Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

ΠΦΣ: ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Αθήνα, 30/6/2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Oμαλά κύλησε η χθεσινή μέρα στα φαρμακεία με τον κόσμο να συμπεριφέρεται με ψυχραιμία αυτές τις δύσκολες ώρες. 
Όλοι οι πάροχοι υγείας επέδειξαν την απαραίτητη αυτοσυγκράτηση και οι φαρμακοποιοί προσπάθησαν και θα συνεχίσουν εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, να καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ενημερώνει τους ασφαλισμένους και το κοινό ότι δεν τίθεται άμεσα θέμα επάρκειας φαρμάκων σύμφωνα με τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα και τα φαρμακεία εφοδιάζονται κανονικά. 
Καλεί όμως τους ασφαλισμένους να συνεχίσουν την ίδια υπεύθυνη στάση, δεδομένου ότι το Φάρμακο δεν είναι καταναλωτικό προϊόν για να το αποθηκεύουμε αλλά κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το προμηθευόμαστε όταν το έχουμε ανάγκη. 
Με αυτά τα δεδομένα και με το σκεπτικό ότι κανείς δεν γνωρίζει την διάρκεια της κρίσης αυτής, καλεί επίσης και τον ΕΟΦ να ελέγχει επισταμένως όλη την πορεία των παρτίδων των φαρμάκων από την φαρμακοβιομηχανία, στις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία. 
Η επάρκεια της ελληνικής αγοράς με φάρμακα, πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα έναντι άλλων επιχειρηματικών ενεργειών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ Π.Φ.Σ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΥΣΥΦΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Αθήνα, 16/6/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 2174 

Δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3003/29.10.2014 εγγράφου του Π.Φ.Σ. διαβιβάστηκε στον Ε.Ο.Φ. η καταγγελία του Π.Φ.Σ. αναφορικά με την παράνομη πώληση ΜΥΣΥΦΑ μέσω διαδικτύου από επιχείρηση εδρεύουσα στην Θεσσαλονίκη. Με το ως άνω έγγραφό ο Π.Φ.Σ. αιτείτο την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 95 παρ. 7 εδ. α΄ και β΄ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). 
Με το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 94259/2014/23.3.2015 έγγραφο του Ε.Ο.Φ. (Διεύθυνση Ελέγχου παραγωγής και κυκλοφορίας προϊόντων, Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας), λάβαμε γνώση ότι αφενός μεν ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι το φαρμακείο Α.Α. και ότι δυνάμει της υπ’ αριθμόν Ο-65/2η/19.2.2015 Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΦ προτάθηκε στον Υπουργό Υγείας η επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων στο φαρμακείο αυτό «για τη διακίνηση φαρμακευτικού προϊόντος εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου), κατά παράβαση των διατάξεων του Ν. 1963/1991 και της ΔΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013». 
Το άρθρο 95 παρ. 7 εδ. α΄ του Ν. 4172/2013, το οποίο εφαρμόζεται εν προκειμένω, ορίζει ότι: «Στους παραβάτες της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 116 της αριθμ. Δ.ΥΓ 3α/Γ.Π.32221/2013 κ.υ.α. επιβάλλονται σωρευτικά: α) οι κυρώσεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα και β) χρηματικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.». 
Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται εκ νέου η σημασία της κοινής και συντονισμένης δράσης Π.Φ.Σ. και Φαρμακευτικών Συλλόγων προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάλογες έκνομες συμπεριφορές, οι οποίες θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία και πλήττουν το ελληνικό φαρμακείο. 
Για το λόγο αυτό ο Π.Φ.Σ. καλεί τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους σε εγρήγορση προκειμένου αφενός μεν να αποτρέπονται, αφετέρου να καταστέλλονται ανάλογες έκνομες συμπεριφορές. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Π.Φ.Σ.: ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2015 
Αριθμ. Πρωτ. 2170 

Όπως γνωρίζετε δυνάμει του άρθρου 6 της υπ’ αριθμόν ΓΠ/οικ.103449 υπουργικής αποφάσεως «Τροποποίηση της Υ1/ΓΠ 127962/03/2004 «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική ΟΔ/2002/46/ΕΚ, σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής» (ΦΕΚ Β΄ 2855/11.11.2013) το άρθρο 10α αντικατεστάθη και επιτρέπεται έκτοτε η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα. Επίσης ορίζεται ότι «Η τοποθέτηση των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο χώρο, με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», όπως και με την προειδοποίηση υπό μορφή πινακίδας, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ., του άρθρου 2 σημείο (ζ), η οποία θα πρέπει να βρίσκεται αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης». 
Στο δε άρθρο 2 σημείο (ζ) αναφέρεται το κείμενο της ως άνω προειδοποίησης, και συγκεκριμένα : «ζ) η προειδοποίηση: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας». 
Γνωρίζετε επίσης πολύ καλά ότι ο Π.Φ.Σ. από την πρώτη στιγμή έχει εκφράσει πολλάκις την πλήρη αντίθεση του στην πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής εκτός φαρμακείου για λόγους που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Οι θέσεις του Π.Φ.Σ. έχουν άλλωστε γίνει αποδεκτές δυνάμει της υπ’ αριθμόν 931/2010 αποφάσεως του ΣτΕ (Δ΄ Τμήμα), η οποία έκρινε ότι η διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής αποκλειστικά από τα φαρμακεία «...αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, δηλαδή στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, από το ενδεχόμενο υπερβολικής ή ανεξέλεγκτης πρόσληψης ουσιών, όπως οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, δυνητικά επιβλαβών για την υγεία, για την οποία το κράτος οφείλει να μεριμνά και προληπτικώς, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος.» 
 Κατόπιν των ανωτέρω και επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τον άμεσο έλεγχο όλων των καταστημάτων που πωλούν συμπληρωμάτων διατροφής: 
α) αν διαθέτουν άδεια από την αρμόδια Αρχή για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων, 
β) αν η τοποθέτηση των συμπληρωμάτων διατροφής στα ως άνω καταστήματα έχει γίνει σε ιδιαίτερο χώρο με ευκρινή σήμανση «Συμπληρώματα διατροφής», και 
 γ) αν έχει αναρτηθεί πινακίδα, τουλάχιστον 15 Χ 25 εκατ., ευρισκόμενη αναρτημένη σε κεντρικό και ευδιάκριτο σημείο της προθήκης, στην οποία αναφέρεται η προειδοποίηση ότι: «Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας»
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου της 13/6/2015

Αθήνα, 15/6/2015  

Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ εκφράζει την αντίθεση της στην απελευθέρωση των σημείων διανομής των Μη Αποζημιουμένων Φαρμάκων. 
Επισημαίνεται ότι, απελευθέρωση των Μη Αποζημιουμένων Φαρμάκων θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, αύξηση της τιμής τους κάτι που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε σχετική του μελέτη, παραδέχεται ότι συνέβη σε όποιο κράτος ελήφθη αυτό το μέτρο. 
Ο υπουργός Υγείας οφείλει να καταθέσει άμεσα τροπολογία με την οποία να νομοθετείται η μη αύξηση της τιμής των Μη Αποζημιουμένων Φαρμάκων, αύξηση η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των ασφαλισμένων. 
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το ΔΣ του ΠΦΣ να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. 
Η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ζητά να σταματήσει η οικονομική ασφυξία των φαρμακείων και η επιτεινόμενη αβεβαιότητα στην λειτουργία τους, λόγω της καθυστέρησης των πληρωμών από την Πολιτεία. 
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η επαρκής χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ. 
Ο κλάδος επιμένει ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Υγείας μέσω της οποίας θα διορθωθούν όλα όσα η προηγούμενη κυβέρνηση επέβαλε σε βάρος των φαρμακείων οδηγώντας τα στην καταστροφή, δεδομένου μάλιστα ότι δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος για την τωρινή κυβέρνηση και είναι υπεσχημένα προ πολλού από τον τωρινό υπουργό υγείας. 
Οι πρόεδροι των φαρμακευτικών συλλόγων να ενημερώσουν σε τοπικό επίπεδο τους βουλευτές όλων των κομμάτων για τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα και τις επιπτώσεις της απελευθέρωσής τους για την Δημόσια Υγεία. 
Τέλος αποφασίζεται Πανελλαδική Πανυγειονομική Συγκέντρωση στην Αθήνα σε χώρο και σε χρόνο που θα επιλεγεί από το ΔΣ του ΠΦΣ και στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι κοινωνικών και υγειονομικών φορέων αλλά και απλοί πολίτες. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 ΑΘΑΝΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

ΠΦΣ: ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

«Παραμένουμε στις επάλξεις έτοιμοι για κινητοποιήσεις στην περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν είναι συνεπής στις δεσμεύσεις της. Ο κλάδος των φαρμακοποιών έχει εξεγερθεί» τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος με αφορμή την συνεχιζόμενη καθυστέρηση που εμφανίζει σήμερα η κυβέρνηση στην επίλυση των θεμάτων που νομοθετήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. 
Η ΓΣ του ΠΦΣ εξουσιοδότησε το ΔΣ για την προκήρυξη άμεσης κινητοποίησης όποτε χρειαστεί ενώ σε ψήφισμα της ζητά μεταξύ άλλων από την Κυβέρνηση την μη απελευθέρωση των σημείων πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ, την μη αύξηση της τιμής τους και την χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ ώστε να αντιμετωπιστεί η οικονομική ασφυξία των Φαρμακείων και η επιτεινόμενη αβεβαιότητα στην λειτουργία τους, που προέρχεται από την καθυστέρηση των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ. 
Επίσης αποφασίστηκε η διοργάνωση Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης με συστράτευση των υγειονομικών και κοινωνικών φορέων από ολόκληρη την Ελλάδα. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ ανέφερε πως «Οι Φαρμακοποιοί θα αντιδράσουν ακόμη πιο δυναμικά. Η κυβέρνηση οφείλει να διορθώσει αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί όπως το θέμα της πολυϊδιοκτησίας , του ωραρίου και τα άλλα μνημονικά μέτρα που απορρύθμισαν την λειτουργία του κλάδου χωρίς να προσφέρουν τίποτα θετικό στην Φαρμακευτική Περίθαλψη. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015

ΠΦΣ: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Αθήνα, 10/06/2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Απόλυτη επιτυχία σημείωσε η απεργία των Φαρμακοποιών σε ολόκληρη τη χώρα με το ποσοστό συμμετοχής να φθάνει το 99%. 
Οι φαρμακοποιοί σε μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υγείας, δήλωσαν ανυποχώρητοι στις διεκδικήσεις τους αναφέροντας χαρακτηριστικά πως η πάγια θέση τους είναι «ούτε ένα χάπι στα σούπερ μάρκετ». 
Η ενδεχόμενη απελευθέρωση της τιμής τους και των καναλιών διανομής των Μη Αποζημιούμενων Φαρμάκων εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, θα επιβαρύνει τους ασφαλισμένους και βέβαια θα δημιουργήσει φαινόμενα ολιγοπωλίων και όχι υγιούς ανταγωνισμού όπως ευαγγελίζονται οι προτείνοντες το μέτρο αυτό. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκπροσωπώντας όλους τους φαρμακοποιούς της χώρας παραμένει ανένδοτος στις θέσεις του, ενώ στην Γενική Συνέλευση του ερχόμενου Σαββάτου 13 Ιουνίου, το εκλεκτορικό σώμα θα αποφασίσει τους τρόπους κλιμάκωσης του αγώνα. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015

ΠΦΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αθήνα, 8/6/2015 
Αριθμ. Πρωτ. 2023 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου 

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 
Με αφορμή δημοσιογραφικές πληροφορίες για την εφαρμογή «της πρώτης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ» θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις μετεκλογικές δηλώσεις του ίδιου του πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε για «υφαρπαγή» της υπογραφής του ΟΟΣΑ, από την προηγούμενη κυβέρνηση. 
Επιτρέψτε μας επίσης να επισημάνουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία, τον περασμένο Σεπτέμβριο: 
«…Έχουμε δε δεχθεί ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο προϊόν με ανταλλακτική μόνον αξία. Άρα, η σύνδεση του φαρμάκου και των σημείων διάθεσης αυτού με τους κανόνες της αγοράς δεν είναι θεμιτή…». 

Κυρία Πρόεδρε, 

Η αναφορά και μόνο της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ αποτελεί Κυβερνητική διγλωσσία και πολιτικό πισωγύρισμα σε μνημονιακές επιλογές που κατέστρεψαν την Οικονομία και την Υγεία.
Όποια από τα μέτρα του ΟΟΣΑ που αναφέρονταν στο περίφημο toolkit, εφαρμόσθηκαν, αποδείχθηκε ότι δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα, παρά μόνο δημιούργησαν μονοπώλια συγκεκριμένων ομάδων. 

Κυρία Πρόεδρε, 

Μετά τα δημοσιεύματα για τις προτάσεις που υπέβαλε η Κυβέρνηση αναφορικά με την απελευθέρωση της διάθεσης των Μη Αποζημιουμένων Φαρμάκων κοινώς ΜΥΣΥΦΑ, το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε μεταξύ άλλων τα φαρμακεία να παραμείνουν κλειστά στο σύνολό τους την ερχόμενη Τετάρτη 10/6/2015. 

Εκτιμώντας την κρισιμότητα των στιγμών αλλά και την αξία της θεσμικής σας ιδιότητας, παρακαλούμε να ορίσετε συνάντηση με το προεδρείο του ΠΦΣ την ίδια μέρα, προκειμένου δεχθείτε το υπόμνημα των θέσεων μας, καθώς θα ακολουθήσει και συγκέντρωση του κλάδου στο Υπουργείο Υγείας. 

Σε αναμονή της απάντησής σας, 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΚΛΕΙΣΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 6.6.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής απεργίας την ερχόμενη Τετάρτη 10 Ιουνίου , αποφάσισε μετά από πολύωρη συνεδρίαση, το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Οι φαρμακοποιοί καταγγέλλουν τον εμπαιγμό που υφίστανται τα τελευταία πέντε χρόνια με προτάσεις και μέτρα που τελικά επιβαρύνουν τον ασφαλισμένο και οδηγούν στην υπερκερδοφορία μεγάλων καταστημάτων λιανικής. 
«Είναι θέμα δημόσιας υγείας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, συμπληρώνοντας πως «στην Σουηδία και την Κύπρο γέμισαν τα νοσοκομεία από ασθενείς λόγω των παρενεργειών αυτών των φαρμάκων από την αλόγιστη χρήση τους , αμέσως μόλις απελευθερώθηκαν τα κανάλια διανομής τους». 
«Η κυβέρνηση με την απελευθέρωση της τιμής των μη αποζημιούμενων φαρμάκων και των καναλιών διανομής τους , ενισχύει το κέρδος σε σχέση με την υγεία του ελληνικού λαού», ανέφερε ο κ. Λουράντος. 
Όπως τονίζουν οι φαρμακοποιοί , οι τιμές στην Ελλάδα για τα φάρμακα αυτά είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη. 
Οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο διανομής τους θα επιφέρει αυξήσεις , ωφελώντας συγκεκριμένες ομάδες μεγάλων συμφερόντων και επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους. 
Εξάλλου το Σάββατο 13 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ όπου θα συζητηθεί ενδεχόμενη κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Αθήνα, 5 / 6 / 2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Υγεία, Σεπτέμβριος 2014 

«…Έχουμε δε δεχθεί ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορεύσιμο προϊόν με ανταλλακτική μόνον αξία. Άρα, η σύνδεση του φαρμάκου και των σημείων διάθεσης αυτού με τους κανόνες της αγοράς δεν είναι θεμιτή…». 

Αποσπάσματα ομιλίας Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Γιάννη Μπασκόζου σε διακομματική προεκλογική εκδήλωση του ΠΦΣ με θέμα το Φάρμακο 

«…Για να σταματήσουν τα μνημόνια οφείλει κάποιος να καταργήσει αυτό το πλέγμα των νόμων. Η μεγαλύτερη υγειονομική μεταρρύθμιση είναι η κατάργηση των μνημονιακών επιλογών λιτότητας. Το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό.
 ………………………………………………………………………………………………………………… Θα πάρουμε πίσω την απελευθέρωση της τιμής των ΜΥΣΥΦΑ γιατί και ο όρος είναι λάθος, γιατί είναι φάρμακα. Να συστήνονται και να δίνονται μόνον από τους αρμόδιους υπουργούς επαγγελματίες υγείας. Άρα θα καταργηθεί ο νόμος που προβλέπει την πώληση αυτών των φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ . Όλα αυτά που λέω ότι θα καταργηθούν μας είπαν ότι έγιναν μετά από μνημονιακές υποχρεώσεις.
………………………………………………………………………………………………………………» 

ΔΗΛΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 

'Όποιος καταχράται την εμπιστοσύνη μας, δημιουργώντας προσδοκίες και παίζοντας παιχνίδια εντυπώσεων, θα είναι απέναντί μας με όλη την σημασία της λέξης... 
Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να ξεφτιλίζει θεσμούς, να αμαυρώνει υπολήψεις και να υποθηκεύει αξιοπρέπειες υπέρ καθαρά προσωπικών και άλλων συμφερόντων και φιλοδοξιών, ξεχνά ότι ο κατατρεγμένος δεν έχει να χάσει τίποτα και θα αντιδράσει βίαια... 
Όποιος δεν έμαθε από τα λάθη των άλλων και συνεχίζει να κάνει τα ίδια, είναι ανεγκέφαλος και θα έχει την ίδια και χειρότερη τύχη με αυτούς... 
Όσοι δεν τηρούν τις υποσχέσεις τους και θεωρούν ότι αυτές υπάρχουν μόνο για να δίνονται, είναι βαθιά νυχτωμένοι και σύντομα θα κληθούν να λογοδοτήσουν για την απάτη τους... 
Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΑ μιλά για «υφαρπαγή» της υπογραφής του ΟΟΣΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά από λίγες μέρες έρχεται να την προτείνει για εφαρμογή, υπάρχει θέμα ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΊΑΣ όχι μόνο του ίδιου, αλλά και ολόκληρης της σημερινής Κυβέρνησης.... 
Το φάρμακο δεν προσφέρεται για κερδοσκοπία και συναλλαγές. Δεν προσφέρεται για ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων αυτών, που σήμερα επιθυμούν την μετατροπή του σε καταναλωτικό αγαθό ώστε να κερδοσκοπούν εις βάρος του Ελληνικού λαού. Και όπως επέμενε στις τότε προεκλογικές του δηλώσεις και προγράμματα στην Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί η αγορά να ρυθμίζει την λειτουργία του και την διάθεση του φαρμάκου. 

Όμως άλλα τι έλεγε τότε και άλλα τι λέει σήμερα.... 

Είναι όπως φαίνεται πολύ δύσκολο να είναι κανείς έντιμος!