Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 01.6.2012

Αθήνα, 20/6/2012
Αριθμ. Πρωτ. 2059

Θέμα: «Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ από 01.6.2012»

Περιήλθε σε γνώση μας το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 28381/15.6.2012 (Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Φαρμάκου, Τμήμα Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων) εγγράφου σας με θέμα: «Εκτέλεση συνταγών ΕΟΠΥΥ» στο οποίο αναφέρετε ότι «Σας ενημερώνουμε ότι όσες συνταγές έχουν εκδοθεί για ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ από 1ης Ιουνίου 2012, θα μπορούν να εκτελεστούν στα ιδιωτικά φαρμακεία χωρίς να υπάρχει ο περιορισμός των πέντε(5) ημερών από την ημέρα έκδοσής τους. Η ανωτέρα απόφαση ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή πίστωσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία και για πέντε εργάσιμες ημέρες από μετά την λήξη αυτής».

Θεωρούμε ότι η ως άνω απόφαση του Οργανισμού σας έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τους όρους της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων που συνήφθη μεταξύ μας, όσο και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008, ως ισχύει σήμερα, ορίζεται ότι:
«1. Οι φαρμακοποιοί που συμβάλλονται είτε ατομικά είτε συλλογικά με τον ΟΠΑΔ και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεούνται: α. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος, τις διατάξεις της νομοθεσίας και των οδηγιών των αρμοδίων υπουργείων περί του τρόπου, χρόνου και όρων παροχής φαρμακευτικής περίθαλψης και να τηρούν τους όρους των συμβάσεών τους…
δ. Να εκτελούν οι ίδιοι ή οι νόμιμοι αντικαταστάτες τους πιστά κάθε συνταγή που έχει εκδοθεί κανονικά και προσκομίζεται για εκτέλεση εμπρόθεσμα (εντός πέντε εργασίμων ημερών από την έκδοση της).
4. Να εκτελούν τη συνταγή τη στιγμή που προσκομίζεται. Η συνταγή δεν επιτρέπεται να παραμένει στο φαρμακείο ανεκτέλεστη. Αν ο φαρμακοποιός δεν έχει όλα τα φάρμακα που αναγράφονται στη συνταγή είναι δυνατή η μερική εκτέλεση αυτής. Στην περίπτωση μερικής εκτέλεσης, στο πίσω μέρος της συνταγής αναγράφονται τα φάρμακα που δεν παραδόθηκαν και τίθεται η χρονολογία και η υπογραφή του φαρμακοποιού και του ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος επανέρχεται, μέσα στην προβλεπόμενη ημερομηνία των πέντε (5) εργασίμων ημερών, για την ολική της εκτέλεση». Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι οι συνταγές πρέπει να εκτελούνται εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των πέντε (5) ημερών από την έκδοσή τους. 
Η ως άνω διάταξη Προεδρικού Διατάγματος δεν δύναται να καταργηθεί ή να καταστεί ανενεργή χωρίς άλλη νεότερη νομοθετική ρύθμιση που να την καταργεί ή να την τροποποιεί. Συνεπώς επουδενί δεν είναι δυνατό το ως άνω έγγραφό σας να τροποποιεί κατά το δοκούν τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 και 4 του Π.Δ. 121/2008. Έτσι, θεωρούμε βασίμως και νομίμως ότι οι συνταγές που εκτελέστηκαν κατά το διάστημα από 01.6.2012 έως 13.6.2012, κατά παράβαση της αποφάσεως του Π.Φ.Σ. περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012, θεωρούνται άκυρες και δεν θα πρέπει να προβείτε εις την καταβολή της αξίας των συνταγών αυτών. 
Ενδιαφερόμενοι επίσης και για την προάσπιση των συμφερόντων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκφράζουμε τον φόβο, μήπως οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήσουν παράνομα τα εντάλματα εξοφλήσεως των συνταγών που εκτελέστηκαν πέραν της νομοθετημένης προθεσμίας των πέντε (5) ημερών.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας καλούμε όπως αναθεωρήσετε άμεσα την απόφασή σας η οποία αναφέρεται στο υπ΄αριθμ. 28381/15/6/2012 έγγραφό σας. 
Οφείλουμε εν τέλει, να σας δηλώσουμε ότι «πρωτοβουλίες» εκ μέρους σας δεν προάγουν τη συνεργασία μας, καθότι αμφισβητούν ευθέως το δικαίωμα του Π.Φ.Σ. να προασπίζει νομίμως να συμφέροντα των φαρμακοποιών – μελών μας.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αθήνα, 18/6/2012
Αριθμ. Πρωτ. 2004

