Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Αθήνα, 27/4/2012
Αριθμ.Πρωτ. 1289
Σας αποστέλλουμε το με αριθμ. Πρωτ. 20447/26-4-2012 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εφαρμογή νέων συμμετοχών των ασφαλισμένων.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 121/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ 
1. Οι θεράποντες ιατροί, σύμφωνα με τον κανονισμό περίθαλψης των ασφαλιστικών οργανισμών, κατά τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους τους, υποχρεούνται : ………………………………………………………………………………
ε. Να εξετάζουν τον ασφαλισμένο πριν χορηγήσουν τη συνταγή και να συνταγογραφούν ιδιοσκευάσματα φαρμακευτικής δράσης σχετικής με την νόσο και μόνο για νοσήματα της ειδικότητάς τους. Οι συνταγογράφοι ιατροί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή και σύννομη συνταγογράφηση κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. ................................................................................
η. Να συμπληρώνουν ευανάγνωστα και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία επί του εντύπου της συνταγής και συγκεκριμένα τη διάγνωση, την ονομασία, τη δοσολογία, την περιεκτικότητα και την ποσότητα των συνταγογραφουμένων φαρμάκων, καθώς και να αναγράφουν το ποσοστό συμμετοχής (%) ή τη μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντα γιατρού. Σε περίπτωση που στη συνταγή δεν αναγράφεται το ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου στη δαπάνη των φαρμάκων, η συμμετοχή υπολογίζεται αυτοδίκαια στο 25%. Eπειδή το ποσοστό συμμετοχής επί της συνταγής από τον συνταγογράφο ιατρό δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσή της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κειμένης νομοθεσίας καταλογίζεται στο συνταγογράφο ιατρό. Συνταγές με διορθώσεις πρέπει να φέρουν υποχρεωτικώς επί των διορθώσεων υπογραφή και σφραγίδα του γιατρού, άλλως δεν εκτελούνται.
 ……………………………………………………………………………………
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Φ.Σ. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 21.4.2012

Αθήνα, 24/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1231

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα επικαιρότητας και αποφασίστηκαν συγκεκριμένες κινήσεις.
Άμεσες ενέργειες

1. Να αναδείξουν την αναγκαιότητα επαρκούς χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και των υπολοίπων ταμείων (κυρίως ΔΕΗ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ). Να εφαρμοστεί αμέσως ο Ν.4038 που δίνει στον ΕΟΠΥΥ 1,5 δισ. για τις οφειλές του 2011 προς όλους τους υγειονομικούς. Έτσι θα καλυφθούν όλες οι οφειλές του ΟΠΑΔ.

2. Να σταλεί έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά ταμεία ότι αδυνατούμε να εφαρμόσουμε εντολές εντός 24ώρου και να ακολουθήσουμε την αντιφατικότητα τους. Πλέον κάθε εντολή για να εφαρμοσθεί θα απαιτείται να εφαρμόζεται από την 1η του επόμενου μηνός.

3. Φαρμακεία που διατηρούν τη λειτουργία τους από φαρμακοποιούς άνω των 70 ετών. Να σταλεί αυστηρή επιστολή στους Περιφερειάρχες σχετική με το νόμο και την απόφαση του ΣτΕ ώστε να ανασταλεί η άδεια. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνει καταγγελία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για απιστία Περιφερειαρχών.

4. Προσφυγές και προσβολή του κύρους των Υπουργικών Αποφάσεων σχετικά με χρονική διάρκεια διάθεσης του stock και για τα φάρμακα με χονδρική τιμή άνω των 200€.

5. Προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό δικαστήριο για:
-Καθυστερήσεις πληρωμών ταμείων παρά τις κοινοτικές οδηγίες.
- Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ που δημιουργούν επιπλέον κράτος και αδιαφανείς προμήθειες.

