Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

 Αθήνα 30.12.2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ως έχετε ενημερωθεί με την από 21.12.2015 ανακοίνωση του ΠΦΣ, το νέο Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων και των συνεργασιών της ΕΤΕΣΤΑ, λόγω και των συμφωνιών της με εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων που έχουν αναληφθεί στο παρελθόν, καθώς και στην επαναξιολόγηση αυτών, με κριτήριο τον σεβασμό στα χρήματα όλων των συναδέλφων Φαρμακοποιών και με στόχο την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. 
Στις 20.01.2016 πραγματοποιείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας PIH επί των ως άνω θεμάτων, κατόπιν του από 21.12.2015 αιτήματος του ΠΦΣ. Μόλις η διερεύνηση που έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΦΣ και μέλος του ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ κ. Κωνσταντίνο Λουράντο περατωθεί, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των πεπραγμένων. 
Μέχρι την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης του ΠΦΣ και της ΕΤΕΣΤΑ θα ήταν χρήσιμο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διάθεση των δεδομένων των φαρμακείων σας και στην ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης. 

Εκ του Π.Φ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου