Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΓΑ - ΟΠΑΔ

Αθήνα, 27/1/2012

Σας ενημερώνουμε ότι:
1. Από την Διοίκηση του ΟΓΑ μας ενημέρωσαν ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 31/1/2012.
2. Αντιπροσωπεία του ΠΦΣ και συγκεκριμένα οι κ.κ. Θεόδωρος Αμπατζόγλου και Γιάννης Μακρυγιάννης ήρθαν σε επαφή με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Φίλιππο Σαχινίδη ο οποίος δεσμεύτηκε ότι, βάσει του προγραμματισμού και της συμφωνίας που έχει γίνει για τις συσσωρευμένες οφειλές του ΟΠΑΔ, η Α΄ δόση των 48 εκατ. Ευρώ θα πληρωθεί την εβδομάδα από 6/2 έως 10/2/2012.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ

Αθήνα, 25/1/2012

Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε ότι επί πολλές μέρες τώρα δίνουμε τη μάχη για να μην περάσουν τα σχέδια που ξεχαρβαλώνουν το ωράριο, διαλύουν τις εφημερίες, εξυπηρετούν μια χούφτα αντι-συναδέλφους και δημιουργούν προϋποθέσεις για φαρμακεία δύο ταχυτήτων.
Ενημερώσαμε όλους τους Βουλευτές με την αποφασιστική συμβολή των τοπικών συλλόγων και πολλών συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα.
Το θετικό αποτέλεσμα είναι καθαρό.
Την προηγούμενη Τετάρτη η αιφνιδιαστική τροπολογία δεν πέρασε από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή (με τη βοήθεια ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ) και χθες δώσαμε τη μάχη στην ολομέλεια της Βουλής.
Μας στήριξαν όλα τα κόμματα και 39 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως όταν ξεπερνάμε μίζερες νοοτροπίες και δίνουμε τον αγώνα μας συντονισμένοι πανελλαδικά, με ενότητα και αποφασιστικότητα, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.
Ευχαριστούμε όλους τους Συλλόγους που ενεργοποιήθηκαν, όλους τους συναδέλφους που μας στήριξαν από όλη τη xώρα.
Έχουμε Δύναμη – Ενωμένοι συνεχίζουμε.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΚΗΡΥΞΗ ΤΕΤΡΑΩΡΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ 24/01/2012 ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

Αθήνα, 23/1/2012

Το Δ.Σ του Π.Φ.Σ. αποφάσισε να κηρύξει τετράωρη στάση εργασίας των φαρμακείων στην διάρκεια του απογευματινού ωραρίου για αύριο Τρίτη 24/1/2012, τις ώρες που θα γίνεται στη Βουλή η συζήτηση για την «απελευθέρωση» του ωραρίου των φαρμακείων.
Σας ενημερώνουμε ότι με την τροπολογία αυτή παρακάμπτεται η δικαιοδοσία των Φαρμακευτικών Συλλόγων στην κατάρτιση πινάκων υπηρεσιών όπως και της τήρησης συγκεκριμένου ωραρίου εργασίας.
Σε περίπτωση ψήφισης της τροπολογίας αυτής θα προσφύγει με κάθε νόμιμο μέσο για την ανατροπή της, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ασφάλεια της Δημόσιας Υγείας.
Εκ του Π.Φ.Σ.

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ

Αθήνα 20/01/2012

Στην χθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το Σχέδιο Νόμου « Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,κατατέθηκε η τροπολογία που ρυθμίζει τα χρέη των ταμείων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ κλπ)
Η τροπολογία έχει ως εξής :
ΑΡΘΡΟ 1
Πληρωμή οφειλών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ)
1.α Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ μέχρι του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη μέρους των υφιστάμενων κατά την 31/12/2011 οφειλών του Οργανισμού προς τα φαρμακεία και λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας (ιατρούς , κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια κλπ).
β. Ως υφιστάμενες οφειλές νοούνται εκείνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά στοιχεία μέχρι τις 31/10/2011.
2. Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται άμεσα , με την έκδοση σχετικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σύμφωνα με τις ισχύουσες δημοσιολογιστικές διατάξεις , υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
A) εφόσον παρασχεθεί έκπτωση επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ ΦΠΑ) , η οποία προκειμένου περί οφειλών προς τα φαρμακεία ορίζεται σε ποσοστό 3,5% επί της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων με προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ πιστωτικών τιμολογίων
Β) εφόσον οι δικαιούχοι παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συμπεριλαμβανόμενων και των τόκων υπερημερίας
3. Η παραδοχή της ρύθμισης από τους δικαιούχους συντελείται με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου – παρόχου που κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται το ποσοστό έκπτωσης που παρέχουν οι λοιποί (πλην φαρμακοποιών) πάροχοι υπηρεσιών υγείας και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
Αμέσως με τη δημοσίευση του νομοσχεδίου θα βγει η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση στην οποία θα προβλέπονται :
Α) Το ποσοστό της έκπτωσης των υπολοίπων παρόχων πλην φαρμακοποιών δηλαδή (των γιατρών , ιδιωτικών κέντρων κλπ) το οποίο κατά πληροφορίες μας κυμαίνεται στο 10% περίπου
Β) Θα ρυθμίζεται η προκαταβολή την οποία διαπραγματευτήκαμε μεταξύ 45 και 60 εκατομμυρίων ευρώ
Γ) Οι ημερομηνίες της πλήρους αποπληρωμής.
Συνάδελφοι
Εφόσον υλοποιηθούν όσα προβλέπονται από το Νόμο αντιμετωπίζεται το θέμα των συσσωρευμένων οφειλών του ΟΠΑΔ.
Επισημαίνουμε ότι ακόμη δεν έχει επιλυθεί το θέμα των πληρωμών της ΔΕΗ και άλλων μικρών ταμείων, πρόβλημα για το οποίο συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση.

ΩΡΑΡΙΟ
Σε ότι αφορά το θέμα του ωραρίου στο ίδιο σχέδιο νόμου , στο τέλος του άρθρου 30 προστέθηκε το εξής κείμενο :
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 36 του νόμου 3918/2011 , προστίθεται παράγραφος ως εξής : «Φαρμακοποιοί , οι οποίοι, κατόπιν επιλογής τους , εργάζονται πέραν του καθοριζομένου ωραρίου , υποχρεούνται να το δηλώσουν στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο περιφερειάρχη. Με την υποβολή της δήλωσης , νομιμοποιείται αυτοδικαίως η πέραν του καθοριζομένου ωραρίου εργασίας , χωρίς να απαιτείται η έγκριση του οικείου φαρμακευτικού συλλόγου και της οικείας περιφέρειας».

Μόλις πληροφορηθήκαμε την κατάθεση της σχετικής νομοθετικής προσθήκης ο Π.Φ.Σ. εξέδωσε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ 19-1-2012
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος χαρακτηρίζει καταστροφική, απαράδεκτη και παράνομη την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Υγείας για το ζήτημα του ωραρίου των φαρμακειών.
Ζητάμε την απόσυρση της τροπολογίας αυτής που σκοπό δεν έχει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, αλλά λίγων γνωστών και συγκεκριμένων συμφερόντων

Ακολούθως το Υπουργείο Υγείας απέστειλε το εξής Δελτίο Τύπου :

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την τροπολογία που κατατέθηκε χθες Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012, διευκρινίζει:
Με την εν λόγω τροπολογία διευκολύνεται η εφαρμογή της υφιστάμενης Υπουργικής Απόφασης που δίνει το δικαίωμα σε όσους φαρμακοποιούς επιθυμούν να λειτουργούν με δική τους βούληση πέραν του νομίμου ωραρίου. Τονίζεται κατηγορηματικά, ότι φαρμακοποιός ο οποίος θα επιθυμεί να λειτουργεί πέραν του νομίμου ωραρίου, οφείλει να συμμορφώνεται με το ωράριο (εφημερίες, διημερεύσεις) που εφαρμόζουν οι κατά τόπους φαρμακευτικοί σύλλογοι. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θα λειτουργεί εκτός του νομίμου πλαισίου. Το ΥΥΚΑ θα εντείνει τους ελέγχους για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης.
----------
Σε ότι αφορά το θέμα του ωραρίου μετά από δυναμική παρέμβαση βουλευτών της αντιπολίτευσης η τροπολογία δεν ψηφίστηκε και μένει ως εκκρεμότητα προς συζήτηση για την ερχόμενη Τρίτη
Ήδη ασκούμε πιέσεις σε όλα τα κόμματα να την καταψηφίσουν και η αντιπολίτευση είναι αρνητική στην ψήφιση της . Ανάλογη πίεση πρέπει να ασκηθεί και σε τοπικό επίπεδο από όλους τους συλλόγους προς τους βουλευτές της Περιφέρειας κυρίως της κυβερνητικής παράταξης.

Εκ του Π.Φ.Σ.

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Αθήνα,16/1/2012
Αριθμ.Πρωτ.164

1.Όσον αφορά τα αναλώσιμα του σακχαρώδη διαβήτη:
- Για τα αναλώσιμα που χορηγούνται με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία δεν απαιτείται θεώρηση
- Όταν η προμήθεια γίνεται με δαπάνη του ασφαλισμένου, απαιτείται η θεώρηση της γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού. (περίπτ. Β’ του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012 έγγραφο Διοίκησης ΕΟΠΥΥ).

2.Η ανώτατη τιμή χορήγησης ταινιών μέτρησης σακχάρου είναι 35€ μαζί με την συμμετοχή 25%. Εκτός των περιπτώσεων που δεν καταβάλλεται συμμετοχή και αναφέρονται στο υπ΄αριθμ Γ55/888 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

3.Οι συνταγές που εκτελέσθηκαν μετά την 1/1/2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι υπήρχε καθυστέρηση ενημέρωσης από τον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά την ένταξη του ΟΓΑ και του ΤΥΔΚΥ στον Οργανισμό, όλες οι συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών συνταγολογίων) που εκτελέσθηκαν μέχρι την 5/1/2012 για ΟΓΑ και 12/1/1012 για ΤΥΔΚΥ, με εντολή που δόθηκε στην ΚΜΕΣ οι συνταγές θα αποζημιωθούν κανονικά. Το σχετικό έγγραφο θα μας κοινοποιηθεί εντός των ημερών.
(Με την παρούσα παράγραφο διευκρινίζεται το σημείο 6 του υπ΄αριθμ. 241/13-1-2012 έγγραφο ΕΟΠΥΥ).

4.Για δίμηνες συνταγές που συνταγογραφούνται στον ΕΟΠΥΥ απαιτείται θεώρηση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Προεδρικού Διατάγματος 121/08.

5.Η αρίθμηση των συνταγών των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ (ΟΠΑΔ, ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, ΟΓΑ , ΤΥΔΚΥ), γίνεται ενιαία δηλαδή αριθμούνται όλες μαζί.

Στο τέλος του μήνα ξεχωρίζουμε τις συνταγές που εκτελέστηκαν
•ηλεκτρονικά,
•τις συνταγές ενιαίου τύπου (πράσινο συνταγολόγιο ΙΚΑ) και
•τις συνταγές παλαιού τύπου (ατομικών βιβλιαρίων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΟΠΥΥ

Σας ενημερώνουμε ότι :
1/ Υπογράφηκε και στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση η Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. Πρωτ. ΔΥΓ3(α)/οικ 3222/10-1-2012) του κ. Λοβέρδου για την επαναφορά των εκπτώσεων προς τα φαρμακεία την οποία σας επισυνάπτουμε. Πρακτικά θα ισχύσει εντός της επόμενης εβδομάδας.
2/ Μας δόθηκε από τον πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ κ. Βουδούρη το χρονοδιάγραμμα πληρωμών για το 2012, το οποίο επίσης σας επισυνάπτουμε ΕΔΩ. Ρυθμίστε τις υποχρεώσεις σας αναλόγως.
3/ Εντός της ημέρας αναμένεται να μας δοθεί από τον Υπουργείο Οικονομικών , το τελικό κείμενο της τροπολογίας –προσθήκης με την οποία ρυθμίζονται τα χρέη προς τα φαρμακεία από τα ταμεία που ενσωματώθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΟΠΑΔ κλπ). Το κείμενο αυτό θα σας το κοινοποιήσουμε αμέσως μόλις το λάβουμε
Συνάδελφοι,
Οι θετικές εξελίξεις είναι απoτέλεσμα της πίεσης που άσκησαν οι φαρμακοποιοί όλης της χώρας , της διαπραγμάτευσης του Π.Φ.Σ. και της κινητοποίησης των φαρμακευτικών συλλόγων. Αποδεικνύεται ότι ο κλάδος μας όταν αγωνίζεται με την μαχητικότητα που τον διακρίνει , όταν διατηρεί τους δεσμούς του με την κοινωνία , διαφυλάσσει την Ενότητα του και έχει Ενιαία Έκφραση, μπορεί να πετύχει τους στόχους του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Φ.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΘΗΝΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1. Τα σημερινά δεδομένα που αφορούν την κινητοποίηση μας :

Α) Υπεγράφη εχθές από τον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο η επαναφορά των εκπτώσεων από τις βιομηχανίες προς το χονδρεμπόριο και τα φαρμακεία καθώς και από το χονδρεμπόριo προς τα φαρμακεία. Η έκπτωση θα είναι προαιρετική και μέχρι 5% για τα ΜΗΣΥΦΑ και 3% για τα φάρμακα. Από έγκυρες πηγές το χονδρεμπόριο αντιδρά στην εφαρμογή των εκπτώσεων εν αντιθέσει με την βιομηχανία και τους συνεταιρισμούς, οι οποίοι το αποδέχθηκαν αμέσως.

Β) Χθές το βράδυ σε επικοινωνία του Προέδρου του ΦΣΑ, με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμών μας για το 2012, οι οποίες είναι οι εξής :
για τον Φεβρουάριο : 13 /2
για τον Μάρτιο : 15/3
και για τους υπόλοιπους μήνες του 2012 από 12 έως 14 εκάστου μηνός.
Σήμερα λάβαμε το επίσημο έγγραφο από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Γ) Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή, στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, τροπολογία που αφορά τα χρέη του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με τον κ.Σαχινίδη που μίλησα σήμερα στις 14:30 με τον Πρόεδρο του ΦΣΑ, τα χρέη αυτά εντάχθηκαν στο πλαίσιο αποπληρωμής όλων των χρεών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές τους με έκπτωση από τα φαρμακεία 3,5%. Η τροπολογία αυτή ορίζει ότι η αποπληρωμή των χρεών αυτών θα γίνει από 15 έως 31 Μαρτίου 2012. Ήδη ο κ.Νταλάρα συμφώνησε με την τροπολογία, την οποία επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Οικονομικών, κ.Βενιζέλος στον Πρόεδρο του ΦΣΑ.

Δ) Ένα μέρος των χρεών αυτών, και συγκεκριμένα 48 εκ. ευρώ θα εκταμιευθούν από το Δημόσιο ταμείο και θα δοθούν εντός του Ιανουαρίου αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που προβλέπεται να γίνει την επόμενη Τρίτη.

Ε) Παραμένει το πρόβλημα της μείωσης του ποσοστού κέρδους το οποίο σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΠΦΣ να συζητηθεί άμεσα. Το πρόβλημα υφίσταται μέν, αλλά θα το δούμε και θα κινητοποιηθούμε με τον ίδιο τρόπο όταν και εφόσον το κρίνουμε σκόπιμο. Δεν ξεχνάμε το θέμα, δεν συμφωνούμε με καμία μείωση του ποσοστού μας κέρδους και είμαστε έτοιμοι, όπως έχουμε αποδείξει, για νέες κινητοποιήσεις.

Στ) Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε την αντικατάσταση ουσιωδώς ομοειδών φαρμάκων και για αυτό έχουμε πολλούς λόγους να το κάνουμε. Πρέπει να πείσουμε τους αρμοδίους που κόπτονται για την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης ότι δεν είναι εφικτή η μείωσή της όταν όλες οι ενέργειες των υπευθύνων για την μείωση γίνονται, πιέζοντας μόνο τους φαρμακοποιούς. Η αντικατάσταση των φαρμάκων εκτός του ότι θα μειώσει τις φαρμακευτικές δαπάνες όπως όλοι γνωρίζουμε θα αποτελέσει ανάσχεση στους εκβιασμούς όσων εταιρειών επιμένουν για πληρωμή τοις μετρητοίς, όπως επίσης παύση της ταλαιπωρίας των ασφαλισμένων να αναζητούν φάρμακο συγκεκριμένης εταιρείας, ειδικά κατά τις διημερεύσεις και διανυκτερεύσεις πηγαίνοντας από φαρμακείο σε φαρμακείο και διανύοντας τεράστιες αποστάσεις. Αυτό που ισχυρίζεται ο Υπουργός Υγείας, ότι η αντικατάσταση θα επιτραπεί μόνο στην περίπτωση που υπάρχει από τον ΕΟΦ βεβαιωμένη έλλειψη, μόνο σαν ανέκδοτο ακούγεται. Απόδειξη ότι σήμερα, που έχουμε ρεκόρ ελλείψεων ο ΕΟΦ δεν έχει διαπιστώσει καμία απολύτως έλλειψη.

Σας παραθέτουμε πίνακα πληρωμών μας για το πρώτο τρίμηνο του 2012 σύμφωνα με τα ανωτέρω :

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
22/1/2012 Πληρωμή ΟΓΑ συνταγών Νοεμβρίου 2011 και υπολοίπων του Οκτωβρίου 2011
Τέλη Ιανουαρίου Πληρωμή τμήματος χρεών ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ συνολικού ύψους 48 εκ.
13/2/2012 Πληρωμή ΕΟΠΥΥ συνταγών Δεκεμβρίου 2011
22/2/2012 Πληρωμή ΟΓΑ συνταγών Δεκεμβρίου 2011
15/3/2012 Πληρωμή ΕΟΠΥΥ και ΟΓΑ συνταγών Ιανουαρίου 2012
Τέλη Μαρτίου 2012 Αποπληρωμή χρεών ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών


2. ΟΓΑ

Σε δύο τηλεφωνικές επαφές που είχε ο Πρόεδρος του ΦΣΑ με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη εχθές, διευκρινίστηκε η εκτέλεση των συνταγών ΟΓΑ , ο οποίος από 1/1/2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ.
Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία δεδομένα, καταργείται το ατομικό συνταγολόγιο του ΟΓΑ και δεν θα παραλαμβάνονται από τους φαρμακοποιούς ιδιόχειρες συνταγές από το ατομικό βιβλιάριο του ασφαλισμένου. Η συνταγογράφηση θα γίνεται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα σε συνταγολόγιο ενιαίου τύπου που έχουν ήδη προμηθευτεί οι γιατροί και που είναι το γνωστό πράσινο βιβλιάριο του ΙΚΑ.
ΟΙ ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν πρόσβαση σε όλους τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ ( ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΟΠΑΔ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας , Αγροτικούς γιατρούς) που θα ενταχθούν στον ΕΟΠΥΥ. ΟΙ χειρόγραφες θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν από τον συνταγογράφοντα ιατρό ή φαρμακοποιό , άνω αριστερά την λέξη «ΟΓΑ». Για τις ηλεκτρονικές δεν απαιτείται αυτή η σήμανση. Παρόλο που οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ενημέρωσαν τον Πρόεδρος του ΦΣΑ ότι οι συνταγές του ΟΓΑ θα κατατίθενται μαζί με τις υπόλοιπες συνταγές του ΕΟΠΥΥ, και δεν θα κόβεται ξεχωριστό τιμολόγιο για αυτές, νέο έγγραφο του ΟΓΑ σήμερα ανέτρεψε αυτό το δεδομένο και περιμένουμε εξελίξεις για το πώς θα υποβάλλονται αυτές οι συνταγές και σε ποιόν θα εκδίδεται το τιμολόγιο.
Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ για τα φάρμακα υψηλού κόστους, μέχρι νεωτέρας δεν θα απευθύνονται στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ αλλά θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ίσχυαν πρίν την ένταξη τους στον Οργανισμό (κρατικά νοσοκομεία, ιδιωτικά φαρμακεία).

3. ΤΥΔΚΥ
Από 1/1/2012 το ΤΥΔΚΥ έχει ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και ακολουθεί τους κανόνες του ΟΠΑΔ.

Το Δ.Σ. του ΦΣΑ (όπως του Πειραιά και της Αχαΐας) αποφάσισε να αναστείλει την κινητοποίηση, αναμένοντας την υλοποίηση των έγγραφων δεσμεύσεων της Κυβέρνησης, όσων αφορά τα ανωτέρω. Παραμένουμε σε ετοιμότητα για το ποσοστό μας κέρδους.

Από σήμερα 12-1-2012 εκτελούμε κανονικά όλες τις συνταγές των Ασφαλιστικών Ταμείων, πλην του Ασφαλιστικού Ταμείου της ΔΕΗ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ

Π.Φ.Σ.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα,12/1/2012
Αριθμ.Πρωτ.105

Θέμα: Διευκρινήσεις επί του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας
Σχετ. Γ55/888 έγγραφο ΕΟΠΥΥ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συνάντηση του ΠΦΣ με την Διευθύντρια της Φαρμακευτικής Διεύθυνσης του ΕΟΠΥΥ η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Κεντρικά του ΕΟΠΥΥ, σας κοινοποιούμε τις απαντήσεις στα θέματα που θέσαμε:

1.Τα αναλώσιμα για σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία με συνταγή;
ΝΑΙ μόνο τα αναλώσιμα σακχαρώδη διαβήτη θα χορηγούνται με συνταγή από τα ιδιωτικά φαρμακεία όπως μέχρι πρότινος για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ
Στον Ενιαίο κανονισμό παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ που σας επισυνάπτουμε αναφέρονται οι ποσότητες των χορηγουμένων υλικών και ποιοι ασφαλισμένοι θα καταβάλλουν συμμετοχή γι αυτά.

2. Το υπόλοιπο αναλώσιμο υγειονομικό υλικό που αναφέρεται στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ με ποιο τρόπο χορηγείται;
Χορηγείται με παραπεμπτικό και απόδειξη από το φαρμακείο όπου τη δαπάνη την υποβάλει ο ασφαλισμένος στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

3. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με αναλώσιμα υλικά διαβήτη οι συνταγές των οπoίων εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία μέχρι σήμερα για τις οποίες το ποσοστό συμμετοχής ήταν 0% θα αποζημιωθούν;
NAI θα αποζημιωθούν εφόσον εκτελέστηκαν από τα φαρμακεία έως 12/1/12.

4. Οι ελεγκτές των ταμείων που εντάχθηκαν είναι ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ;
ΝΑΙ είναι ελεγκτές του ΕΟΠΥΥ και επομένως θεωρούν τις συνταγές όλων των ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

5. Τελικά το ΤΥΔΚΥ εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012;
ΝΑΙ το ΤΥΔΚΥ έχει ενταχθεί από 1/1/2012 στον ΕΟΠΥΥ.

6. Θα αριθμούνται ξεχωριστά οι συνταγές του ΟΓΑ;
Προς το παρόν οι συνταγές του ΟΓΑ δεν θα καταχωρούνται μέσω των μηχανογραφικών συστημάτων των φαρμακείων μας στον ΕΟΠΥΥ, απλώς θα αριθμηθούν και θα περιμένουμε νεώτερες οδηγίες.

7. Θα αποζημιωθούν οι συνταγές από τα ατομικά συνταγολόγια παλαιού τύπου ΟΓΑ καθώς και οι τρίμηνες συνταγές των ατομικών συνταγολογίων ;
NAI Θα αποζημιωθούν αρκεί να εκτελέστηκαν στα φαρμακεία μας μέχρι τις 5/1/2012, ημερομηνία που επίσημα ενημερώθηκαν τα φαρμακεία μας ότι ο ΟΓΑ εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ.

8. Οι νοσοκομειακοί γιατροί συνταγογραφούν για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ;
NAI οι νοσοκομειακοί γιατροί συνταγογραφούν, με τις προϋποθέσεις που συνταγογραφούν οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, αφού πλέον ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ είναι ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σήμερα Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΦΣ Θεόδωρος Αμπατζόγλου ήρθε σε επαφή:
Α) Με τον Υπουργό Υγείας κ. Λοβέρδο για το θέμα της επαναφοράς των εκπτώσεων
Β) Με τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη για το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης των χρεών των ταμείων που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ.
Γ) Με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Βουδούρη για το θέμα του ορισμού συγκεκριμένων ημερομηνιών πληρωμής για όλο το 2012.

Σε ότι αφορά,
To A): Θα έχουμε Υπουργική Απόφαση μέχρι αύριο με επιτρεπόμενη έκπτωση 5% στα ΜΗΣΥΦΑ και 3% στα υπόλοιπα φάρμακα.
Το Β): Η πρόταση (αφού έγινε δεκτή από τον ΠΦΣ) θα κατατεθεί και θα ψηφισθεί με την διαδικασία του κατεπείγοντος, την Πέμπτη στην Βουλή.
Το Γ): Ο κ. Βουδούρης θα δώσει αύριο, ημερολόγιο πληρωμών.

Συνάδελφοι,
Θωρακίζουμε τον χώρο μας σε όλη την Ελλάδα με ενιαία έκφραση, ενότητα αγωνιστικότητα και συγκεκριμένα μέτρα.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Γ.Α.

Αθήνα, 5/1/2012

Μετά και το χθεσινοβραδινό Δελτίο Τύπου του ΟΓΑ, το όποιο σας επισυνάπτουμε και την σύγχυση που δημιουργήθηκε από τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας κ. Κουτρουμάνη στην προχθεσινή σύσκεψη, (ότι ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/2/2012), σας ενημερώνουμε τα εξής :
Τελικά ο ΟΓΑ εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ από 1/1/2012.

Από ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/1/2012 όλες οι συνταγές που συνταγογραφούνται για ασφαλισμένους του ΟΓΑ θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικές ή να εκδίδονται στο ενιαίο συνταγολόγιο (πράσινο συνταγολόγιο του ΙΚΑ). (Ο φαρμακοποιός θα αναγράφει πάνω δεξιά «ΟΓΑ»).
Για τις τυχόν συνταγές που εκτελέστηκαν στον ΟΓΑ μέχρι σήμερα, ηλεκτρονικές ή του παλαιού ατομικού βιβλιαρίου, ή και τις πράσινες, ο τρόπος κατάθεσης θα διευκρινιστεί, όπως και για τα ΦΥΚ με έγγραφο που θα αποστείλει ο ΕΟΠΥΥ μέχρι τέλους της ημέρας , όπως μας ανέφερε η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

Π.Φ.Σ.: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΩΡΑ 18.00)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του κλάδου με Κυβερνητική Αντιπροσωπεία
(κ.κ. Κουτρουμάνης, Σαχινίδης,Τιμοσίδης, και Βουδούρης)

Συζητηθήκαν 3 Θέματα:

1. Ημερομηνία πληρωμής ΕΟΠΥΥ.
Επιβεβαιώθηκε η πληρωμή συνολικά 200.000.000 Ευρώ (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ) ΓΙΑ 5/1/12
Η επόμενη πληρωμή ορίστηκε για 13/2/2012.

2. Ο ΟΓΑ από 1/2/2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ.
Όπως δεσμεύτηκε ο Υπουργός κ. Κουτρουμάνης η πληρωμή συνταγών μηνός Νοεμβρίου θα γίνει την 23/ 1/2012.

3. Την Πέμπτη 5/1/2012 θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με την συμμετοχή Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Εργασίας με τους Εκπροσώπους της Βιομηχανίας προκειμένου να ανοίξει η πίστωση.

4. Ως προς τα παλαιά χρέη του ΟΠΑΔ:
Το Υπουργείο Οικονομικών στο επικείμενο Νομοσχέδιο που κατατίθεται τις επόμενες μέρες αναλαμβάνει τα χρέη του ΟΠΑΔ και όσα χρέη ενδεχομένως έχει ο ΟΑΕΕ προς τα φαρμακεία.
Οι όροι της συμφωνίας είναι οι εξής:
  • Μέρος των χρεών (περίπου 45 εκατ. ) που αντιστοιχεί σε πληρωμή ενός μηνός του ΟΠΑΔ θα πληρωθεί αμέσως μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου
  • Το υπόλοιπο μέρος θα πληρωθεί με την καταβολή της α΄ δόσης της Δανειακής Σύμβασης και με ανώτατο χρονικό σημείο την 30/3/2012.
  • Δεν θα γίνει εκκαθάριση των συνταγών και έναντι αυτού θα γίνει κράτηση 3,5%.
  • Για την κράτηση θα εκδοθεί πιστωτικό τιμολόγιο ώστε να εκπέσει από την Εφορία.
5. Δεν συζητήθηκε το θέμα του κέρδους και εκπτώσεων προς τα φαρμακεία για τα οποία θα γίνει ειδική συνάντηση εντός του Ιανουαρίου με το Υπουργείο Υγείας.

