα οικεία Αστυνομικά Τμήματα.
Σημειώνουμε ότι η μη τήρηση του ωραρίου συνεπάγεται αυτόματα ποινή με ένα μήνα κλείσιμο του φαρμακείου και σε περίπτωση υποτροπής, ποινή έως έξι μήνες.

Ο ΠΦΣ προσφεύγει αμέσως στη Δικαιοσύνη κατά του κύρους της Υπουργικής Απόφασης.

Συγχρόνως προσφεύγει σε αναφορά προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί η Απόφαση παραβιάζει ωμά την προστασία της υγείας των φαρμακοποιών, υπαλλήλων και κυρίως των ασθενών.
Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τη μετατροπή μας σε ζώα, ούτε θα επιτρέψουμε την επιβολή του νόμου της ζούγκλας.
Καλούμε τους φαρμακοποιούς να μην υποκύψουν και να ακολουθήσουν τις ώρες λειτουργίας που θα ορίσουν οι Σύλλογοι ανά περιοχή.
Σας ενημερώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει έως ότου το νέο ωράριο υπογραφεί από τους αντίστοιχους Περιφερειάρχες.
Σε επόμενο έγγραφο θα λάβετε επιπλέον ενημέρωση.