Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Για μια ακόμη φορά η σημερινή κυβέρνηση με ληστρικό τρόπο και αιφνιδιαστικά, καταργεί τον κλάδο των μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ και με αοριστολογίες προσπαθεί να «μπαλώσει» την υπεξαίρεση των εισφορών που κατέβαλαν μέχρι σήμερα οι υγειονομικοί. 
Στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στο άρθρο 94 παρ. 5 αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο κλάδος των μονοσυνταξιούχων καταργείται και μάλιστα αναδρομικά... από 1.1.2016. 
Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ αναμένεται να αποφασίσει σε έκτακτη συνεδρίασή του αύριο Δευτέρα, τη μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, προκειμένου να καλύψει ανάγκες του κράτους, επικαλούμενη την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015. 
Το Υπουργείο Οικονομικών κυνικά αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως «Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, για λόγους χρηστής διαχείρισης και αποτελεσματικότητας, η διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων γενικής κυβέρνησης γίνεται κεντρικά. 
Τον Νοέμβριο του 2015, το ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που προβλέπει, πρώτον την δημιουργία κοινού ταμείου, και δεύτερον, την υποχρέωση όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης να τοποθετήσουν το αποθεματικό τους εκεί». 
Μπροστά στις δυσμενείς αυτές εξελίξεις ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί για αύριο Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι, στα γραφεία του ΠΦΣ, σύσκεψη των προέδρων των δευτεροβαθμίων υγειονομικών συλλόγων, για να χαράξουν κοινή γραμμή αντίδρασης και αντίθεσης στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταδικάζει τις κυβερνητικές επιλογές και μεθοδεύσεις και παράλληλα αναμένει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συμπράξουν στην ασφαλιστική καταδίκη των υγειονομικών και να αντιδράσουν έμπρακτα. 
Τα Φαρμακεία μπορούν να ξαναγίνουν εκλογικά κέντρα καταδίκης των μνημονιακών πολιτικών αποφάσεων και αυτής της κυβέρνησης. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΣΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σήμερα, 21 Απριλίου 2016, κατόπιν φιλικού διακανονισμού, ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης των εκατόν δέκα έξι (116) κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών (ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ η κάθε μία) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΙ ΙΝΣΑΪΤΣ ΕΛΛΑΣ (PHARMACY INSIGHTS HELLAS) - ΕΡΕΥΝΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις οποίες κατέχει η ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ και αντιπροσωπεύουν ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, έναντι του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος ποσού δέκα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τεσσάρων (14.964,00) Ευρώ, ήτοι το τίμημα για την κάθε μετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό είκοσι εννέα ευρώ (129,00) Ευρώ, προς την ανώνυμη εταιρεία με την εταιρική επωνυμία ΚΛΙΝΙΚΑΛ ΙΝΣΑΪΤΣ ΛΙΜΙΤΕΔ (Clinical Insights Limited), και υπεγράφη το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης ονομαστικών μετοχών. 
Τα μέρη συνεχίζουν πλέον χωριστά τις δραστηριότητες τους, έχοντας ως κοινή παραδοχή ότι τα δεδομένα φαρμακείου ανήκουν στους φαρμακοποιούς και ότι κάθε ενέργεια αξιοποίησης τους θα πρέπει να υλοποιείται εξυπηρετώντας τις ανάγκες του φαρμακοποιού.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ Μον. ΑΕ
Λουράντος Κωνσταντίνος
ΓΙΑ  ΤΗΝ PIH AE
Paul Stevens

Κυριακή, 17 Απριλίου 2016

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H Γ.Σ. της 16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 αποφάσισε: 

1. ΩΡΑΡΙΟ: 
Καλούνται οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι στους οποίους επικρατεί το χαώδες ωράριο, να άρουν τις διημερεύσεις από 4.5.2016. Οι διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν 

2. ΜΥΣΥΦΑ: 
Όλα τα φάρμακα πρέπει να δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία και δεν πρέπει ο Φαρμακοποιός με την παρουσία του και την επιστημονικότητα του να «εξαγνίζει» άλλους χώρους διάθεσης που υπαγορεύουν τα οικονομικά συμφέροντα. 

3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ: 
 Την Δευτέρα 18.4.2016 ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου θα ενημερώσει την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις ελλείψεις των Φαρμάκων και θα αιτηθεί την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα αίτια των ελλείψεων που θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία . 

Στην Γενική Συνέλευση , πέραν της έγκρισης των οικονομικών απολογισμών και του ΚΑΕΦ ( ετών 2011 - 2014) έγινε εκτενής αναφορά της μέχρι σήμερα πορείας της ΕΤΕΣΤΑ και των προοπτικών της και των πρωτοβουλιών του ΔΣ: 
1) Για τις συνενώσεις Φαρμακείων 
2) Για την Διασφάλιση της άμεσης σχέσης του φυσικού χώρου των φαρμακείων με τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων 
3) Την ενίσχυση του αντικειμένου των φαρμακείων (μέσω των γαληνικών σκευασμάτων) δια του ΙΔΕΕΑΦ 
4) Την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Υγεία για την χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ. 

Επίσης: 
Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ καταδικάζει την τακτική της ΟΣΦΕ όσον αφορά την εμπλοκή της στην διαμόρφωση της ΚΥΑ.  
Συγκεκριμένα, δια των ηγετικών στελεχών της συμμετείχε και διαπραγματεύτηκε, ως μη όφειλε, εν αγνοία του ΠΦΣ, για ένα θέμα που άπτεται του συνόλου του κλάδου εξυπηρετώντας τα στενά συμφέροντα μια ισχνής μειοψηφίας, ούτε καν του συνόλου έστω των συνεταιρισμένων φαρμακείων. 
Η συγκεκριμένη παράγραφος παρέμεινε στην ΚΥΑ παρ' όλες τις διαμαρτυρίες του ΠΦΣ χωρίς αυτήν την στιγμή να έχει προσβληθεί δικαστικά από την μεριά της ΟΣΦΕ, δημιουργεί δε σημαντικά προβλήματα στο όλο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων. 
1. Νομιμοποιεί και απενοχοποιεί την νέα ιδιοκτησιακή δομή που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση στο χώρο των φαρμακείων. 
2. Ανοίγει την πόρτα στο ιδιωτικό χονδρεμπόριο να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της λιανικής και είναι σίγουρο ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δυσμενείς αν όχι καταστροφικές συνθήκες για την ανεξαρτησία και την λειτουργία του ατομικού φαρμακείου. 
Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ υποστηρίζει όλες τις ενέργειες του ΔΣ στην κατεύθυνση της ακύρωσης της συγκεκριμένης παραγράφου, καλεί δε την διοίκηση της ΟΣΦΕ να περιοριστεί στα καθήκοντά της και να σεβαστεί τον θεσμικό ρόλο του ΠΦΣ. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΦΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Σε προσωρινή απαγόρευση των παράλληλων εξαγωγών προχώρησε χθες ο ΕΟΦ μετά και την δημοσιοποίηση του θέματος των ελλείψεων από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο μεταφέροντας τις διαμαρτυρίες φαρμακευτικών συλλόγων και φαρμακοποιών. 
Ο ΠΦΣ προχώρησε στην επίδοση εξωδίκου διαμαρτυρίας στις 8 Απριλίου, προς την εταιρεία AMGEN Ελλάς ΕΠΕ για το θέμα της έλλειψης του φαρμάκου Prolia που κοινοποιήθηκε στον υπουργό Υγείας, στον ΕΟΦ στον ΣΦΕΕ, στην ΟΣΦΕ και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φαρμακαποθηκαρίων. 
Εξάλλου για το θέμα των ελλείψεων έχει ορισθεί συνάντηση για την ερχόμενη Δευτέρα 18 Απριλίου στις 10 το πρωί, με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κυρία Ευτέρπη Κουτζαμάνη, όπου θα προσκομισθούν επίσημα στοιχεία ελλείψεων. 
Επίσης ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απάντησε με σκληρή γλώσσα σε Ερώτηση του Βουλευτή του Ποταμιού κ. κ. Κωνσταντίνου Μπαργιώτα που μιλά για «εξόφθαλμη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των πτυχιούχων φαρμακοποιών» αναφερόμενος στην λειτουργία των ηλεκτρονικών καταστημάτων φαρμακείων μόνον από φαρμακοποιούς που διατηρούν φαρμακείο. 
Ο ΠΦΣ επισημαίνει στον κ. Βουλευτή ότι προφανώς αγνοεί την κοινοτική νομοθεσία και πιο συγκεκριμένα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85γ της Οδηγίας 2011/62/ΕΕ αλλά και την εθνική νομοθεσία που προβλέπει ότι «η λιανική πώληση των φαρμακευτικών εν γένει προϊόντων επιτρέπεται μόνον υπό των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του ΝΔ 96/1973, ως ισχύει». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

ΠΦΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 Για μια ακόμη φορά η Πολιτεία νομοθετεί χωρίς την συμμετοχή των θεσμικών της συμβούλων που είναι οι υγειονομικοί φορείς. 
Ενημερωθήκαμε λοιπόν από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι οι ανασφάλιστοι και οι άποροι θα καλύπτονται και από τα ιδιωτικά φαρμακεία. 
Επισημαίνουμε ότι τα φαρμακεία της γειτονιάς και στην κρίσιμη περίοδο των capital controls, απέδειξαν ότι η λειτουργία τους είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης. 
Έτσι και τώρα ο Φαρμακοποιός θα κληθεί να αντιμετωπίσει ασαφείς και βεβιασμένες αποφάσεις , του πολιτικού συστήματος. 
Ερωτούμε: 
* Ποια είναι, συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τον χαρακτηρισμό κάποιου ως ανασφάλιστου ή απόρου; 
* Ποιος, μέσα από τις δομές των νοσοκομείων θα πιστοποιεί την αναγκαιότητα της ασφαλιστικής κάλυψης; Δηλαδή ο συνταγογράφος γιατρός θα έχει online σύνδεση με το Υπουργείο Οικονομικών; 
* Δυνατότητα συνταγογράφησης θα έχουν όλοι οι γιατροί ή αναλόγως με την πάθηση, θα πρέπει να συνταγογραφεί ο ειδικός γιατρός; 
* Στα μέρη όπου δεν υπάρχουν νοσοκομεία ή άλλες μονάδες υγείας θα μπορεί να συνταγογραφεί ο αγροτικός γιατρός; 
Η ιατροφαρμακευτική κάλυψη του ελληνικού λαού είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στο κέντρο την μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών, για να εξαγγέλλεται βεβιασμένα. Εύλογα λοιπόν κάποιος θα σκεφθεί ότι η κάλυψη των ανασφάλιστων θα έχει την ίδια τύχη με την- δίχως τέλος- διαπραγμάτευση της αξιολόγησης με την τρόικα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Π.Φ.Σ.: ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

Αθήνα, 8/4/2016 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 

Επισυνάπτουμε δύο κείμενα που αφορούν θέματα που απασχολούν τον κλάδο. 
Το πρώτο αναφέρεται στην πρόσφατη ΚΥΑ για την κάλυψη των ανασφάλιστων στην οποία ΚΥΑ διαφαίνεται η προχειρότητα των αποφάσεων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανείς προϋπολογισμός του σχετικού κονδυλίου στον ΕΟΠΥΥ. 
Ο ΠΦΣ απευθύνεται στον Υπουργό Υγείας, διότι προφανώς όλοι έχουμε κοινωνικές ευαισθησίες αλλά όταν πρόκειται για ένα ήδη υπερχρεωμένο ασφαλιστικό ταμείο όπως ο ΕΟΠΥΥ δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις που θα έχουν οικονομικές επιπτώσεις χωρίς κάποιον έστω ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Στο δεύτερο κείμενο που είναι απάντηση του υπουργού υγείας στην Ερώτηση της κυρίας Χριστοφιλοπούλου, για πρώτη φορά γίνεται επίσημη αναφορά στα προβλήματα που έχει δημιουργήσει το διευρυμένο ωράριο. 
Υπενθυμίζουμε ότι έχει προηγηθεί συνάντηση με τους εκπροσώπους της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στα γραφεία του ΠΦΣ στις 29 Φεβρουαρίου και επίσης οι νομικοί σύμβουλοι του ΠΦΣ και του ΦΣΑ συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας για την φαρμακευτική νομοθεσία. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