6. Προσφυγή για τα βρεφικά γάλατα και διερεύνηση τυχόν κατευθυνόμενου dumbing τιμών (αλλοίωση ανταγωνισμού) και πωλήσεις του χωρίς κέρδος από τα supermarkets. Η μάχη στο ΣτΕ είναι και για την τιμή καταναλωτού. Να διερευνηθεί η περίπτωση να υπάρξει κουπόνι στα γάλατα και σταθερή Λ.Τ. και να γίνουν συνταγογραφούμενα ιδίως για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού.

7. Νομικές ενέργειες κατά ΤτΕ για διαθέσιμα του ΚΑΕΦ .

Υπόλοιπες ενέργειες

1. Σύσταση Π.Φ.Σ. προς τα φαρμακεία να μη διακινούν φάρμακα άνω των 200€. Ο Π.Φ.Σ θα αποδείξει το επίπεδο κάτω από το οποίο τα φάρμακα πωλούνται με ζημία.

2. Ο Π.Φ.Σ έχει κεντρική του διεκδίκηση την εφαρμογή αυστηρής θετικής λίστας προκειμένου να μειωθεί το stock των φαρμακείων.

3. Δικαίωμα υποκατάστασης γενοσήμων σε συγκεκριμένο περίγραμμα ώστε να αποτραπεί η κατεύθυνση προς το "φθηνότερο". Καμιά αντίθεση με τους γιατρούς. Επιβεβαιώνεται η θέση του Π.Φ.Σ. για τη δραστική ουσία.

4. Επαναφορά εκπτώσεων προς τα φαρμακεία.

5. Σύσταση Π.Φ.Σ προς όλους τους φαρμακοποιούς να τακτοποιούν τις υποχρεώσεις τους ανάλογα με το χρόνο καταβολής του ΕΟΠΥΥ (περίπου 15 κάθε του μηνός)

6. Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου κατά εισήγηση της σχετικής επιτροπής και του κ. Νεκτάριου για να περισωθεί ότι απέμεινε από την περιουσία του Π.Φ.Σ μετά το "κούρεμα". Ξεχωριστή προσφυγή σε βάρος της ΤτΕ για το "κούρεμα" αφού το 4 ‰ είναι χρήματα μόνο των φαρμακοποιών.

7. Πριν από κάθε κινητοποίηση ο Π.Φ.Σ θα καλεί τους προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων (ΦΣ) θα εξαγγείλει και θα αποφασίσουν οι ΦΣ.

8. Αλλαγή Κώδικα Δεοντολογίας με αυστηρούς ορούς για το e-commerce και τους αυτόματους πωλητές.

9. Να διερευνηθεί η περίπτωση τηλεδιάσκεψης Π.Φ.Σ και Προέδρων ΦΣ.

10. Πλαίσιο συγχωνεύσεων φαρμακείων.

11. Να υπάρξει αλλαγή κριτηρίων ΦΥΚ. Να πάψει ως μόνο κριτήριο η τιμή.

12. Ο Π.Φ.Σ να πάρει θέση για την περίπτωση ένταξης του ταμείου της ΔΕΗ στον ΕΟΠΥΥ τη στιγμή που θεωρούνται χαμένα τα παλαιά χρέη ιδίως στις περιοχές Κοζάνης, Εύβοιας, Αρκαδίας.

13. Ο Π.Φ.Σ στη γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας a priori να έχει τη θέση του τοπικού ΦΣ.

14. Να μην μπει το ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ, να διερευνηθεί άμεσα η λειτουργία του – ιδίως του τομέα υγειονομικών (ΤΣΑΥ) – ως ανεξάρτητου αυτοδιοικούμενου επαγγελματικού ταμείου.

15. Διεκδίκηση φοροαπαλλαγής για το χαμένο εισόδημα.

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Αθήνα, 11/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1087
Επειδή υπάρχουν πολλά προβλήματα που αφορούν την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Δικτύου, τιμών, υπολογισμού συμμετοχών) και επειδή το σύστημα επιβαρύνεται από τις καθημερινές τροποποιήσεις, ο ΠΦΣ σας καλύπτει για την χειρόγραφη εκτέλεσή τους για τους προαναφερόμενους λόγους.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Αθήνα, 11/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 1083

- Την Μ. Πέμπτη 12/4/2012 εξοφλούνται οι λογαριασμοί του ΕΟΠΥΥ για συνταγές που κατατέθηκαν αρχές Μαρτίου.

- Επίσης θα καταβληθεί το 27% του συνόλου των οφειλών του ΟΠΑΔ κατά φαρμακείο την Μ. Πέμπτη μέσω των Διανεμητικών Λογαριασμών και την επόμενη εβδομάδα για ατομικές υποβολές.

- Είναι σε εξέλιξη και θα συνεχισθούν οι καταβολές των παλαιών οφειλών του ΟΑΕΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ 09/04/2012
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1057


Με αφορμή την χαώδη κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον χώρο της φαρμακευτικής περίθαλψης και τις εξαγγελίες περί πληρωμών των φαρμακείων, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, παραχώρησε συνέντευξη τύπου σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης έγινε παρουσίαση έρευνας της ALCO, από τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Κ. Παναγόπουλο, σχετικά με τις σχέσεις των φαρμακοποιών με την ελληνική κοινωνία σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους φαρμακοποιούς, αλλά και την ανησυχία τους και την άγνοια για την περίπτωση χρήσης των γενοσήμων φαρμάκων και ενδεχόμενων αλλαγών στην ποιότητα των θεραπειών τους.Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Θεοδ. Αμπατζόγλου υπογράμμισε τα εξής σημεία:

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ
Ο ΕΟΠΥΥ αντί να χρηματοδοτηθεί επιπλέον με 1,5 δισ. ευρώ που απαιτούνται για τη συνέχιση της λειτουργίας του, του αφαιρέθηκαν εν κρυπτώ 500 εκατομμύρια ευρώ, ποσό απόλυτα αναγκαίο για τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων. Επιπλέον τον επιβαρύνουν με ελλειμματικά ταμεία, όπως ο Οίκος Ναύτου και το ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την παροχή των ασφαλιστικών καλύψεων του οργανισμού μετά τον Ιούλιο του 2012.

2. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
Τα χρέη του ΟΠΑΔ όπως και του ΤΑΥΤΕΚΩ κ.λπ. συνεχίζουν από το 2011. Ο ΟΑΕΕ εντός της άλλης εβδομάδας θα έχει αποπληρώσει ό,τι χρέη έχει από το 2011.
Παράλληλα με τις δικαιολογημένες αντιδράσεις των φαρμακοποιών, ο ΠΦΣ ήδη ανακοίνωσε την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για συστηματική καθυστέρηση πληρωμών και παραβίαση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών.
 
3. ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
 Μειώνονται οι τιμές σε 3.098 σκευάσματα, παραμένουν σταθερές σε 3.024 και αυξάνουν σε 532.
Είχαμε ζητήσει τουλάχιστον 2 μήνες για τη διάθεση των αποθεμάτων. Επειδή μας έδωσαν μέχρι τέλους Απριλίου, ο ΠΦΣ καταγγέλλει το γεγονός και προσφεύγει κατά του νέου Δελτίου Τιμών. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να μας υποχρεώνουν να πουλάμε με ζημία

4. ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΡΑΣΤΙΚΗΣ
Τελικά μετά από απίστευτες παλινωδίες του Υπουργείου Υγείας , δημιουργήθηκε και πάλι χάος.
Στη χειρόγραφη συνταγή ο γιατρός θα γράψει δραστική, στην ηλεκτρονική μπορεί να γράψει εμπορικό όνομα και ο ασφαλισμένος θα επιβαρύνεται τη διαφορά του πρωτοτύπου και αντιγράφου, συν τη συμμετοχή του…
Τις επόμενες ημέρες και αφού προσαρμοσθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα επανέλθουμε επί του θέματος.

5. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
Καταγγείλαμε τις ελλείψεις και τονίσαμε ότι το φαινόμενο μπορεί να ενταθεί (λόγω τιμών) αν δεν ληφθούν αμέσως μέτρα.

6. ΖΗΤΗΣΑΜΕ
Α) Εφαρμογή άμεσα, αυστηρότατης θετικής λίστας (ώστε να μειωθεί το κόστος αποθεμάτων).
Β) Να εφαρμοσθεί αμέσως το δικαίωμα υποκατάστασης –μεταξύ των ουσιωδώς ομοίων γενοσήμων– όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

Ο κ. Αμπατζόγλου τόνισε ότι ο στόχος μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 1 δισ. το 2012, επιπλέον των 800 εκατομμυρίων του 2011 και άγνωστο τι ακόμα θα ζητηθεί για το 2013, θα στερήσει ουσιαστικά τις θεραπευτικές καλύψεις στους πολίτες. Οι ποσοτικοί αυτοί στόχοι είναι ανέφικτοι και καταστρέφουν την φαρμακευτική περίθαλψη.
Καταλήγοντας δήλωσε πως η πολιτική του Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου στρέφεται ευθέως κατά της βιωσιμότητας του ελληνικού φαρμακείου και ότι οι φαρμακοποιοί είναι έτοιμοι να ανατρέψουν αυτούς τους σχεδιασμούς με Ενότητα και Αποφασιστικότητα.ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ 
Σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από τον ΕΟΠΥΥ, οι τρέχουσες πληρωμές (συνταγές Φεβρουαρίου) θα εκταμιευθούν τη Μ. Πέμπτη 12 Απριλίου. Θα πιέσουμε για την άμεση καταβολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Σε ό,τι αφορά τα οφειλόμενα του ΟΠΑΔ μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν τα πρώτα 48 εκατομμύρια. Παρακολουθούμε το θέμα από κοντά και θα σας ενημερώσουμε άμεσα.Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ


Με αφορμή την χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την πληρωμή των χρεών (επισυνάπτεται στο τέλος)  ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε τα εξής :
«Είναι δικαιολογημένη η αγανάκτηση των φαρμακοποιών διότι παρά το γεγονός των συνεχών δεσμεύσεων , ρυθμίσεων και υποσχέσεων δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα κανένα από τα οφειλόμενα ποσά του 2011.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα φαρμακεία να βρίσκονται σε συνθήκες οικονομικής εξαθλίωσης.
Καλούμε τα αρμόδια υπουργεία Υγείας και Οικονομικών να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους, να ξεπεράσουν άμεσα τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των υπηρεσιών τους και να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Η ενδεχόμενη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων θα είναι αποτέλεσμα της κυβερνητικής αδιαφορίας και αφερεγγυότητας».

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής :
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με αφορμή την ανακοίνωση των φαρμακευτικών Συλλόγων της Αττικής και του Πειραιά ότι προχωρούν σε κινητοποιήσεις, η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει:
 «Σήμερα Τρίτη 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ κ. Γεράσιμου Βουδούρη και του Προέδρου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ.Θ. Αμπατζόγλου και του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου της Αττικής κ. Κ.Λουράντου.
 Κατά τη συνάντηση ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.Βουδούρης δήλωσε στους δύο εκπροσώπους των φαρμακοποιών ότι αύριο Τετάρτη 4 Απριλίου θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν σε αγορές φαρμάκων από ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ ενώ τη Δευτέρα 9 Απριλίου θα καταβληθούν άλλα 48 εκατ. για παλαιές οφειλές του ΟΠΑΔ.
 Ταυτόχρονα η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ διαβεβαίωσε ότι οι μηνιαίες αποπληρωμές για αγορές φαρμάκων θα συνεχίζουν να γίνονται κανονικά.
 Επίσης τις επόμενες ημέρες θα αποπληρωθούν και άλλοι κλάδοι όπως οι γιατροί, οι ιδιωτικές κλινικές, καθώς και άλλοι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ.
 Μετά τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις για κινητοποιήσεις ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ.Γεράσιμος Βουδούρης δήλωσε:
 «Παρά τη συνεννόηση που επετεύχθη κατά τη συνάντηση και παρά τα εντάλματα πληρωμών που έχουν υπογραφεί, η ηγεσία των φαρμακοποιών προχωρά αναίτια σε κινητοποιήσεις κατά του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλισμένων του.
 Εξηγήσαμε στους εκπροσώπους του κλάδου ότι  τις παλαιές  οφειλές τις ρυθμίζει το Υπουργείο Οικονομικών.
 Η προσπάθεια να μετατραπεί ο ΕΟΠΥΥ σε πλατεία Κλαυθμώνος θα αποτύχει. »

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 3/4/2012
  
Με αφορμή το επισυναπτόμενο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ το οποίο αφορά στην ένταξη του Οίκου Ναύτου από 1/4/2012, επισημαίνουμε τα εξής:

  •       Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μέσω της ΗΔΙΚΑ, οι γιατροί συνταγογραφούν στο υπάρχον σύστημα συνταγογράφησης του Οίκου Ναύτου ή σε πράσινα συνταγολόγια του ΙΚΑ. 
Τα φαρμακεία εκτελούν τις συνταγές χειρόγραφα και στην μία και στην άλλη περίπτωση.

  •       Το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου από 20% , είναι όπως και για όλο τον ΕΟΠΥΥ 25%, ασχέτως αν η συνταγογράφηση του Οίκου Ναύτου δίνει το παλαιό ποσοστό.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π.Φ.Σ.: ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ REBATE

Αθήνα,3/4/2012
Αριθμ.Πρωτ.997

ENHMEΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ REBATE

Στην ΠΟΛ 1078/28-3-2012 διευκρινίζεται ο τρόπος φορολογικής μεταχείρισης του RΕΒΑΤΕ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο πρέπει να εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο.
Η έκδοση του σχετικού φορολογικού στοιχείου (πιστωτικό τιμολόγιο) θα γίνει για την χρήση 2011 .

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

‘’Το ποσό της έκπτωσης (rebate), όπως προκύπτει από τις σχετικές βεβαιώσεις, συμπεριλαμβάνει και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., κατά συνέπεια, για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου, ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση, χρησιμοποιώντας το συντελεστή Φ.Π.Α. που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1003/3.1.2011.’’

Κατόπιν των ανωτέρω τα ποσά του πιστωτικού τιμολογίου θα λειτουργήσουν μειωτικά των ακαθάριστων εσόδων και του ΦΠΑ για την φορολογική περίοδο του 4ου τριμήνου του 2011, ή του 12ου μήνα του 2011.

Τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται στην επόμενη χρήση και αφορούν εκπτώσεις που χορηγήθηκαν και αντιστοιχούν στην προηγούμενη χρήση, καταχωρούνται από το φαρμακείο που τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (Εσόδων - Εξόδων), μέχρι την προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και με ημερομηνία το χρόνο λήξης της διαχειριστικής περιόδου (31/12), την οποία και αφορούν.

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων και της λήξης της διαχειριστικής χρήσης του 2011 θα χρειασθεί τροποποιητική περιοδική δήλωση ΦΠΑ για το τελευταίο τρίμηνο του 2011, για όσους τηρούν βιβλία Β΄ Κατηγορίας και για όσους τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας για τους μήνες Δεκέμβριο του 2011 και Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ

Αθήνα, 2/4/2012
Αριθμ. Πρωτ. 988

Κύριοι,

Σε σύσκεψη στις αρχές Ιανουαρίου που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κου Κουτρουμάνη, παρουσία των κ.κ. , Σαχινίδη,Τιμοσίδη, Βουδούρη, καθώς και αντιπροσωπείας του ΠΦΣ δεσμευθήκατε για την αποπληρωμή μέρους των οφειλομένων του ΟΠΑΔ έως τα τέλη Ιανουαρίου 2012.

