Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ/ΠΦΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ Κ. ΜΠΕΡΣΙΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Αντιπροσωπεία του ΠΦΣ, αποτελούμενη από τους Βαλτά Απόστολο, Δαγρέ Ιωάννη, Ζήκα Σεραφείμ, Παπαθανάση Αθανάσιο και Τσικανδηλάκη Ιωάννη, επισκέφτηκε τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και μετά το τέλος της συνάντησης συναντήθηκε με τον προϊστάμενο διεύθυνσης εκκαθάρισης ΕΟΠΥΥ τον κ. Μπαθρέλλο, για να συζητήσει θέματα που αφορούν στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις περικοπές και την καθυστέρηση των  πληρωμών  των αναλωσίμων, του υγειονομικού υλικού,  των διαιτητικών σκευασμάτων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, καθώς και το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ μας δήλωσε ότι είχε ήδη αποφασιστεί και ενημερωθεί η προηγούμενη διοίκηση του ΠΦΣ, ότι η αντιμετώπιση των περικοπών θα γινόταν ή με αποδοχή της περικοπής και έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου ή διαφορετικά με τη διαδικασία της ένστασης.  
Στο πλαίσιο αυτό προσπαθήσαμε να επιλύσουμε κατά το δυνατόν περισσότερα προβλήματα προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι ή όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία των ενστάσεων με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.
Εκ μέρους της αντιπροσωπείας τέθηκε το θέμα των χιλιάδων περικοπών που κυρίως αφορούν σε:
- έλλειψη υπογραφής παραλήπτη στη χειρόγραφη γνωμάτευση του ιατρού.
- έλλειψη διάγνωσης στην χειρόγραφη γνωμάτευση ή απλή αναγραφή του ΣΔ χωρίς να αναγράφεται ο τύπος Ι ή ΙΙ ή και υποκατηγορίες του.
- υπέρβαση της μηνιαίας η διμηνιαίας ποσότητος αναλώσιμων ΣΔ σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις για τις ποσότητες ανάλογα με την αγωγή.
- έλλειψη υπογραφής και σφραγίδας φαρμακείου.
- κ.α.
Εκ μέρους των παρισταμένων ζητήθηκε να γίνουν περικοπές μόνο για περιπτώσεις που ζημιώνεται ο Οργανισμός από δόλο, και βεβαίως όχι για το διάστημα των τριών μηνών εντός του οποίου ολοκληρώθηκε η λειτουργία του ΕΔΑΠΥ, διάστημα κατά το οποίο οι φαρμακοποιοί προσπαθούσαν να εμπεδώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος που άλλαζε καθημερινά μέχρι τη λειτουργική ολοκλήρωσή του.
Η αντιπροσωπεία επίσης πρότεινε:
α. να μπουν κόφτες και φίλτρα κατά τη διαδικασία  της συνταγογράφησης από τον γιατρό, που θα αφορούν τις ποσότητες και τη διάγνωση , το οποίο και έγινε αποδεκτό.
β. να γίνει απλοποίηση  των διαδικασιών των  ενστάσεων για τους πρώτους 6 μήνες όπου το σύστημα βρισκόταν  ακόμα σε διαδικασία εξοικείωσης από τους φαρμακοποιούς.
γ. ζητήσαμε  να εκδοθούν οδηγίες ορθής συνταγογράφησης γνωματεύσεων ώστε να γνωρίζουμε τι περικόπτεται και τι όχι.
δ. συζητήθηκε το θέμα των θεωρημένων γνωματεύσεων από ελεγκτή γιατρό του ΕΟΠΥΥ και ότι δεν είναι δυνατόν να περικόπτονται θεωρημένες γνωματεύσεις σε περιπτώσεις με γάλατα, τροφές , επιθέματα κτλ.
Σε αυτό επιφυλάχτηκε να απαντήσει.   
 Έγιναν αποδεκτά, για την  απλοποίηση της διαδικασίας των ενστάσεων,  στις περιπτώσεις :
1. όπου δεν υπάρχει υπογραφή παραλαβόντος η υπεύθυνη δήλωση του ασθενή να θεωρείται από τον τοπικό ΦΣ που είναι ΝΠΔΔ για το γνήσιο της υπογραφής.
2. όπου δεν υπάρχει η διάγνωση ΣΔ ή  όπου δεν ορίζεται ο τύπος  του ΣΔ να μπορεί ο φαρμακοποιός  να ανατρέχει  στο ιστορικό του ασθενή στην ΗΔΙΚΑ  και να εκτυπώνει συνταγή φαρμάκων που θα αποδεικνύει σε ποια κατηγορία ανήκει ανάλογα με το Ε10 ή το Ε11 χορήγησης φαρμάκων .
- ΠΧ  σε ΣΔ  τύπου Ι διάγνωση ινσουλινοεξαρτώμενος  ή ΣΔ τύπου ΙΙ διάγνωση ινσουλινοθεραπευόμενος ή τύπου ΙΙ  θεραπεία με δισκία  να επισυνάπτουμε αντί επικυρωμένου αντιγράφου αποδεικτικού της νόσου, φωτοτυπία εκτελεσμένης συνταγής του ασφαλισμένου που εκδίδεται από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ όπου αναγράφεται η πάθηση και η ινσουλίνη ή τα δισκία που χορηγούνται για να αποδεικνύει τον τύπο ΣΔ που πάσχει.
3. Για την έλλειψη υπογραφής και σφραγίδας φαρμακείου δεν θα υπάρχει περικοπή. Έχουν δοθεί οδηγίες στις αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ

Ληξιπρόθεσμες οφειλές
Τέλος η αντιπροσωπεία συζήτησε και το θέμα των ληξιπροθέσμων οφειλών και  ήδη την επόμενη  εβδομάδα  θα υπάρχει συνάντηση προκειμένου να δρομολογηθεί η διαδικασία εξόφλησης των ληξιπροθέσμων.

Παράταση έναρξης ισχύος νέων τιμών αναλωσίμων ΣΔ
Η αντιπροσωπεία ζήτησε από τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ να δοθεί παράταση έναρξης ισχύος των νέων τιμών περί τον ένα μήνα, ώστε να μπορέσουμε να διαθέσουμε μέρος των αποθεμάτων μας.
Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ επιφυλάχτηκε να απαντήσει, αλλά είδε με θετικό μάτι την πρόταση
 Συνάδελφοι, η χθεσινή μας παρέμβαση όπως και οι περαιτέρω παρεμβάσεις μας, έως ότου ο ΠΦΣ αποκτήσει Διοίκηση, είναι επιβεβλημένες,  καθόσον τα προβλήματα τρέχουν και δε επιτρέπουν αναβολές.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
από περικοπές των αναλώσιμων ΣΔ μηνός Ιανουαρίου.
 Αφού έχετε μελετήσει την περικοπή που σας ανακοινώνει η ΠΕ. ΔΙ. και δείτε ότι δεν έχετε λόγους να γίνει η δεκτή μια ένσταση μπορείτε να κόψετε πιστωτικό τιμολόγιο. Με την επιλογή του πιστωτικού, στην ουσία αποδέχεστε την περικοπή, και με την κατάθεση του πιστωτικού η διαδικασία της πληρωμής προχωράει κανονικά προς οριστικοποίηση και εξόφληση.
Εάν επιλέξετε να κάνετε ένσταση σε κάθε περίπτωση συμπληρώνετε και υπογράφετε το έντυπο της ένστασης (σας το κοινοποιούμε).
Παραδείγματα
1. Έλλειψη υπογραφής παραλήπτη στη χειρόγραφη γνωμάτευση του ιατρού
* Υποβάλλετε  Υπεύθυνη Δήλωση  του ασφαλισμένου με το γνήσιο υπογραφής από τον Φ. Σύλλογο , που να δηλώνει : «…δηλώνω ότι παρέλαβα από το φαρμακείο……., για τον μήνα Ιανουάριο/201…, τα αναλώσιμα που αναγράφοντας στην γνωμάτευση»
Υπεύθυνη Δήλωση  του φαρμακοποιού ότι όλοι οι ασφαλισμένοι που δεν είχαν υπογράψει κατά την παραλαβή, έχουν πράγματι παραλάβει όσα αναγράφονται στις γνωματεύσεις της υποβολής μηνός τάδε …………………… 
2. Έλλειψη διάγνωσης στην χειρόγραφη γνωμάτευση ή απλή αναγραφή του ΣΔ χωρίς να αναγράφεται ο τύπος Ι ή ΙΙ ή  και υποκατηγορίες .
* Φωτοτυπία εκτελεσμένης συνταγής του ασφαλισμένου που εκδίδεται από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ, όπου αναγράφεται η πάθηση και η ινσουλίνη που χορηγείται για να αποδεικνύει τον τύπο ΣΔ .
3. Υπέρβαση της μηνιαίας η διμηνιαίας ποσότητος αναλώσιμων ΣΔ σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις για τις ποσότητες ανάλογα με την αγωγή.
* Υπεύθυνη Δήλωση  του φαρμακοποιού όπου θα δηλώνεται ότι για λόγους μη πλήρους λειτουργικότητας του ΕΔΑΠΥ το σύστημα επέτρεπε να εκτελούνται ποσότητες δυσανάλογες της αγωγής.
 Για την Αντιπροσωπεία του ΠΦΣ
ΕΝΣΤΑΣΗ Αίτηση Επανεξέτασης (πατήστε ΕΔΩ)

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Π.Φ.Σ.: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ 24ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την 24η Ιουνίου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9.00 π.μ.  συνήλθε στα γραφεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) επί της Λεωφόρου Πειραιώς αρ. 134 και Αγαθημέρου, η Γενική Συνέλευση αυτού σε συνέχεια της Συνεδριάσεως της, 23ης Ιουνίου 2017, η οποία είναι εξ αναβολής της, λόγω μη επιτεύξεως απαρτίας με θέμα «Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών» σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 1771/31.5.2017 πρόσκληση για την ανάδειξη:
Ι) Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.
ΙΙ) Πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, κατά την εξής αναλογία:
α) Τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής,
β) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πειραιώς, και
γ) Ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος από τους τακτικούς αντιπροσώπους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας, πλην Αττικής και Πειραιώς.
Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομοφώνως την Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής των Αρχαιρεσιών, η οποία αποτελείται από τους :
1) Κωνσταντίνο Πετρουλάκη του Αθανασίου ως Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, 2) Νικόλαο Βερβέρη του Δημητρίου ως ψηφοσυλλέκτη, 3) Χαράλαμπο Μπασκουρέλο του Κωνσταντίνου ως ψηφοσυλλέκτη, 4) Χαράλαμπο Σαρδέλη του Δημητρίου ως ψηφοσυλλέκτη, και 5) Γεώργιο Κόκκα του Δημητρίου, Διοικητικού εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας) δυνάμει α) του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Α1α/32592/08.5.2017 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης, Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας), και β) του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π.31609/01.6.2017 εγγράφου του Υπουργείου Υγείας (Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας).
Η Εφορευτική Επιτροπή παρέλαβε τα σφραγισμένα ψηφοδέλτια από το Υπουργείο Υγείας των έντεκα (11) συνδικαλιστικών παρατάξεων, ως και λευκά ψηφοδέλτια, καθώς επίσης και σφραγισμένους φακέλους από τον Π.Φ.Σ., καθώς και την κάλπη. Διαπιστώνει ότι η κάλπη είναι κενή, τη σφραγίζει με ταινία και ισπανικό κερί και την κλειδώνει με την κατάλληλη κλειδαριά. Στη συνέχεια διαπιστώνει την ύπαρξη ιδιαιτέρου χώρου στον οποίο θα αποσύρονται οι αντιπρόσωποι των Φαρμακευτικών Συλλόγων, προκειμένου να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια τους με απόλυτη μυστικότητα, ως απαιτεί ο Νόμος. 
Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα ότι θα θεωρήσει έγκυρα τα ψηφοδέλτια εκείνα, που στους υποψηφίους για το Δ.Σ., και στους υποψηφίους για τακτικό και αναπληρωματικό μέλος για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο θα φέρουν σταυρό είτε αριστερά, είτε δεξιά του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.
Η ψηφοφορία ξεκίνησε στις 09.20 και διεξήχθη ομαλώς με όλους τους τύπους και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, και περατώθηκε στις 18.45, καθώς άπαντες οι εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι είχαν ήδη προσέλθει και ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, οπότε η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως αποφάσισε την περάτωση της ψηφοφορίας και την έναρξη της διαλογής των ψηφοδελτίων και καταμέτρησης των ψήφων.
Κληθείς από την Εφορευτική Επιτροπή, παρέστη ο κ. Ηλίας Δημητρέλλος του Ανδρέα, Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ. Παρέστη ως παρατηρητής για τον συνδυασμό «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ» ο κ. Αναστάσης Ρόντσης.
Εγγεγραμμένοι αντιπρόσωποι : 178
Ψήφισαν : 178
Ολοκληρωθείσης της διαλογής των ψηφοδελτίων ευρέθησαν εκατόν εβδομήντα οκτώ (178) φάκελοι με ισάριθμα εντός αυτών ψηφοδέλτια, ήτοι ο αυτός αριθμός με τους ψηφίσαντες.
Ευρέθησαν:
Έγκυρα : 177
Λευκά : 0
Άκυρα : 1
Από τον εκπρόσωπο της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης Φαρμακοποιών, κ. Ιωάννη Καβαλάρη, υπεβλήθη ένσταση κατά της αποφάσεως της Εφορευτικής με την οποία κρίθηκε ως άκυρο ένα ψηφοδέλτιο του εν λόγω συνδυασμού, το οποίο έφερε σταυρούς εντός κύκλου. Η Εφορευτική Επιτροπή ομοφώνως απέρριψε την ως άνω ένσταση, καθώς υφίσταται σχετική νομολογία (ΑΕΔ 9/2001) δυνάμει της οποίας κρίθηκε ότι αποτελεί ο τρόπος αυτός σταυροδοσίας ιδιαίτερο γνώρισμα,
Εν συνεχεία η Εφορευτική Επιτροπή προέβη στην καταμέτρηση των ψήφων που έλαβαν οι συνδυασμοί.
Ι. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε έκαστος συνδυασμός ανέρχεται:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 3
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0
2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 33
Έδρες : 3
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 1

