Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΣΑΥ ΚΑΛΟΥΝ ΣΕ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Αθήνα, 28/05/2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την πλήρη αντίθεσή τους εκφράζουν οι φαρμακοποιοί στην αιφνιδιαστική αύξηση των εισφορών του ΤΣΑΥ, την ίδια ώρα που το σύνολο των παρόχων υγείας βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω της συγκυρίας αλλά και της έλλειψης ρευστότητας του ΕΟΠΥΥ. 
Ενώ οι πληρωμές προς τα φαρμακεία έχουν ήδη συμπληρώσει πολύμηνη καθυστέρηση, το Υπουργείο Εργασίας και το ΤΣΑΥ ζητούν ειδικά από τους νέους επιστήμονες, υπέρογκες εισφορές κατατάσσοντάς τους υποχρεωτικά αναδρομικά σε ανώτερη κατηγορία, για να λάβουν στο πολύ… μακρινό μέλλον σύνταξη, που δεν θα ξεπερνά τα 400 ευρώ. 
Η στήριξη του ταμείου που παραπαίει, αποτελεί προτεραιότητα για τον Φαρμακευτικό κλάδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη λογική της εισπραξιμότητας χωρίς να έχει προηγηθεί συνεννόηση και κυρίως να έχει συνταχτεί αναλογιστική μελέτη που να αποτυπώνει τα αποτελέσματα αυτών των επιβαρύνσεων. 
Και βέβαια δεν είναι ρεαλιστική οποιαδήποτε εισπρακτική απαίτηση, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος καλεί σε συστράτευση όλους τους δευτεροβάθμιους Υγειονομικούς Φορείς (Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να απαιτήσουν την αναστολή αυτής της αποφάσεως. 
Ζητά από τον Αναπλ. Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημ. Στρατούλη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Ρωμανιά, να έλθουν σε συνεννόηση με τα δευτεροβάθμια όργανα και με οικονομοτεχνικά κριτήρια να λάβουν αποφάσεις που να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους υγειονομικούς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: AΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 25/5/2015 
Αριθμ. Πρωτ.: 1864 

Προς τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Σερρών 
Κοινοποίηση: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας 

Θέμα: «Απάντηση στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 61/14.4.2015 έγγραφο του Φ.Σ. Σερρών» 

 Επί του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 61/14.4.2015 εγγράφου του Συλλόγου σας (αρ. πρωτοκόλλου ΠΦΣ 1459/17.4.2015), επαγόμεθα τα κάτωθι: 
Η παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν. 5607/1932 ορίζει ότι «1. Απαγορεύεται η διαφήμησις εκ μέρους φαρμακείων δια την ποιότητα και την τιμήν των εν αυτοίς πωλουμένων φαρμάκων. Απαγορεύεται ωσαύτως η αναγραφή επί της επιγραφής και των προθηκών των φαρμακείων, φαρμακεμπορείων και φαρμακαποθηκών πάσης ετέρας λέξεως πλην του ονοματεπωνύμου του αδειούχου φαρμακοποιού, φαρμακεμπόρου ή φαρμακαποθηκαρίου και της λέξεως "φαρμακείον" δια τα φαρμακεία, "φαρμακεμπορείον" δια τα φαρμακεμπορεία και "φαρμακαποθήκη" δια τας φαρμακαποθήκας.» 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 25 παρ. 1 του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας ορίζεται ότι:
«Α. Απαγορεύεται ρητώς, η δια των μέσων μαζικής και επικοινωνίας ή με άλλο μέσο διαφήμιση των φαρμάκων ή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων, η προβολή για την προσέλκυση πελατείας διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθενται στους νόμους και στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. 
Β. Η προβολή και διαφήμιση δραστηριοτήτων που αναπτύσσει το φαρμακείο, με την δημιουργία ειδικών τμημάτων και Καλλυντικών και κυρίως διαιτητικών, ορθοπεδικών ειδών, προϊόντων υγιεινής και υγιεινής διατροφής που χαρακτηρίζονται γενικά παραφαρμακευτικές δραστηριότητες και συνιστούν τομείς ιδιαίτερης εξειδίκευσης του φαρμακοποιού δεν συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά, εφ’ όσον δεν αναφέρεται και στις καθαρώς φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχει το φαρμακείο. 
Επίσης η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών προς το κοινό από τον ίδιο τον φαρμακοποιό, εφ’ όσον αυτός έχει εξειδίκευση σε κάποιον τομέα της Υγείας και η διαφήμιση της παροχής αυτών των υπηρεσιών δεν συνιστά αντιδεοντολογική συμπεριφορά.» 

Επίσης στο άρθρο 22 ορίζεται ότι οι φαρμακοποιοί οφείλουν να αποφεύγουν την προσέλκυση πελατείας με ενέργειες και μέσα αντίθετα στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου και του φαρμακοποιού επιστήμονος και λειτουργού της δημόσιας υγείας (χορήγηση δώρων ή άλλων ανταλλαγμάτων). 

Κατόπιν των ανωτέρω καθίσταται απολύτως σαφές ότι απαγορεύεται ρητώς η προβολή για την προσέλκυση πελατείας διαφημιστικών μηνυμάτων που αντιτίθενται στους νόμους και στις διατάξεις του Κώδικα. Η διαφήμιση των καθαρώς φαρμακευτικών υπηρεσιών που παρέχει το φαρμακείο δύναται να προκαλέσει να αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των φαρμακοποιών με κίνδυνο της δημόσιας υγείας, για το λόγο δε αυτό απαγορεύεται η διαφήμιση στους φαρμακοποιούς επί σκοπώ προσέλκυσης πελατείας. 

Τα φαρμακεία, βασικός πυλώνας προστασίας της Δημόσιας Υγείας, έχουν διττή ιδιότητα, ήτοι την επιστημονική και την εμπορική. Για το λόγο αυτό οι συναλλαγές τους με το Κοινό επί σκοπώ εξυπηρέτησής του, καθώς και οι μεταξύ των φαρμακείων σχέσεις, υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των φαρμακείων να είναι κατά νόμον ειδικώς περιορισμένη και ορισμένη. 

 Σε κάθε πάντως περίπτωση, απαγορεύεται ρητώς η με οιονδήποτε τρόπο διαφήμιση του φαρμακείου διά διαφημιστικών καταχωρήσεων σε ΜΜΕ έντυπα και ηλεκτρονικά, στις οποίες προβάλλεται και διαφημίζεται αποκλειστικά και μόνο το φαρμακείο. 

Συνεπώς, το ΔΣ του Συλλόγου σας θα κρίνει αν οι προσαγόμενες με το έγγραφό σας διαφημιστικές καταχωρήσεις από τους φαρμακοποιούς δύνανται πράγματι να θεωρηθούν ότι παραβαίνουν τις διατάξεις του ως άνω άρθρου του Κώδικα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας, ήτοι αν έχουν προφανή σκοπό την προσέλκυση πελατείας. 

Είθισται πάντως σε ανάλογες περιπτώσεις να καλούνται πρώτα οι παραβαίνοντες φαρμακοποιοί από τον κατά τόπο αρμόδιο φαρμακευτικό σύλλογο και να τους γίνουν συστάσεις να σταματήσουν να προβαίνουν σε διαφημιστική προβολή τους και να μην επαναλάβουν την ως άνω παραβατική συμπεριφορά εις το μέλλον. Στην περίπτωση που οι εν λόγω φαρμακοποιοί δε συμμορφωθούν, τότε πρέπει να παραπεμφθούν στο κατά τόπον αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οιανδήποτε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 
Ηλίας Δημητρέλλος 
Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΠΦΣ: ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΑΣ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
H συνεχιζόμενη μη πληρωμή των τρεχουσών οφειλών από τον ΕΟΠΥΥ έχει οδηγήσει πλέον σε οικονομική ασφυξία τα φαρμακεία. Οι πληρωμές αυτές αποτελούν για τα φαρμακεία κεφάλαιο κίνησης. 
Οι προσπάθειες του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου να διαμοιραστεί το βάρος της καθυστέρησης εξόφλησης και στους άλλους φορείς που εμπλέκονται στο Φάρμακο, απέβησαν άκαρπες. 
Μπροστά στο αδιέξοδο αυτό ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει κατηγορηματικά πως οι φαρμακοποιοί αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τους προμηθευτές τους με συνέπεια να μην μπορούν να αγοράσουν φάρμακα για τους ασφαλισμένους. 
Τα χρονικά περιθώρια αντοχής των φαρμακείων εξαντλήθηκαν. Το ΔΣ του ΠΦΣ συνεδριάζει για όλα τα θέματα του κλάδου που μένουν σε εκκρεμότητα την Τετάρτη 27 Μαΐου, ενώ προγραμματίζεται άμεσα και η Γενική Συνέλευση με τους αντιπροσώπους από ολόκληρη την χώρα, για να ληφθούν οριστικές αποφάσεις με στόχο τις κινητοποιήσεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Π.Φ.Σ.: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ (ΣΦΕΕ, ΠΕΦ, ΟΣΦΕ, ΠΣΦ, ΣΑΦΕΕ)