Κατόπιν αυτών
Επειδή ικανοποιήθηκε τόσο το κρίσιμο θέμα των άμεσων πληρωμών ΕΟΠΥΥ,
Επειδή ικανοποιήθηκε (εντός των πλαισίων του εφικτού) το κρίσιμο θέμα των οφειλομένων του ΟΠΑΔ

Το ΔΣ του ΠΦΣ θεωρεί θετικές τις εξελίξεις και καλεί τους ΦΣ να αποφασίσουν άμεσα εντός της αυριανής μέρας, για τη στάση τους.

Θα σας κρατάμε διαρκώς ενήμερους για οποιαδήποτε νέα εξέλιξη.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Π.Φ.Σ.: EKTAKTH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΩΡΑ 12:00)

Αθήνα. 03/01/2012
Αρ. Πρωτ.: 5842

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Επειδή έχουμε διαρκή ερωτήματα από όλη την Ελλάδα κάνουμε αυτή την έκτακτη ενημέρωση και θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε μέσω του site και των email.

Η κινητοποίηση μας περιλαμβάνει :

1. Διήμερη Πανελλαδική Απεργία 2-3/1/2012
2. Αναστολή πίστωσης σε όλα τα ταμεία

Τα αιτήματά μας αφορούν :
1. Προσδιορισμός ημερομηνίας πληρωμής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Πίεση των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας προς τις εταιρείες για το θέμα της πίστωσης
3. Επαναφορά των εκπτώσεων προς τα Φαρμακεία και προάσπιση του ποσοστού κέρδους
4. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των παλαιών χρεών των ταμείων και κυρίως του ΟΠΑΔ , από το Υπουργείο Οικονομικών
Οι εξελίξεις και οι διαπραγματεύσεις μέχρι αυτή την στιγμή έχουν ως εξής:
Α) Ο ΕΟΠΥΥ θα πληρώσει μεθαύριο Πέμπτη 5/1/2012 (Συνταγές Νοεμβρίου για ΙΚΑ,ΟΑΕΕ,ΟΠΑΔ). Το σύνολο του ποσού είναι 200.591.000 ευρώ.
Β) Την Πέμπτη 5/1/2012 θα γίνει σύσκεψη με την συμμετοχή των Υπουργείων Εργασίας και Υγείας και εκπροσώπους της βιομηχανίας για το θέμα της πίστωσης ώστε να σταματήσει η απαίτηση πληρωμών τοις μετρητοίς.
Γ) Οι εκπτώσεις προς τα φαρμακεία επαναφέρονται βάσει των δημοσίων δηλώσεων Λοβέρδου. Τα τεχνικά ζητήματα του τρόπου εφαρμογής θα συζητηθούν σε συνεννόηση με τους ΣΥΦΑ και τις αποθήκες εντός του Ιανουαρίου.
Δ) Για τα συσσωρευμένα παλαιά χρέη θα γίνει σήμερα το μεσημέρι συνάντηση με τους υπουργούς Κουτρουμάνη και Σαχινίδη.
Ζητάμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τρόπο αποπληρωμής.
Θα σας ενημερώσουμε ΑΜΕΣΩΣ μόλις έχουμε κάτι συγκεκριμένο.

Συνάδελφοι,
Ο καθολικός και αποφασιστικός αγώνας μας έχει ήδη φέρει τα πρώτα αποτελέσματα.
Επιμένουμε για την αποπληρωμή των παλαιών χρεών γιατί έτσι λύνουμε σε σημαντικό βαθμό το κρίσιμο θέμα της ρευστότητας
Νωρίς το απόγευμα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