Πλην όμως, έως σήμερα 2 Απριλίου καμία πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις υποσχέσεις σας.

Με βάση το Ν. 4038 οι φαρμακοποιοί υπέγραψαν υπεύθυνες δηλώσεις ανά τοπικό φαρμακευτικό σύλλογο, οι οποίες μαζί με τα τιμολόγια καθώς και τις συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά ΥΠΑΔ, έχουν ήδη αποσταλεί στην ΚΜΕΣ.

Λόγω των συνεχών κωλυμάτων όμως που προκύπτουν συνεχώς, όσον αφορά την διευθέτηση της διαδικασίας, και των καθυστερήσεων που παρατηρούνται για την ολοκλήρωσή της, και με δεδομένο ότι τα φαρμακεία όλης της χώρας αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας, αποδεχτήκαμε την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ να προωθηθεί η αποπληρωμή των συνολικών οφειλών του ΟΑΕΕ αντί για αυτήν του ΟΠΑΔ.

Μόλις σήμερα όμως ενημερωθήκαμε από τον Προϊστάμενο του Λογιστηρίου του ΟΑΕΕ ότι για να προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής απαιτείται η εκ νέου αποστολή και υποβολή όλων των προαναφερομένων στοιχείων (Υπεύθυνες Δηλώσεις, πιστωτικά τιμολόγια κλπ. ).

Επειδή, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί από τα φαρμακεία και είναι στην διάθεση της ΚΜΕΣ,

Επειδή δεν είναι δυνατόν να γινόμαστε αποδέκτες της ανεπάρκειας και των γραφειοκρατικών προσκομμάτων υπηρεσιακών και λοιπών παραγόντων,

Επειδή είναι αδύνατον να συνεχίσουμε να είμαστε αποδέκτες των δικαιολογημένων διαμαρτυριών των συναδέλφων φαρμακοποιών όλης της Χώρας αλλά ούτε και είμαστε σε θέση να επιλύουμε όλα τα κακώς κείμενα της γραφειοκρατίας,

Κύριοι,

Σας καλούμε να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας για τις άμεσες πληρωμές του ΕΟΠΥΥ.

Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε καταστάσεις οι οποίες θα προκαλέσουν ταλαιπωρία και αναστάτωση στους ασφαλισμένους όλης της Χώρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΜΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών με θέμα την έκδοση νέου Δελτίου Τιμών.
Η πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζωή Δέδε ανακοίνωσε ότι οι νέες τιμές θα καθορισθούν με βάση τα όσα ορίζονται στο Ν. 4052/2012 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Δηλαδή μειωμένο ποσοστό κέρδους φαρμακείου και φαρμακαποθήκης για τα φάρμακα της θετικής λίστας, μείωση της τιμής των γενοσήμων ως ποσοστού τιμής πρωτοτύπου, νέα ποσοστά κέρδους για τα φάρμακα άνω των 200 ευρώ (λιανικής τιμής) κλπ. Οι νέες τιμές θα προκύψουν έχοντας ως βάση υπολογισμού τις τιμές του τελευταίου δελτίου τιμών του 2009. Δεν θα επηρεασθούν τα φάρμακα που έχουν λιανική τιμή έως 10 €.
Από τις νέες μειωμένες τιμές το Υπουργείο υπολογίζει ότι θα προκύψει μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης κατά 280 - 310 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση.
Το νέο δελτίο τιμών αναμένεται να υπογραφεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών ο Π.Φ.Σ. εκπροσωπήθηκε από τον α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. κ. Κ. Θεοδοσιάδη, ο όποιος αρχικά κατέθεσε την αντίθεση του Π.Φ.Σ. στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυβερνητικών μέτρων, που με οριζόντιες περικοπές σε βάρος πάντα των φαρμακείων, προσπαθεί να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες. Επεσήμανε ακόμη την αντίφαση μεταξύ λόγων και έργων της Κυβέρνησης , υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (και όχι μόνον) ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνης Δημόπουλος διαβεβαίωνε (παρουσία του κ. Λοβέρδου) ότι με τα δύο rebates ολοκληρώνεται η μείωση ποσοστού κέρδους του φαρμακείου , ενώ νομοθετούσε επιπλέον και την μείωση του ποσοστού mark-up από 35% σε 32,4% που αντιστοιχεί σε μείωση 1,5% επί της λιανικής τιμής , που σήμερα υλοποιείται μέσω της Επιτροπής Τιμών και του νέου δελτίου τιμών. Για ΜΗΣΥΦΑ και φάρμακα αρνητικής λίστας παραμένει το 35%.
Το δεύτερο σημείο που έθεσε ο αντιπρόεδρος του Π.Φ.Σ. ήταν η διάθεση των αποθεμάτων που αγοράστηκαν με τις παλιές αυξημένες τιμές . Επ΄ αυτού εξήγησε ότι είναι αντίθετη με κάθε αρχή Δικαίου καθώς και με τους κανόνες της αγοράς η λογική μείωσης της αξίας του κεφαλαίου μιας επιχείρησης με διοικητικά μέτρα της Πολιτείας και μάλιστα όταν αυτό γίνεται κατά κόρον. Κατέστησε δε σαφές ότι εάν δεν δοθεί επαρκής χρόνος για την διάθεση των αποθεμάτων , ο Π.Φ.Σ. θα προσφύγει δικαστικά για την ακύρωση του. Ως ελάχιστο δε χρόνο για την διαδικασία αυτή ζήτησε να δοθεί ένα δίμηνο καθαρά, δηλαδή δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της αντίστοιχης μεταβατικής περιόδου των φαρμακαποθηκών. Με την πρόταση αυτή ταυτίσθηκε η πλειοψηφία της επιτροπής τιμών , αλλά είναι στην κρίση του αρμοδίου Υπουργού Υγείας κ. Α. Λοβέρδου , να αποφασίσει σχετικά.
Τέλος ο κ. Θεοδοσιάδης έθεσε την καταγγελία που είχε κάνει προ μηνός ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Έβρου, σύμφωνα με την οποία έχει γίνει υπερτιμολόγηση ορισμένων φαρμάκων , με αποτέλεσμα φάρμακα όμοιας δραστικής ουσίας (Simvastatin 40 mg, Pantoprazole 40 mg) να έχουν πάρει τιμή διπλάσια από αλλά, με ίδιο αριθμό δισκίων και την ίδια ποσότητα δραστικής ουσίας.
Η πρόεδρος της Επιτροπής το απέδωσε σε ανθρώπινο λάθος , ενώ ο κ. Θεοδοσιάδης ζήτησε να εντοπισθεί ο υπεύθυνος του λάθους , να επιβληθούν οι ανάλογες κυρώσεις, να υπολογισθεί η επιβάρυνση των ασφαλιστικών ταμείων από την σκανδαλώδη υπερτιμολόγηση και να επιβληθεί η υποχρέωση επιστροφής στα ασφαλιστικά ταμεία των χρημάτων που αδικαιολόγητα επιβαρύνθηκαν.
Μάλιστα από περαιτέρω έρευνα αποδείχτηκε ότι το ίδιο λάθος εκτός από το δελτίο τιμών της 21/12/2011 είχε επαναληφθεί καις το δελτίο τιμών του Αυγούστου 2011 με ωφελημένη την ίδια πάντα εταιρεία.
Στον κατάλογο των ωφελημένων εταιρειών συμπεριλήφθηκε μια ακόμη εταιρεία με σκεύασμα Azithromycin 600 mg.
Η πρόεδρος της επιτροπής διαβεβαίωσε ότι τα λάθη θα έχουν εξαλειφθεί στο νέο δελτίο τιμών .

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