Θέμα: Εκτέλεση συνταγών κατά την διάρκεια της κινητοποίησης
 
Η ανακοίνωση που εξέδωσε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και με την οποία δίνεται ουσιαστικά η δυνατότητα καταπάτησης των κείμενων διατάξεων για τις συνταγές που έχουν γραφτεί μετά την 1/6/2012, είναι ουσιαστικά και τυπικά παράνομη.
Πέρα από την ουσιαστική πλευρά του θέματος που αντικειμενικά υπονομεύει την κινητοποίηση των φαρμακοποιών, τυπικά προσπαθεί να καταργήσει τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 121/2008 που φυσικά δεν επιτρέπεται.
Είναι προφανές ότι μια «Ανακοίνωση» ή μια «Εγκύκλιος» ή άλλο παρόμοιο έγγραφο δεν μπορεί να υποκαταστήσει ή να καταργήσει ένα ΠΔ ή τη Συλλογική Σύμβαση.
Η θέση του ΠΦΣ είναι ότι δεν πρέπει να αποζημιωθούν οι συνταγές που εκτελέστηκαν κατά τον μήνα Ιούνιο από 1/6 έως 13/6.
Στη βάση αυτή ο ΠΦΣ καλεί τους φαρμακοποιούς και για λόγους δεοντολογίας και για λόγους νομιμότητας κατά την εκτέλεση συνταγών προηγούμενων ημερών να ελέγχουν και να τηρούν το περιθώριο των πέντε εργασίμων ημερών.
Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω είναι αρμοδιότητα των φαρμακευτικών συλλόγων.

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Αθήνα 18/6/2012
Αριθμ.Πρωτ.2002

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Όπως γνωρίζετε ο Π.Φ.Σ. έχει αποφασίσει να αντιμετωπίσει στη «ρίζα του» το πρόβλημα της καθυστέρησης των πληρωμών των ταμείων. Ετσι ξεκίνησε ο πρόσφατος συνδικαλιστικός αγώνας που απέφερε συγκεκριμένα αποτελέσματα :
• Πληρώθηκε όλος ο Μάρτιος, έστω με καθυστέρηση
• Ξεκίνησαν οι πληρωμές Απριλίου . Θυμίζουμε ότι ο ΕΟΠΥΥ είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον Απρίλιο με ανωτάτη ημερομηνία την 25/6/2012.Το γεγονός ότι πληρωθήκαμε ένα σημαντικό μέρος νωρίτερα , είναι ιδιαίτερα θετικό . Θα παρακολουθήσουμε το θέμα και θα επανέλθουμε, εφόσον ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν φανεί συνεπής.
• Τα παλαιά χρέη είναι θέμα της νέας Κυβέρνησης
Πέραν των τρεχόντων σας ενημερώνουμε ότι ήδη από τις 22 Μαρτίου έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συστηματική καθυστέρηση των ταμείων (ΕΟΠΥΥ, ΔΕΗ, Οίκος Ναύτου κλπ) κατά παράβαση των Κοινοτικών Οδηγιών του νόμου και των συλλογικών συμβάσεων .
Ήδη το θέμα εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας και πιστεύουμε ότι θα δοθεί οριστική λύση. Μόλις υπάρξει νεώτερο θα σας ενημερώσουμε.
Συγχρόνως ζητάμε από όλα τα Δ.Σ. να μας στείλουν αναλυτική κατάσταση οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία στο τέλος του μήνα ώστε να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία στην προσφυγή μας στα κοινοτικά όργανα.
Κανείς σύλλογος να μην αμελήσει να αποστείλει μέχρι τέλος Ιουνίου την αναλυτική κατάσταση ανά ταμείο.

Για τον Π.Φ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ.ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 23η ΜΑΪΟΥ 2012

Αθήνα, 14/6/2012
Αριθμ.Πρωτ. 1963

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κύριο Γεράσιμο Βουδούρη

Κοινοποίηση: Δ/νση Φαρμάκου
Υπόψη Προϊσταμένης κας Παναγιώτας Λίτσα

Θέμα: «Μη καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν μετά την 23η Μαΐου 2012»

 Όπως γνωρίζετε δυνάμει της από 22 Μαΐου 2012 εξώδικης δήλωσης προβήκαμε νομίμως σε αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012 για τους λεπτομερώς αναφερόμενους στην ως άνω εξώδικη δήλωση λόγους.

Δεδομένου ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ως αντισυμβαλλόμενο μέρος της από 01.11.2011 συλλογικής συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων δεσμεύει τα μέλη του τόσο με την υπογραφή της συμβάσεως, όσο και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της συμβάσεως, η απόφασή του αυτή περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012, δεσμεύει νομίμως και συμβατικώς, τόσο τους φαρμακοποιούς – μέλη του, όσο και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Για το λόγο αυτό, στην περίπτωση που φαρμακοποιοί έχουν προβεί σε εκτέλεση συνταγών προς τους ασφαλισμένους σας από την 23η Μαΐου 2012 χορηγώντας επί πιστώσει τα αναγραφόμενα εις τη συνταγή φάρμακα, κατά παράβαση της σχετικής απόφασης του Π.Φ.Σ., ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υποχρεούται να μην προβεί σε καταβολή της αξίας των συνταγών που εκτελέστηκαν μετά την 23η Μαΐου 2012.

Επίσης δέον είναι οι ως άνω συνταγές να ελεγχθούν ενδελεχώς, καθώς υπάρχει έντονος προβληματισμός ως προς το περιεχόμενο αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 13/6/2012

Αθήνα, 13/6/2012
ΠΡΟΣ Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας

Κάναμε έναν μεγάλο αγώνα για τα φαρμακεία μας, για τον ΕΟΠΥΥ και για τους ασφαλισμένους.

Αναδείξαμε την ανάγκη γενναίας χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και της δημόσιας περίθαλψης.

Καλέσαμε και πετύχαμε να πάρουν θέση τα κόμματα βάζοντας τα προβλήματα μας σε κεντρική θέση της πολιτικής ατζέντας.

Τονίσαμε την αναγκαιότητα της ρευστότητας των φαρμακείων ως όρου επιβίωσης και εξυπηρέτησης των ασθενών.

Οι φαρμακοποιοί όλης της Χώρας με τον αγώνα μας είχαμε αποτελέσματα. Αποπληρώθηκαν οι συνταγές του Μαρτίου.

Αναδείξαμε το θέμα των χρεών του 2011 και τα κόμματα δεσμεύτηκαν για άμεση αποπληρωμή ή για συμψηφισμό.

Λαμβάνουμε υπόψη το νομικό πλαίσιο, τις ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης, το ρόλο μας ως κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης και την αδιάσπαστη σχέση μας με τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων και τέλος τις δεσμεύσεις των κομμάτων.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεδρίασε σήμερα μαζί τα ΔΣ των Αττικής και Πειραιά και την παρουσία Προέδρων από όλη τη χώρα

και αποφάσισε:

Προτείνει στους Φαρμακευτικούς Συλλόγους την αναστολή των κινητοποιήσεων, αφού ξεκινήσει η διαδικασία πληρωμής των συνταγών μηνός Απριλίου και με χρονικό ορίζοντα εξόφλησης εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ


Θυμίζουμε ότι έχει ήδη πληρωθεί ο μήνας Μάρτιος.

Διεκδικούμε από τη νέα κυβέρνηση την επαρκή χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και την εξόφληση των οφειλομένων μέσα στις προθεσμίες του νόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Στην Πρόταση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για 100 φαρμακεία τα οποία θα διακινούν φάρμακα για καρκινοπαθείς απαντάμε:
 "Όλα τα φαρμακεία ή κανένα".

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 


Ακολουθεί η ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:

Ανακοίνωση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ζήτησε από τον κ. Αμπατζόγλου να υποδειχτούν 100 φαρμακεία Πανελλαδικά, 50 στις περιοχές Αθήνας – Θεσσαλονίκης και άλλα 50 στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως πόλοι διάθεσης των συγκεκριμένων φαρμάκων, ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι ασφαλισμένοι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ 
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (4-6-2012)

Οι φαρμακοποιοί έχουμε αποδείξει ότι στηρίζουμε την κοινωνική ασφάλιση και την περιθαλψη με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων που καθημερινά έρχονται στα φαρμακεία μας.
Επιπλέον ενημερώνουμε όλους ό,τι τα φάρμακα των καρκινοπαθών διακινούνται αποκλειστικά μέσω των νοσοκομείων.
Δυστυχώς η οικονομική κρίση, η σκληρή πιστωτική πολιτική ορισμένων εταιρειών και οι αλλοπρόσαλες αποφάσεις που σωρηδόν εκδίδονταν εδώ και δυομιση χρόνια από το Υπουργείο Υγείας , έχουν δημιουργήσει χάος με τραγικά αποτελέσματα.
Οι φαρμακοποιοί μπροστά στην πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους ζητούν να αποπληρωθούν οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τα φαρμακεία. Αυτός είναι και ο μοναδικός τρόπος να αγοράσουμε πάλι φάρμακα , να επιβιώσουμε και να δώσουμε ανάσα ζωής στο σύστημα της φαρμακευτικής περίθαλψης.
Είναι απαράδεκτο να ταλαιπωρούνται όσοι υποφέρουν και οι έλληνες πολίτες να είναι ουσιαστικά ανασφάλιστοι.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