Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ: ΌΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα, 22/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με την υπ΄Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/ 96412 «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ( Ανατιμολόγηση )», το νέο Δελτίο τιμών ισχύει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εξαγωγείς από 18/12/2015 για τις φαρμακαποθήκες από 4/1/2015 και για τα φαρμακεία από 29/1/2015. 
Από τις τελευταίες ανακοινώσεις των φαρμακαποθηκαρίων διαφαίνεται καθαρά η προσπάθεια τους να πιέσουν την ηγεσία του υπουργείου υγείας προκειμένου να μεταφερθεί η ημερομηνία ισχύος του δελτίου τιμών που τους αφορά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Θα είναι ιδιαίτερα χαριστική πράξη προς το χονδρεμπόριο η οποιαδήποτε αλλαγή της υφιστάμενης ημερομηνίας σε βάρος των φαρμακείων της χώρας. 
Σύμφωνα με δική τους δήλωση ο χρόνος ανακύκλωσης των αποθεμάτων είναι περίπου 15 μέρες ενώ ο ίδιος χρόνος για τα φαρμακεία είναι πάνω από 3 μήνες. 
Τα φαρμακεία έχουν πληρώσει πολύ ακριβά τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων χωρίς να μπορούν να καλύπτουν τις ζημίες και μάλιστα όταν το χονδρεμπόριο με τις συνεχείς και αυξανόμενες εξαγωγές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα, μπορούν να καλύπτουν αντίστοιχες ζημίες. 
Ας ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσο μειώνονται οι τιμές φαρμάκων τόσο αυξάνονται τα κέρδη του χονδρεμπορίου από τις εξαγωγές. 
Είναι αυτονόητο ότι, η όποια παράταση διάθεσης αποθεμάτων δοθεί στο χονδρεμπόριο, η διπλάσια θα πρέπει να δοθεί για τα φαρμακεία προκειμένου να απομειώσουν το στοκ τους χωρίς να υποστούν μεγάλες ζημίες. 

Κωνσταντίνος Λουράντος
Πρόεδρος ΠΦΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου