Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

 Αθήνα 30.12.2015 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ως έχετε ενημερωθεί με την από 21.12.2015 ανακοίνωση του ΠΦΣ, το νέο Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ προβαίνει σε ενδελεχή έλεγχο των πεπραγμένων και των συνεργασιών της ΕΤΕΣΤΑ, λόγω και των συμφωνιών της με εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων που έχουν αναληφθεί στο παρελθόν, καθώς και στην επαναξιολόγηση αυτών, με κριτήριο τον σεβασμό στα χρήματα όλων των συναδέλφων Φαρμακοποιών και με στόχο την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. 
Στις 20.01.2016 πραγματοποιείται έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας PIH επί των ως άνω θεμάτων, κατόπιν του από 21.12.2015 αιτήματος του ΠΦΣ. Μόλις η διερεύνηση που έχει ανατεθεί στον Πρόεδρο του ΔΣ του ΠΦΣ και μέλος του ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ κ. Κωνσταντίνο Λουράντο περατωθεί, θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση όλων των πεπραγμένων. 
Μέχρι την έκδοση σχετικής ανακοίνωσης του ΠΦΣ και της ΕΤΕΣΤΑ θα ήταν χρήσιμο να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην διάθεση των δεδομένων των φαρμακείων σας και στην ανάληψη οποιασδήποτε συμβατικής υποχρέωσης. 

Εκ του Π.Φ.Σ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 3891 
Αθήνα, 30/12/2015 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΟΠΥΥ - είναι διαθέσιμες για εκτύπωση οι βεβαιώσεις των παρακρατήσεων REBATE, πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, καθώς επίσης πιθανών περικοπών για το έτος 2015. Για την έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου σας υπενθυμίζουμε τα εξής: 
1. Το ποσό του σημειώματος συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ, το οποίο αποφορολογείται με βάση την ισχύουσα κλίμακα κατά περίπτωση (4% για τις παραμεθόριες περιοχές της χώρας, και 6% για τις υπόλοιπες). 
2. Το πιστωτικό τιμολόγιο δύναται να είναι ένα συνολικό και να συμπεριλαμβάνει το rebate και τις πιθανές περικοπές. 
3. Το πιστωτικό τιμολόγιο, που θα θα εκδοθεί προς ΕΟΠΥΥ με ημερομηνία 31/12/15, θα πρέπει να υποβληθεί με την κατάθεση συνταγών του μηνός Δεκεμβρίου 2015. 
Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται απογραφή γα όσους διατηρούν βιβλία Β Κατηγορίας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΦΣ: ΌΠΟΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ, ΔΙΠΛΑΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Αθήνα, 22/12/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Σύμφωνα με την υπ΄Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)οικ/ 96412 «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ( Ανατιμολόγηση )», το νέο Δελτίο τιμών ισχύει για τους παρασκευαστές, συσκευαστές, εξαγωγείς από 18/12/2015 για τις φαρμακαποθήκες από 4/1/2015 και για τα φαρμακεία από 29/1/2015. 
Από τις τελευταίες ανακοινώσεις των φαρμακαποθηκαρίων διαφαίνεται καθαρά η προσπάθεια τους να πιέσουν την ηγεσία του υπουργείου υγείας προκειμένου να μεταφερθεί η ημερομηνία ισχύος του δελτίου τιμών που τους αφορά, σε μεταγενέστερη ημερομηνία. 
Θα είναι ιδιαίτερα χαριστική πράξη προς το χονδρεμπόριο η οποιαδήποτε αλλαγή της υφιστάμενης ημερομηνίας σε βάρος των φαρμακείων της χώρας. 
Σύμφωνα με δική τους δήλωση ο χρόνος ανακύκλωσης των αποθεμάτων είναι περίπου 15 μέρες ενώ ο ίδιος χρόνος για τα φαρμακεία είναι πάνω από 3 μήνες. 
Τα φαρμακεία έχουν πληρώσει πολύ ακριβά τις επαναλαμβανόμενες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων χωρίς να μπορούν να καλύπτουν τις ζημίες και μάλιστα όταν το χονδρεμπόριο με τις συνεχείς και αυξανόμενες εξαγωγές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ελλάδα, μπορούν να καλύπτουν αντίστοιχες ζημίες. 
Ας ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι όσο μειώνονται οι τιμές φαρμάκων τόσο αυξάνονται τα κέρδη του χονδρεμπορίου από τις εξαγωγές. 
Είναι αυτονόητο ότι, η όποια παράταση διάθεσης αποθεμάτων δοθεί στο χονδρεμπόριο, η διπλάσια θα πρέπει να δοθεί για τα φαρμακεία προκειμένου να απομειώσουν το στοκ τους χωρίς να υποστούν μεγάλες ζημίες. 

Κωνσταντίνος Λουράντος
Πρόεδρος ΠΦΣ

Π.Φ.Σ.: ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ

Αθήνα, 22/12/2015
Αριθμ. Πρωτ. 3842  

Προς : Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Διεύθυνση Αγοράς, Διεύθυνση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ, Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων και Γ.Ε.ΜΗ) 

Θέμα: «Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων» 

Λόγω των διαφορετικών ερμηνειών της υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 97333/23.9.2015 Εγκυκλίου της Υπηρεσίας σας από τις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ των Επιμελητηρίων της χώρας, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε εγγράφως αν προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, δεδομένου μάλιστα ότι τα φαρμακεία δεν είναι υπόχρεα εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο. 
Στην περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε επίσης την ορισθείσα προθεσμία εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ των ατομικών επιχειρήσεων φαρμακείων, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται για την εγγραφή μετά την παρέλευση της προθεσμίας ή ακόμη και για την άρνηση εγγραφής. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕΣΤΑ

Αθήνα, 21/12/2015
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πρωταρχικός στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου που ανέλαβε το Σεπτέμβριο του 2014 τη διοίκηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των Φαρμακοποιών της χώρας, η χρηστή διοίκηση και η αποτελεσματική και διαφανής διαχείριση των οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Από την πρώτη στιγμή δώσαμε το βάρος, παρά τις σοβαρές εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα, στην δράση των δύο αξιόλογων Ανώνυμων Εταιρειών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της ΕΤΕΣΤΑ και του ΙΔΕΕΑΦ. 
Ειδικά για την ΕΤΕΣΤΑ, η οποία δραστηριοποιήθηκε σε χρόνο που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος βρισκόταν στο μεταβατικό διάστημα της αλλαγής διοίκησης, ξεκινήσαμε από την πρώτη στιγμή ενδελεχή έλεγχο, λόγω και των συνεργασιών με εταιρείες ελληνικών και ξένων συμφερόντων, τις οποίες είχε επιλέξει το προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΤΕΣΤΑ, με στόχο πάντα την διαφάνεια και την χρηστή διοίκηση. 
Μετά από πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα συνεχών συνομιλιών και ερευνών, θεωρούμε απαραίτητο την επαναξιολόγηση όλων των συνεργασιών και των συμφωνιών της ΕΤΕΣΤΑ με κριτήριο πάντα τον σεβασμό στα χρήματα όλων των συναδέλφων Φαρμακοποιών. 
Υπενθυμίζουμε ότι η ΕΤΕΣΤΑ τον Ιούνιο του 2014, προέβη στην αγορά του 25% των μετοχών της ελληνικής εταιρείας PIH ενώ το υπόλοιπο 75% των μετοχών ανήκει στην αγγλική εταιρεία CIL. 
Για τον λόγο αυτό, μετά από την συνεδρίαση του ΔΣ του ΠΦΣ στις 18.12.2015 και κατόπιν σχετικής αποφάσεως του ΔΣ της ΕΤΕΣΤΑ της ίδιας ημέρας, ζητήσαμε από την εταιρεία PIH, όπως, αφενός μεν αντικατασταθεί ο εκπρόσωπος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στο ΔΣ της PIH, κ. Δημήτριος Καραγεωργίου, από τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Κωνσταντίνο Λουράντο, αφετέρου δε την σύγκλιση έκτακτης ΓΣ της PIH. 
Το θέμα είναι σε εξέλιξη και θα σας ενημερώνουμε στα πλαίσια που επιτρέπει ο νόμος. 

