Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα 31/7/2012

Όσον αφορά στην εξόφληση των συνταγών του μηνός Μαΐου σας ενημερώνουμε ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να ξεμπλοκαριστεί το θέμα των πληρωμών από την Αγροτική Τράπεζα η οποία όπως είναι γωστό έχει εξαγγείλει 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες. Νεότερη ενημέρωση θα υπάρξει αύριο. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Π.Φ.Σ.: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα, 13/7/2012
Αριθμ. Πρωτ. 2266 

Θέμα: «Συμψηφισμός χρεών – φόρος υπεραξίας στις συστεγάσεις – αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των ιατρών». 

Κύριε Υπουργέ, 

Κατ’ αρχήν θα θέλαμε επ’ ευκαιρία της παρούσης, να σας συγχαρούμε για την ανάληψη των νέων σας καθηκόντων και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο και επίπονο έργο που καλείστε να φέρετε εις πέρας. 
Απευθυνόμαστε σε εσάς, ως καθ’ ύλην αρμόδιο προκειμένου να σας καταστήσουμε και εγγράφως γνωστές τις θέσεις του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου για ζητήματα μείζονος σημασίας για όλους τους φαρμακοποιούς της Χώρας. 

Α. Το πρώτο ζήτημα που θα θέλαμε να σας αναφέρουμε, αφορά την προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και νυν πια κυβερνητική δέσμευση, περί συμψηφισμού των χρεών των ιδιωτών προς το Δημόσιο με τις οφειλές του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους ιδιώτες. Όπως σας είναι γνωστό, οι φαρμακοποιοί καλούνται τακτικώς (πχ καταβολή ΦΠΑ) ή ετησίως (φόρο εισοδήματος ή άλλο έκτακτο φόρο) να καταβάλουν προς το Δημόσιο λίαν σημαντικά κάθε φορά ποσά, καίτοι δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις υπηρεσίες που έχουν προσφέρει και την αξία των φαρμάκων που έχουν χορηγήσει. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής είναι η υπέρμετρη και εν πολλοίς άδικη επιβάρυνση των φαρμακείων, φρονούμε δε ότι προβαίνοντας στην θέσπιση του εν λόγω μέτρου θα ενεργήσετε ευεργετικά στην τόνωση και ενδυνάμωση της οικονομικής θέσης όχι μόνο των φαρμακείων, αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων. 

Β. Το δεύτερο ζήτημα αφορά τις συστεγάσεις των φαρμακείων των περιπτώσεων τόσο της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 1963/1991 όσο και της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011, τις οποίες η υπ’ αριθμόν 1032/31.01.2012 ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών επί της ουσίας καταργεί. Ενώ σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 1169/2.8.2011 ΠΟΛ γινόταν ευλόγως δεκτό ότι κατά την διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης, αν επιβληθεί φόρος υπεραξίας εις τις περιπτώσεις αυτές, είναι θέμα πραγματικό και η φορολογική αρχή φέρει το βάρος της αιτιολογημένης απόδειξης για την πιθανή υποκρυπτόμενη μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος αυτής, η 1032/31.01.2012 ΠΟΛ ορίζει ότι επιβάλλεται φόρος υπεραξίας σε κάθε περίπτωση. Η εν λόγω ΠΟΛ επί της ουσίας δρα αποτρεπτικά εις την προσπάθεια των νέων φαρμακοποιών να επενδύσουν, επιβάλλοντας φόρο υπεραξίας άνευ λόγου και αιτίας και εκτός των πλαισίων της τρέχουσας οικονομικής και κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς επιβαρύνει υπέρμετρα το συνεταιρίζεσθαι. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η άνω ΠΟΛ. 1032/2012 πρέπει να αποσυρθεί, αφετέρου δε να εφαρμοσθεί η 1169/02.08.2011 ΠΟΛ. Δέον μάλιστα είναι να προβλεφθεί νομοθετικώς ότι κατά τις συστεγάσεις φαρμακείων δεν οφείλεται σε κάθε περίπτωση φόρος υπεραξίας, ώστε να αποτελέσει κίνητρο για συστεγάσεις – συνεταιρισμούς, αλλά και εισόδου των νέων φαρμακοποιών στο επάγγελμα. Προς διευκόλυνση και ενημέρωσή σας, συνημμένα σας υποβάλλουμε το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 602/2.3.2012 σχετικό έγγραφό μας προς τον τότε Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Παντελή Οικονόμου. 

Γ. Επίσης, αιτούμεθα όπως ισχύσουν και στην περίπτωση των φαρμακοποιών, οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ιατρούς και φυσικοθεραπευτές, σύμφωνα με τις οποίες οι τελευταίοι δεν υποχρεούνται να δηλώσουν στην ετήσια φορολογική τους δήλωση ποσά τα οποία δεν έχουν εισπράξει. Δεδομένου λοιπόν ότι αφενός μεν πολλάκις τα φαρμακεία εισπράττουν από τα ασφαλιστικά ταμεία το επόμενο έτος χρήματα που αφορούν το προηγούμενο, αφετέρου δε κρίσιμος είναι ο χρόνος είσπραξης και όχι ο χρόνος έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Β.Σ. στοιχείου, φρονούμε ότι δύναται να εφαρμοστούν ad hoc οι ρυθμίσεις αυτές και για τους φαρμακοποιούς. (Αριθμ. Πρωτ. Εγγράφου, Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος Δ12Α 1074196 ΕΞ 2012). 

Δ. Κατά την αίτηση έκδοσης φορολογικής ενημερότητας με σκοπό την είσπραξη χρημάτων από ασφαλιστικά ταμεία, να μην απαιτείται παρακράτηση σε περιπτώσεις μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Ε. Στα πλαίσια της επικείμενης αναμόρφωσης του φορολογικού συστήματος, αιτούμεθα να ελαττωθούν οι φορολογικοί συντελεστές των φαρμακείων που λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ούτως ώστε να εξομοιωθούν φορολογικώς με τα φαρμακεία εκείνα που λειτουργούν με τη μορφή προσωπικής εταιρείας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο φαρμακοποιός είναι ο πλέον ειλικρινής φορολογούμενος δεδομένου ότι το σύστημα διακίνησης των φαρμάκων είναι έτσι δομημένο που δεν επιτρέπει την φοροδιαφυγή. 

ΣΤ. Τέλος είναι λογικό να λαμβάνεται ως ειλικρινής και μη επιδεχόμενος αμφισβητήσεων ο κύκλος εργασιών των φαρμακείων που αφορά στα τιμολόγια προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Συνεπώς κατά τις περαιώσεις κλπ. ο τζίρος αυτός να θεωρείται ειλικρινής. 

Γνωρίζοντας, κύριε Υπουργέ, ότι είστε βαθύς γνώστης των ανωτέρω θεμάτων, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση αυτών. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση, και παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση σε χρόνο που θα καθοριστεί από το γραφείο σας, με το Προεδρείο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

ΑΘΗΝΑ 23/7/2012
ΩΡΑ 17.15 ΜΜ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ

Σύμφωνα με επίσημη πληροφόρηση από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξασφαλίσθηκε για τα φαρμακεία ολόκληρο το ποσό που αφορά τις συνταγές Μαΐου.
Αύριο αναρτάται στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το ποσό των 160 εκατομμυρίων ευρώ.
Η πλήρης αποπληρωμή θα γίνει μέσα στο πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου.

ΠΦΣ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΟΠΥΥ

ΑΘΗΝΑ 23/7/2012
ΩΡΑ 14.10 μμ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Πραγματοποιείται αυτή την ώρα ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας , με την συμμετοχή των προέδρων και των διοικητών των ασφαλιστικών ταμείων , για το θέμα των πληρωμών. Ο Π.Φ.Σ. παρακολουθεί την εξέλιξη της συνάντησης και έχει ζητήσει συγκεκριμένη και δεσμευτική ημερομηνία πληρωμής , για την οποία μόλις ενημερωθούμε θα σας την γνωστοποιήσουμε.

Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2012

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ! ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ Α' ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Αθήνα, 5/7/2012
Αριθμ. Πρωτ. 2196

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με χθεσινή του απόφαση το Συμβούλιο της Επικρατείας δικαιώνει την προσφυγή του Πανελληνίου φαρμακευτικού Συλλόγου για τα γάλατα α’ βρεφικής ηλικίας. Την απόφαση, την οποία επισυνάπτουμε, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική γιατί είναι πρόκριμα απέναντι στις επεκτατικές βλέψεις των super market. Από την πρώτη στιγμή θεωρήσαμε κομβικής σημασίας αυτήν την υπόθεση γιατί η «ουρά» της εμπεριείχε τον σχεδιασμό των super market για τις βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής κλπ. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν εξαιρετική προσοχή στις τιμές. 

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδεικνύει για άλλη μια φορά της δυναμική της ενιαίας έκφρασης των φαρμακοποιιών και της προσήλωσής μας σε συγκεκριμένους στόχους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΣτΕ : ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012
 
Μόνο από τα φαρμακεία η διάθεση βρεφικών τροφών 

Από τα φαρμακεία θα διατίθενται προσωρινά για έξι μήνες οι βρεφικές τροφές (για παιδιά μέχρι 6 μηνών), με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικαλούμενο πιθανούς κινδύνους για την υγεία των βρεφών, δέχτηκε σχετική προσφυγή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, που ζητούσε να ακυρωθεί και να ανασταλεί η υπουργική απόφαση (Δεκεμβρίου του 2011), η οποία επέτρεπε τη διάθεση των συγκεκριμένων παρασκευασμάτων από σούπερ μάρκετ και άλλα καταστήματα.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρασκευάσματα για βρέφη νοούνται τα τρόφιμα που προορίζονται για την ειδική τροφή των βρεφών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους και επαρκούν για τις ανάγκες διατροφής τους.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας ανέστειλαν τη διάθεση εκτός φαρμακείων, γιατί αυτή μπορεί να συνδέεται με αυξημένους κινδύνους δυσεπανόρθωτης ή και ανεπανόρθωτης βλάβης της υγείας της εν λόγω ιδιαίτερα ευαίσθητης και ευπαθούς ομάδας του πληθυσμού ιδίως σε περιπτώσεις που η διάθεση των ως άνω παρασκευασμάτων εκτός φαρμακείων, χωρίς καθοδήγηση και εποπτεία ειδικού επιστήμονος υγείας όπως ο φαρμακοποιός, συνδυασθεί με ακατάλληλη πρακτική σίτισης ή πλημμελή συντήρηση των εν λόγω τροφίμων, δηλαδή με καταστάσεις ικανές να προκαλέσουν αύξηση της νοσηρότητας ή και θνησιμότητας των βρεφών».

Η συγκεκριμένη απόφαση αναστολής θα ισχύει μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση για την κύρια αίτηση ακύρωσης που έχει καταθέσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Αθήνα, 3/7/2012
Αριθμ. Πρωτ. 2172

Θέμα: Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταχώριση των συνταγών στον ΕΟΠΥΥ και στους άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Σχετ. α. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΥΓ3(α)οικ./ΓΥ148 ΦΕΚ 545Β/1-3-2012
β. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Υ3Γ/ΓΠ 55427 ΦΕΚ 1810/8-6-2012

Κύριε Υπουργέ,

Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4052/2012, άρθρο 21 παρ. 4 και της υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. ΓΥ 148 (ΦΕΚ 545Α) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζεται ότι «στην περίπτωση που οι γιατροί, για τεχνικούς λόγους επάρκειας του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου, και προκειμένου οι ΦΚΑ να αποζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η χειρόγραφη συνταγή είναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε καταχώριση χρεώνεται με ένα ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα».

Εν συνεχεία με την (β) σχετική Υπουργική Απόφαση η έναρξη της εφαρμογής της παρούσας διάταξης μετατέθηκε από την 1η Ιουνίου, στην 1η Ιουλίου 2012 λόγω «της ανάγκης ολοκλήρωσης της προμήθειας και της δικτύωσης των Μονάδων Υγείας και της επί δεκαπενθημέρου μη λειτουργίας του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) για λόγους λειτουργικής αναβάθμισης.

Σήμερα,

α. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η προμήθεια και η δικτύωση των Μονάδων Υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα περιφερειακά ιατρεία που είναι σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας δεν διαθέτουν υπολογιστές ή κατάλληλες γραμμές internet

β. Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ παραμένει προβληματική με αποτέλεσμα να καθιστά πολύ συχνά αδύνατη την πρόσβαση των γιατρών ή των φαρμακοποιών.

γ. Πέραν δε τούτων είναι σε εξέλιξη ένα πιλοτικό πρόγραμμα που λειτουργεί δοκιμαστικά σε 50 φαρμακεία υπό την εποπτεία του ΕΟΠΥΥ και του ΚΜΕΣ (Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών) και με τη συνεργασία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και των ιδιωτικών εταιρειών μηχανογράφησης φαρμακείων. Το πρόγραμμα αυτό συνίσταται στην αυτόματη μετατροπή της χειρόγραφης συνταγής σε ηλεκτρονική κατά την στιγμή της εκτέλεσης της στο φαρμακείο. Το πλεονέκτημα του, είναι ότι κατ΄ αυτόν τον τρόπο ο φαρμακοποιός δεν υποκαθιστά σε καμιά φάση της εργασίας του τον γιατρό, δεν απαιτείται η πραγματοποίηση πρόσθετων μηχανογραφικών εργασιών εκ μέρους του και σπατάλη χρόνου.


Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνουμε να μετακινηθεί κατά ένα τρίμηνο η ημερομηνία έναρξης του μέτρου, ώστε στο χρονικό αυτό διάστημα να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ευρισκόμενες σε εξέλιξη διαδικασίες για την επιτυχή εφαρμογή του μέτρου. Μέχρι τότε ισχύει ο απλός κανόνας: Η συνταγή που εκδίδεται ηλεκτρονικά από τον ιατρό εκτελείται ηλεκτρονικά και η χειρόγραφη χειρόγραφα.
Ούτως ή άλλως όλες οι συνταγές, ψηφιοποιούνται και εκκαθαρίζονται από την ΚΜΕΣ του ΕΟΠΥΥ. Πιστεύουμε ότι είναι γνωστές οι απόψεις μας και οι ανάλογες πρωτοβουλίες που κατά καιρούς έχουμε αναλάβει προς την κατεύθυνση της πλήρους μηχανογράφησης όλου του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης.
Στην ίδια λογική εντάσσεται και η παρούσα πρότασή μας με την οποία αποφεύγονται βιασύνες και προχειρότητες του παρελθόντος που τελικά ζημιώνουν τον τελικό στόχο.
Είμαστε στην διάθεση σας ώστε συμβάλλοντας με την εμπειρία του τελικού χρήστη και διαχειριστή του συστήματος, να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