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
Ψήφοι : 10
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 17
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 1
Δεύτερη Κατανομή : 0
5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
6. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1

7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 0

8. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 33
Έδρες : 3
Πρώτη Κατανομή : 2
Δεύτερη Κατανομή : 1
9. «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»     
Ψήφοι : 10
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
    
10. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1
Πρώτη Κατανομή : 0
Δεύτερη Κατανομή : 1
11. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Ψήφοι : 36
Έδρες : 3
Πρώτη Κατανομή : 3
Δεύτερη Κατανομή : 0


Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
Ψήφοι : 33
Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)
2. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
Ψήφοι : 17
Έδρες : 0
3. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
Ψήφοι : 9
Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής)
4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
Ψήφοι : 8
Έδρες : 0
5. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
Ψήφοι : 33
Έδρες : 2 (εκλογή από τον Φ.Σ. Αττικής και τον Φ.Σ. Πειραιώς)
6. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
Ψήφοι : 9
Έδρες : 0
7. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
Ψήφοι : 36
Έδρες : 1 (εκλογή από τον Φ.Σ. Καβάλας)

ΙΙ. Ο αριθμός των ψήφων (σταυρών προτίμησης) τους οποίους έλαβε έκαστος των υποψηφίων κάθε συνδυασμού ανέρχεται σε:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
1. «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΔPAΓANIΓOY AMAΛIA
1
1η (Κλήρωση)
ΛOYΣIΩTHΣ NIKOΛAOΣ
1
2ος (Κλήρωση)
TΣIPΩNA - ΣYΨA APXONTOYΛA
1
3η (Κλήρωση)
2. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
ANΘOΠOYΛOΣ ΣTEΦANOΣ
1
8ος(Κλήρωση)
ANTΩNIOY ANΔPEAΣ
2
6ος(Κλήρωση)
EYΓENIΔHΣ ΔIONYΣIOΣ
3
5ος(Κλήρωση)
ΘEOΔOΣIAΔHΣ KYPIAKOΣ
2
7ος(Κλήρωση)
KAΛOΓEPOΠOYΛOΣ ΣTYΛIANOΣ
4
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 3ος
KAPAΘANOΣ XAPAΛAMΠOΣ
3
4ος(Κλήρωση)
NIKOΛAΪΔHΣ ΣΠYPIΔΩN
1
9ος(Κλήρωση)
ΠAΠAΘANAΣHΣ AΘANAΣIOΣ
12
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
ΠAΠAΘANAΣIOY ΠETPOΣ
1
10ος(Κλήρωση)
ΠAΠAΛAMΠPOΣ ΓABPIHΛ
0
11ος
TΣINAΣΛANIΔHΣ AΠOΣTOΛOΣ
0
12ος
ΦOYTOYΛHΣ NIKOΛAOΣ
6
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 2ος

3. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»
ΔAΣKAΛOΠOYΛOΣ NIKOΛAOΣ
4
2ος
ΠAΠAΠOYΛIOΣ IΩANNHΣ
4
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος(Κλήρωση)


4. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
KOΠATΣAPHΣ ΛAZAPOΣ
2
5ος (Κλήρωση)
ΛOYPANTOΣ KΩΣTANTINOΣ
3
3ος (Κλήρωση)
MHTΣAKOY AΘANAΣIA – MAΓΔAΛHNH
1
6η (Κλήρωση)
MΠOYΣBAPOΣ IΩANNHΣ
1
7ος (Κλήρωση)
ΞANΘOΠOYΛOΣ XPHΣTOΣ
2
4ος (Κλήρωση)
TEPZHΣ ANAΣTAΣIOΣ
1
8ος (Κλήρωση)
XAΛIΓIANNHΣ HΛIAΣ
3
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος(Κλήρωση)
ΦOYKAΛAΣ APΓYPIOΣ
1
9ος (Κλήρωση)
ΦPAΓKOΣ ΠANAΓIΩTHΣ
3
2ος (Κλήρωση)


5. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
ΓEPOKΩΣTAΣ AΘANAΣIOΣ        
1
2ος
ZOPMΠA ΦPEIΔEPIKH (PITA)    
0
4ος
KABAΛAPHΣ IΩANNHΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
MAYPOMMATHΣ EMMANOYHΛ (MANOΣ)
0
5ος
MHTPOΠOYΛOΣ KΩNΣTANTINOΣ
0
6ος
ΣTOΪΛA  XAPIKΛEIA - AΓAΠH
1
3η
ΦΩTIAΔHΣ ΠOΛYKAPΠOΣ
0
7ος


6. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» 
KAΛΦA ΔEΣΠOINA
3
2η
TΣAΠEKOΣ AΛEΞANΔPOΣ
6
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος


7. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
ΓAΛANOΠOYΛOΣ ΛOYKAΣ
1
2ος
ΘEOΔΩPOΠOYΛOΣ ΔHMHTPIOΣ
1
3ος
ΠOYΛOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓIOΣ
1
4ος
ΣOΦIANOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ
5
1ος
8. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
AΓIOYMΠ MIΛTOΣ
0
8ος
KAΪΣAΣ ΓEΩPΓIOΣ
3
5ος (Κλήρωση)
KOKKA-ΞENAKH AΣHMΩ
2
6η
MAKPYΓIANNHΣ IΩANNHΣ
12
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
MAPETHΣ ANΔPEAΣ
1
7ος
MAYPIΔOY EYΓENIA (TZENH)
3
4η (Κλήρωση)
MΠEHΣ NIKOΛAOΣ
0
9ος
PAPAKOΣ ΠETPOΣ-ΣΠYPIΔΩN
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 3ος
TΣIKANΔHΛAKHΣ IΩANNHΣ 
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 2ος

9. «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ»     
KOYBAPHΣ KΩNΣTANTINOΣ
7
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
MAPTΣIKAΛH AΛEΞANΔPA
3
2η


10. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
BAPΔIAMΠAΣHΣ KΩNΣTANTINOΣ
2
2ος (Κλήρωση)
BOΓIATZHΣ ΓEΩPΓIOΣ
1
3ος
ΔAΓPEΣ IΩANNHΣ
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
MΠAPΛAΣ EYAΓΓEΛOΣ
1
4ος (Κλήρωση)


11. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
BAΛTAΣ AΠOΣTOΛOΣ
15
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 1ος
BAPOYΞH ΛOYKIA
4
4η
ΔAMAΛA EΛENH
0
9η
ZHKAΣ ΣEPAΦEIM (MAKHΣ)
8
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 2ος
KΛOKΩNH ΣOΦIA
0
6η
KOZΩNHΣ ANAΣTAΣIOΣ
0
7ος
MENTAΣ AΘANAΣIOΣ
3
5ος
MΠOYPOYTZOΓΛOY AIKATEPINH
0
8η
ΣYMEΩNIΔHΣ ΠOΛYXPONHΣ (ΠOΛYΣ)
6
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ - 3ος

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο οι κάτωθι:
1. ΒΑΛΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΖΗΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ)
3. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (ΠΟΛΥΣ)
4. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΦΟΥΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
7. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΤΣΙΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9. ΡΑΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ
10. ΧΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
11. ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
13. ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΤΣΑΠΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15. ΔΑΓΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Β. Για το Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ»
TAKTIKOI
ΓIANNOYKOΣ AΘANAΣIOΣ
(Φ.Σ. EYBOIAΣ)
15

KPANIΩTHΣ XAPAΛAMΠOΣ
(Φ.Σ. ATTIKHΣ)
8
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ANAΠΛHPΩMATIKOI
EYΣTAΘIOY EYΣTAΘIOΣ
(Φ.Σ. ΘEΣΣAΛONIKHΣ)
102. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ»
  TAKTIKOI
ΦOYKAΛAΣ APΓYPIOΣ
(Φ.Σ. HMAΘIAΣ)
4

ANAΠΛHPΩMATIKOI
 MHTΣAKOY AΘANAΣIA - MAΓΔAΛHNH (Φ.Σ. ATTIKHΣ)
43. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ»
TAKTIKOI
KOXYΛA ΞENH
(Φ.Σ. ATTIKHΣ)
5
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ


4. «ΟΙ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΕΣ … ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
TAKTIKOI
ΠPOΣEΛENTHΣ-XIΩNHΣ BAΣIΛEIOΣ
(ΦΣ AXAΪAΣ)

55. «ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
TAKTIKOI
ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ IΩANNHΣ
(Φ.Σ. ATTIKHΣ)
13
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
MAYPIΔOY EYΓENIA (TZENH)
(Φ.Σ. ΠEIPAIA)
4
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
MIXAHΛ ΔHMHTPIOΣ      
(Φ.Σ. ΛAPIΣAΣ)
9

ANAΠΛHPΩMATIKOI ΓAΛANOΠOYΛOΣ ANΔPEAΣ     
(Φ.Σ. ATTIKHΣ)
14

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
MΠOYMΠAΣ ΔHMOΣΘENHΣ
(Φ.Σ. ΠEIPAIA)
1
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ΠETPOΠOYΛOΣ ΠETPOΣ
(Φ.Σ. AITΩΛOAKAPNANIAΣ)
9


6. «ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ»
TAKTIKOI
XAΣANEAΣ KΩNΣTANTINOΣ
(Φ.Σ. EYBOIAΣ)
7

ANAΠΛHPΩMATIKOI
PAΓIAΣ ΔHMHTPIOΣ
(Φ.Σ. ΔPAMAΣ)
67. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
TAKTIKOI
PAKITZH ANAΣTAΣIA (ΣIΣΣY)
(Φ.Σ. KABAΛAΣ)
29
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
ANAΠΛHPΩMATIKOI
BAΣIΛAKHΣ AΓAΠHTOΣ
(Φ.Σ. XIOY)
24
ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ

Κατόπιν των ανωτέρω εκλέγονται στο Ανώτατο Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο οι κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
3. ΚΟΧΥΛΑ ΞΕΝΗ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
4. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ) (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
5. ΡΑΚΙΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΣΙΣΥ) (Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ)
2. ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (Φ.Σ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
5. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ (Φ.Σ. ΧΙΟΥ)
Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας.
Ο Πρόεδρος                                    Τα Μέλη                                   Ο  εκπρόσωπος του         
                                                                                                            Υπουργείου Υγείας
                                                      
      1. Νικόλαος Βερβέρης
 Κωνσταντίνος Πετρουλάκης                                                            Γεώργιος Κόκκας
                                                     
      2. Χαράλαμπος Μπασκουρέλος
                                                 
                                                      
      3. Χαράλαμπος Σαρδέλης