Για το ΔΣ του ΠΦΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Π.Φ.Σ.: O AΥΞΗΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

AΘΗΝΑ 21.12.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Συνεχίζεται το αλαλούμ στο χώρο των φαρμάκων. Παρά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις του καλοκαιριού και την συμφωνία με τους δανειστές (νόμος 4334/2015) για την παραμονή των φαρμάκων στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, έκπληκτοι οι πάροχοι είδαν στο πρόσφατο δελτίο τιμών να αναφέρονται δύο κατηγορίες ΦΠΑ, 6 %και 13% 
Όπως προκύπτει από απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών προς τον ΕΟΦ με ημερομηνία 9 Δεκεμβρίου, αρκετά σκευάσματα υπάγονται πλέον σε συντελεστή ΦΠΑ 13% και όχι 6%. Το αποτέλεσμα είναι για μια σειρά σκευασμάτων όπως οι ηπαρίνες και τα σκιαγραφικά, οι εταιρείες να υπολογίζουν πλέον ΦΠΑ 13%. 
Την ίδια ώρα λοιπόν που έχει παγώσει η δόση του 1.000.000.000 ευρώ προς την χώρα μας λόγω υπέρβασης των δαπανών του ΕΟΠΥΥ , το ίδιο το κράτος υπερφορολογεί τον εαυτό του και ανεβάζει το κόστος της φαρμακευτικής δαπάνης επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ασφαλισμένους. 
Με βάση λοιπόν μια παλιά δασμολογική οδηγία, αυξάνεται (λόγω ΦΠΑ) το ποσό της φαρμακευτικής δαπάνης, άρα μειώνεται το ποσό κάλυψης προς τους ασφαλισμένους και δημιουργείται επιπλέον αναστάτωση στην φαρμακευτική αγορά. 
Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό από την Κυβέρνηση, πως η φαρμακευτική αγορά αποτελεί έναν ευαίσθητο τομέα της οικονομίας, που δεν υπόκειται στους νόμους των αγορών, αλλά υπερισχύει ο κοινωνικός χαρακτήρας γιατί η Υγεία και το Φάρμακο είναι κοινωνικά αγαθά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 12.12.2015

ΨΗΦΙΣΜΑ
Έξι χρόνια συνεχούς εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών στη χώρα μας και βίαιης επέλασης του νεοφιλελευθερισμού σε όλο τον πλανήτη, έχουν φέρει τον ελληνικό λαό στα όρια της επιβίωσης και τον παραγωγικό ιστό της χώρας στα όρια της καταστροφής.
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ολοκληρώνεται,  ταυτόχρονα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και το σχέδιο παράδοσης του φαρμακείου και της φαρμακευτικής περίθαλψης στα ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η εμπορευματοποίηση του φαρμάκου και η μετατροπή του φαρμακείου σε  εμπορικό κατάστημα.
Με δεδομένη, στο άμεσο μέλλον, την απώλεια πλέον χιλιάδων θέσεων εργασίας αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών θεωρούμε απαραίτητη :
·         Την ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΠΦΣ και τους τοπικούς Συλλόγους.
·         Την ενεργή συμμετοχή των απλών φαρμακοποιών.
·         Την δυνατότητα των απλών φαρμακοποιών μέσα από θεσμικές διατάξεις να προσπαθήσουν να διατηρήσουν την εργασία τους και όχι να αφεθούν ανυπεράσπιστοι στις ορέξεις των πάσης φύσεως επίδοξων σωτήρων του κλάδου.
Προτείνουμε:
·         Με την βοήθεια των Συλλόγων ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες , το μέγεθος και τις δυνατότητες του κάθε Συλλόγου , την δημιουργία μικρών ή μεγαλύτερων ανεξάρτητων ομάδων συνεργαζόμενων αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών με όποια μορφή κρίνεται πρόσφορη ή επιτρεπτή από το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο , σε επίπεδο γειτονιάς, τοπικής κοινότητας, δήμου ή και Συλλόγου.
·         Την δημιουργία ομάδας εργασίας αποτελούμενης από επιστήμονες  σχετικούς με το εγχείρημα, υπό την αιγίδα του Π.Φ.Σ.  η οποία θα αναλάβει να οργανώσει και να στηρίξει όσες προσπάθειες συνεργασίας προκύψουν σε πανελλαδικό επίπεδο. Η ομάδα εργασίας θα αναφέρεται στον Πρόεδρο του Π.Φ.Σ. με ευθύνη του οποίου θα ενημερώνονται το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. η Γ.Σ.  των αντιπροσώπων και οι τοπικοί Σύλλογοι.