Σύμφωνα με απόλυτα ασφαλείς πληροφορίες μας η ρευστότητα στον ΕΟΠΥΥ είναι πλέον μηδενική παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων στελεχών. 
Ως εκ τούτου ο κίνδυνος στάσης πληρωμών για τα φαρμακεία είναι πλέον ορατός. Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες μας, στις τρεις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ΠΦΣ, δεν βρέθηκε λύση (με ευθύνη φυσικά όχι δική μας), αν και εγκαίρως είχαμε επισημάνει την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης του προβλήματος. 
Αν πράγματι ενδιαφέρεστε για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και την βιωσιμότητα του ελληνικού φαρμακείου, αποτελεί μονόδρομο η ισότιμη αντιμετώπιση εκ μέρους σας των φαρμακείων με τα νοσοκομεία και τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, στα οποία η παρεχόμενη από εσάς πολύμηνη πίστωσή τους, αποδεικνύει ότι οι αντοχές σας είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι για τον κλάδο μας. 
Τα φαρμακεία αποτελούν τον τελευταίο κρίκο πριν ο ασφαλισμένος λάβει τα φάρμακα του και αγωνίζονται για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην αγορά αλλά και να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους προς εσάς. 
Για τον λόγο αυτό ο κλάδος μας επανειλημμένα έχει βρεθεί αντιμέτωπος με την Πολιτεία και έχει υποστεί ανελέητο σφυροκόπημα τα τελευταία χρόνια. 
Η σημερινή κρίσιμη κατάσταση απαιτεί και από την πλευρά σας την άμεση και σαφή διατύπωση θέσεων που να διευκολύνουν τα φαρμακεία και την φαρμακευτική αγορά. 
Αυτή την ύστατη στιγμή, πρέπει πλέον και εσείς ως άμεσα εμπλεκόμενοι στην αλυσίδα διανομής του Φαρμάκου, να λάβετε επίσημη και υπεύθυνη θέση. 
Αναμένουμε άμεσα τις προτάσεις σας μπροστά στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί εν όψει και του ΔΣ του ΠΦΣ την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου 2015. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΣΕΥΥΠ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Αθήνα 12.5.2015 
Αριθμ. Πρωτ. ΕΜΠ -ΟΙΚ 416

ΘΕΜΑ: Έκδοση συνταγών ναρκωτικών, από τον ιατρό κ. Τσίτουρα Διονύσιο 
Σχετ.: Έγγραφο ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. προς το ΣΕΥΥΠ, με Α Π ΓΕ οικ. 703/11.5 2015 

Σύμφωνα με το ως άνω σχετικό, η ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. διεττίστωσε για τον ιατρό ΩΡΑ κ. Τσίτουρα Διονύσιο (AMΚΑ 04036204552), παραβάσεις συνταγογράφησης τόσο με ναρκωτικά ιδιοσκευάσματα, όσο και με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και έχει συντάξει κλήση για εξηγήσεις του ανωτέρου ιατρού, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. 
Ακόμη σύμφωνα με το ίδιο σχετικό, ο ιατρός έχει τεθεί σε αργία, ενώ η ΗΔΙΚΑ του έχει διακόψει τη πρόσβαση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αν και ο ιατρός συνεχίζει να συνταγογραφεί χειρόγραφες συνταγές. 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών σας, για τη μη εκτέλεση συνταγών ναρκωτικών που έχουν εκδοθεί από τον αναφερόμενο ιατρό. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
Δρ ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. & ΤΟΥ Φ.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ΑΠΟ SUPER MARKET

Αθήνα, 18/5/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 1793 

Δυνάμει του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 3332/26.11.2014 εγγράφου του Π.Φ.Σ. διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Φ. και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας και στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, η καταγγελία του Προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύβοιας στην οποία αναφέρεται ότι super market εντός των ορίων του φαρμακευτικού συλλόγου προβαίνει παρανόμως στην πώληση φαρμάκων και ΜΥΣΥΦΑ, και μάλιστα σε τιμή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης Ανώτατης Λιανικής Τιμής, προσκομίζοντας πωλούμενα φαρμακευτικά σκευάσματα, απόδειξη αγοράς των ανωτέρω φαρμάκων από το εν λόγω super market, καθώς και φωτογραφία από το ράφι του εν λόγω super market, όπου εμφαίνονται τα προς πώληση φάρμακα. 
Με το έγγραφό του αυτό ο Π.Φ.Σ. αιτείτο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β' του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167) καθώς και να ελεχθεί η πηγή από την οποία το εν λόγω super market προμηθεύεται παρανόμως τα προς πώληση φάρμακα και ΜΥΣΥΦΑ. 
Το έγγραφο του Π.Φ.Σ. κινητοποίησε τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κατόπιν σχετικής εντολής του Τμήματος Φαρμάκων - Φαρμακείων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, το κατά τόπο αρμόδιο Α.Τ. διενήργησε έλεγχο στο εν λόγω super market, όπου πράγματι διαπιστώθηκε η παράνομη πώληση φαρμάκων.
Το σχετικό έγγραφο ελέγχου του Α.Τ. διαβιβάστηκε στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), και το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. δυνάμει του υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου ΥΦ 399/7.5.2015 εγγράφου του προς τον Ε.Ο.Φ. αιτήθηκε την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην διάταξη του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. β' του Ν. 4172/2013, όπως δηλαδή είχε ζητήσει ο Π.Φ.Σ. με το ανωτέρω έγγραφό του. 
Η ως άνω διάταξη προβλέπει ότι: «Όποιος χωρίς να έχει τα από το νόμο προβλεπόμενα προσόντα και τη σχετική αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πωλεί φάρμακα ή φαρμακευτικά προϊόντα αντιποιούμενος έργο φαρμακοποιού, τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή.» 
Καθίσταται εκ των ανωτέρω απολύτως σαφές ότι η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση του Π.Φ.Σ. και του Φ.Σ. Εύβοιας κινητοποίησε τους καθ' ύλην αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι επιλήφθηκαν άμεσα και το παραβαίνον super market θα υποστεί τις κατά νόμο συνέπειες.  
Αποδεικνύεται λοιπόν η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ. και Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο. 
Για το λόγο αυτό Π.Φ.Σ. καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε εγρήγορση προκειμένου αφενός μεν να αποτρέπονται, αφετέρου να καταστέλλονται ανάλογες έκνομες συμπεριφορές.

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σειρά επαφών είχε το προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καθυστέρησης των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ αλλά και για θεσμικά θέματα του κλάδου. 
Όσον αφορά το θέμα των πληρωμών ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος συνοδευόμενος από τους δύο αντιπροέδρους κ.κ. Απόστολο Βαλτά και Ανδρέα Σοφιανόπουλο, επισκέφθηκαν ανώτερο στέλεχος της οικονομικής διεύθυνσης της Γενική Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα στη συνέχεια τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Δημήτρη Κοντό, προκειμένου να πιέσουν τόσο για την αποπληρωμή του υπολοίπου ποσού όσο και για την εξασφάλιση επιπλέον ποσών για τους επόμενους μήνες. 
Στην συνέχεια το κλιμάκιο του ΠΦΣ είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ για το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής και τα προβλήματα στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 
Ακολούθως ο πρόεδρος με μέλη του ΔΣ επισκέφθηκαν τον υπουργό υγείας για την όσο το δυνατόν συντομότερη προώθηση των θεσμικών αιτημάτων του κλάδου. 
Αργά το μεσημέρι πραγματοποιήθηκε συνάντηση των φορέων της διακίνησης του φαρμάκου στα γραφεία του ΠΦΣ, με την απουσία του ΣΦΕΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων.