Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

 Αθήνα 30.12.2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ως έχετε ενημερωθεί με την από 21.12.2015 ανακοίνωση του ΠΦΣ, το νέο Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων και των συνεργασιών της ΕΤΕΣΤΑ, λόγω και των συμφωνιών της με εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων που έχουν αναληφθεί στο παρελθόν, καθώς και στην επαναξιολόγηση αυτών, με κριτήριο τον σεβασμό στα χρήματα όλων των συναδέλφων Φαρμακοποιών και με στόχο την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. 
Στις 20.01.2016 πραγματοποιείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας PIH επί των ως άνω θεμάτων, κατόπιν του από 21.12.2015 αιτήματος του ΠΦΣ. Μόλις η διερεύνηση που έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΦΣ και μέλος του ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ κ. Κωνσταντίνο Λουράντο περατωθεί, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των πεπραγμένων. 
Μέχρι την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης του ΠΦΣ και της ΕΤΕΣΤΑ θα ήταν χρήσιμο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διάθεση των δεδομένων των φαρμακείων σας και στην ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης. 

Εκ του Π.Φ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3891 
Αθήνα, 30/12/2015 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΠΥΥ - είναι διαθέσιμες για εκτύπωση οι βεβαιώσεις των παρακρατήσεων REBATE, πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς επίσης πιθανών περικοπών για το έτος 2015. Για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 
1. Το ποσό του σημειώματος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα κλίμακα κατά περίπτωση (4% για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, και 6% για τις υπόλοιπες). 
2. Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα συνολικό και να συμπεριλαμβάνει το rebate και τις πιθανές περικοπές. 
3. Το πιστωτικό τιμολόγιο, που θα θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/15, θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2015. 
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται απογραφή γα όσους διατηρούν βιβλία Β Κατηγορίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ: ΌΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα, 22/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με την υπ΄Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/ 96412 «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ( Ανατιμολόγηση )», το νέο Δελτίο τιμών ισχύει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εξαγωγείς από 18/12/2015 για τις φαρμακαποθήκες από 4/1/2015 και για τα φαρμακεία από 29/1/2015. 
Από τις τελευταίες ανακοινώσεις των φαρμακαποθηκαρίων διαφαίνεται καθαρά η προσπάθεια τους να πιέσουν την ηγεσία του υπουργείου υγείας προκειμένου να μεταφερθεί η ημερομηνία ισχύος του δελτίου τιμών που τους αφορά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Θα είναι ιδιαίτερα χαριστική πράξη προς το χονδρεμπόριο η οποιαδήποτε αλλαγή της υφιστάμενης ημερομηνίας σε βάρος των φαρμακείων της χώρας. 
Σύμφωνα με δική τους δήλωση ο χρόνος ανακύκλωσης των αποθεμάτων είναι περίπου 15 μέρες ενώ ο ίδιος χρόνος για τα φαρμακεία είναι πάνω από 3 μήνες. 
Τα φαρμακεία έχουν πληρώσει πολύ ακριβά τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων χωρίς να μπορούν να καλύπτουν τις ζημίες και μάλιστα όταν το χονδρεμπόριο με τις συνεχείς και αυξανόμενες εξαγωγές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα, μπορούν να καλύπτουν αντίστοιχες ζημίες. 
Ας ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσο μειώνονται οι τιμές φαρμάκων τόσο αυξάνονται τα κέρδη του χονδρεμπορίου από τις εξαγωγές. 
Είναι αυτονόητο ότι, η όποια παράταση διάθεσης αποθεμάτων δοθεί στο χονδρεμπόριο, η διπλάσια θα πρέπει να δοθεί για τα φαρμακεία προκειμένου να απομειώσουν το στοκ τους χωρίς να υποστούν μεγάλες ζημίες. 

Κωνσταντίνος Λουράντος
Πρόεδρος ΠΦΣ

Π.Φ.Σ.: ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Αθήνα, 22/12/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3842  

Προς : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ) 

Θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων» 

Λόγω των διαφορετικών ερμηνειών της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 97333/23.9.2015 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας σας από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως αν προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, δεδομένου μάλιστα ότι τα φαρμακεία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 
Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε επίσης την ορισθείσα προθεσμία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται για την εγγραφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας ή ακόμη και για την άρνηση εγγραφής. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

Αθήνα, 21/12/2015
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πρωταρχικός στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2014 τη διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των Φαρμακοποιών της χώρας, η χρηστή διοίκηση και η αποτελεσματική και διαφανής διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Από την πρώτη στιγμή δώσαμε το βάρος, παρά τις σοβαρές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, στην δράση των δύο αξιόλογων Ανώνυμων Εταιρειών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της ΕΤΕΣΤΑ και του ΙΔΕΕΑΦ. 
Ειδικά για την ΕΤΕΣΤΑ, η οποία δραστηριοποιήθηκε σε χρόνο που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος βρισκόταν στο μεταβατικό διάστημα της αλλαγής διοίκησης, ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή ενδελεχή έλεγχο, λόγω και των συνεργασιών με εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων, τις οποίες είχε επιλέξει το προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ, με στόχο πάντα την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. 
Μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχών συνομιλιών και ερευνών, θεωρούμε απαραίτητο την επαναξιολόγηση όλων των συνεργασιών και των συμφωνιών της ΕΤΕΣΤΑ με κριτήριο πάντα τον σεβασμό στα χρήματα όλων των συναδέλφων Φαρμακοποιών. 
Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΤΕΣΤΑ τον Ιούνιο του 2014, προέβη στην αγορά του 25% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας PIH ενώ το υπόλοιπο 75% των μετοχών ανήκει στην αγγλική εταιρεία CIL. 
Για τον λόγο αυτό, μετά από την συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ στις 18.12.2015 και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ της ίδιας ημέρας, ζητήσαμε από την εταιρεία PIH, όπως, αφενός μεν αντικατασταθεί ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ΔΣ της PIH, κ. Δημήτριος Καραγεωργίου, από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνο Λουράντο, αφετέρου δε την σύγκλιση έκτακτης ΓΣ της PIH. 
Το θέμα είναι σε εξέλιξη και θα σας ενημερώνουμε στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόμος. 

Για το ΔΣ του ΠΦΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Π.Φ.Σ.: O AΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

AΘΗΝΑ 21.12.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συνεχίζεται το αλαλούμ στο χώρο των φαρμάκων. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις του καλοκαιριού και την συμφωνία με τους δανειστές (νόμος 4334/2015) για την παραμονή των φαρμάκων στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, έκπληκτοι οι πάροχοι είδαν στο πρόσφατο δελτίο τιμών να αναφέρονται δύο κατηγορίες ΦΠΑ, 6 %και 13% 
Όπως προκύπτει από απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΕΟΦ με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου, αρκετά σκευάσματα υπάγονται πλέον σε συντελεστή ΦΠΑ 13% και όχι 6%. Το αποτέλεσμα είναι για μια σειρά σκευασμάτων όπως οι ηπαρίνες και τα σκιαγραφικά, οι εταιρείες να υπολογίζουν πλέον ΦΠΑ 13%. 
Την ίδια ώρα λοιπόν που έχει παγώσει η δόση του 1.000.000.000 ευρώ προς την χώρα μας λόγω υπέρβασης των δαπανών του ΕΟΠΥΥ , το ίδιο το κράτος υπερφορολογεί τον εαυτό του και ανεβάζει το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους. 
Με βάση λοιπόν μια παλιά δασμολογική οδηγία, αυξάνεται (λόγω ΦΠΑ) το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης, άρα μειώνεται το ποσό κάλυψης προς τους ασφαλισμένους και δημιουργείται επιπλέον αναστάτωση στην φαρμακευτική αγορά. 
Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό από την Κυβέρνηση, πως η φαρμακευτική αγορά αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα της οικονομίας, που δεν υπόκειται στους νόμους των αγορών, αλλά υπερισχύει ο κοινωνικός χαρακτήρας γιατί η Υγεία και το Φάρμακο είναι κοινωνικά αγαθά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12.12.2015

ΨΗΦΙΣΜΑ
Έξι χρόνια συνεχούς εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας και βίαιης επέλασης του νεοφιλελευθερισμού σε όλο τον πλανήτη, έχουν φέρει τον ελληνικό λαό στα όρια της επιβίωσης και τον παραγωγικό ιστό της χώρας στα όρια της καταστροφής.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ολοκληρώνεται,  ταυτόχρονα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το σχέδιο παράδοσης του φαρμακείου και της φαρμακευτικής περίθαλψης στα ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και η μετατροπή του φαρμακείου σε  εμπορικό κατάστημα.
Με δεδομένη, στο άμεσο μέλλον, την απώλεια πλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών θεωρούμε απαραίτητη :
·         Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΠΦΣ και τους τοπικούς Συλλόγους.
·         Την ενεργή συμμετοχή των απλών φαρμακοποιών.
·         Την δυνατότητα των απλών φαρμακοποιών μέσα από θεσμικές διατάξεις να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εργασία τους και όχι να αφεθούν ανυπεράσπιστοι στις ορέξεις των πάσης φύσεως επίδοξων σωτήρων του κλάδου.
Προτείνουμε:
·         Με την βοήθεια των Συλλόγων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες , το μέγεθος και τις δυνατότητες του κάθε Συλλόγου , την δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων ανεξάρτητων ομάδων συνεργαζόμενων αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών με όποια μορφή κρίνεται πρόσφορη ή επιτρεπτή από το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο , σε επίπεδο γειτονιάς, τοπικής κοινότητας, δήμου ή και Συλλόγου.
·         Την δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από επιστήμονες  σχετικούς με το εγχείρημα, υπό την αιγίδα του Π.Φ.Σ.  η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να στηρίξει όσες προσπάθειες συνεργασίας προκύψουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας θα αναφέρεται στον Πρόεδρο του Π.Φ.Σ. με ευθύνη του οποίου θα ενημερώνονται το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. η Γ.Σ.  των αντιπροσώπων και οι τοπικοί Σύλλογοι.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

O ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην δίνη των ελλείψεων βρίσκεται για μια ακόμη φορά η φαρμακευτική αγορά. 
Οι ασθενείς αγωνιωδώς τριγυρνούν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν τα φάρμακα τους. 
Οι ελλείψεις αφορούν τις κατηγορίες των αντικαρκινικών ,αντιϋπερτασικών, αντιελκωτικών, αντιψυχωτικών φαρμάκων , των σκευασμάτων που αφορούν το στομάχι , την θεραπεία του προστάτη ,τη νόσο του Παρκινσον και την οστεοπόρωση. 
Συνεχίζουν βέβαια οι ελλείψεις στα εμβόλια PENTAVAC, TETRAVAC , INFARIX-TETRA. 
Ακόμη και το γνωστό σε όλους ΖΑΝΤΑC λείπει από τα ράφια των φαρμακείων, ενώ οι ασθενείς με οστεοπόρωση καθημερινά περνούν ένα γολγοθά -πολύ συχνά χωρίς αποτέλεσμα- για να βρουν το φάρμακο τους. 
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολυεθνικής εταιρείας η οποία ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει στην αγορά διότι δεν έχει κανένα φάρμακο να διαθέσει! 
Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι φαρμακοποιοί αγωνίζονται καθημερινά να βρουν τα σκευάσματα προκειμένου να εκτελούν τις συνταγές των ασφαλισμένων. Καλό θα ήταν αναφέρουν φαρμακευτικοί κύκλοι , τόσο το Υπουργείο όσο και ο ΕΟΦ να ελέγξουν τις παραστατικά των εξαγωγών των φαρμακαποθηκών και των φαρμακευτικών εταιρειών και να δουν τα πραγματικά στοιχεία. 
«Είναι αναγκαίο, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου των παράλληλων εξαγωγών το οποίο ταυτόχρονα να συγκρίνει τα σκευάσματα και τις ποσότητες των εξαγωγών με τις εισαχθείσες ποσότητες και τις αντίστοιχες ελλείψεις της ελληνικής αγοράς. 
Ο έλληνας ασθενής πρέπει επιτέλους να αποτελέσει προτεραιότητα για τις φαρμακαποθήκες , και τις εταιρείες και η πολιτεία έχει την ευθύνη της τήρησης αυτής της συνθήκης», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΦΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ

ΑΘΗΝΑ 4.12.2015 
Tην άμεση κινητοποίηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προκάλεσε η δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης που αφορά την απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ. 
Ο Π.Φ.Σ. πραγματοποίησε επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας στην οποία παραβρέθηκε ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και ο νομικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρέλλος. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ τόνισε στον Υπουργό πως η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2577/30.11.2015) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 4254/2014 και προφανώς εκ παραδρομής αναγράφεται ότι «δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών μέχρι των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ έως την 1.1.2016» , εξαιτίας της απόφασης που είχε εκδοθεί κατά … λάθος επί υπουργίας Βορίδη. 
Ο κ. Λουράντος έθεσε επίσης υπόψιν του Υπουργού και το θέμα της παράτασης του χρόνου των αποθεμάτων των φαρμάκων που φανερώνει για μια ακόμη φορά την μεροληπτική αντιμετώπιση υπέρ των φαρμακαποθηκών και σε βάρος των φαρμακείων.
Ο κ. Ξανθός φάνηκε να κατανοεί και να αποδέχεται τα επιχειρήματα του ΠΦΣ και δεσμεύθηκε να διορθώσει την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, αλλά και να επανεξετάσει το θέμα της παράτασης του χρόνου διάθεσης των αποθεμάτων. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θα μετάσχει σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων όπου θα θέσει εκ νέου το παραπάνω ζήτημα ζητώντας την δίκαιη παράταση του χρόνου διάθεσης των αποθεμάτων, μεταξύ φαρμακαποθηκών και φαρμακείων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