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

O ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στην δίνη των ελλείψεων βρίσκεται για μια ακόμη φορά η φαρμακευτική αγορά. 
Οι ασθενείς αγωνιωδώς τριγυρνούν από φαρμακείο σε φαρμακείο για να βρουν τα φάρμακα τους. 
Οι ελλείψεις αφορούν τις κατηγορίες των αντικαρκινικών ,αντιϋπερτασικών, αντιελκωτικών, αντιψυχωτικών φαρμάκων , των σκευασμάτων που αφορούν το στομάχι , την θεραπεία του προστάτη ,τη νόσο του Παρκινσον και την οστεοπόρωση. 
Συνεχίζουν βέβαια οι ελλείψεις στα εμβόλια PENTAVAC, TETRAVAC , INFARIX-TETRA. 
Ακόμη και το γνωστό σε όλους ΖΑΝΤΑC λείπει από τα ράφια των φαρμακείων, ενώ οι ασθενείς με οστεοπόρωση καθημερινά περνούν ένα γολγοθά -πολύ συχνά χωρίς αποτέλεσμα- για να βρουν το φάρμακο τους. 
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πολυεθνικής εταιρείας η οποία ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει στην αγορά διότι δεν έχει κανένα φάρμακο να διαθέσει! 
Μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον οι φαρμακοποιοί αγωνίζονται καθημερινά να βρουν τα σκευάσματα προκειμένου να εκτελούν τις συνταγές των ασφαλισμένων. Καλό θα ήταν αναφέρουν φαρμακευτικοί κύκλοι , τόσο το Υπουργείο όσο και ο ΕΟΦ να ελέγξουν τις παραστατικά των εξαγωγών των φαρμακαποθηκών και των φαρμακευτικών εταιρειών και να δουν τα πραγματικά στοιχεία. 
«Είναι αναγκαίο, τονίζει ο πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, να δημιουργηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα ελέγχου των παράλληλων εξαγωγών το οποίο ταυτόχρονα να συγκρίνει τα σκευάσματα και τις ποσότητες των εξαγωγών με τις εισαχθείσες ποσότητες και τις αντίστοιχες ελλείψεις της ελληνικής αγοράς. 
Ο έλληνας ασθενής πρέπει επιτέλους να αποτελέσει προτεραιότητα για τις φαρμακαποθήκες , και τις εταιρείες και η πολιτεία έχει την ευθύνη της τήρησης αυτής της συνθήκης», κατέληξε ο πρόεδρος του ΠΦΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΠΦΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΜΗΣΥΦΑ

ΑΘΗΝΑ 4.12.2015 
Tην άμεση κινητοποίηση του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προκάλεσε η δημοσίευση της Υπουργικής απόφασης που αφορά την απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ. 
Ο Π.Φ.Σ. πραγματοποίησε επείγουσα συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας στην οποία παραβρέθηκε ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Λουράντος και ο νομικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Δημητρέλλος. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ τόνισε στον Υπουργό πως η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2577/30.11.2015) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 4254/2014 και προφανώς εκ παραδρομής αναγράφεται ότι «δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών μέχρι των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ έως την 1.1.2016» , εξαιτίας της απόφασης που είχε εκδοθεί κατά … λάθος επί υπουργίας Βορίδη. 
Ο κ. Λουράντος έθεσε επίσης υπόψιν του Υπουργού και το θέμα της παράτασης του χρόνου των αποθεμάτων των φαρμάκων που φανερώνει για μια ακόμη φορά την μεροληπτική αντιμετώπιση υπέρ των φαρμακαποθηκών και σε βάρος των φαρμακείων.
Ο κ. Ξανθός φάνηκε να κατανοεί και να αποδέχεται τα επιχειρήματα του ΠΦΣ και δεσμεύθηκε να διορθώσει την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, αλλά και να επανεξετάσει το θέμα της παράτασης του χρόνου διάθεσης των αποθεμάτων. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ θα μετάσχει σήμερα στην συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων όπου θα θέσει εκ νέου το παραπάνω ζήτημα ζητώντας την δίκαιη παράταση του χρόνου διάθεσης των αποθεμάτων, μεταξύ φαρμακαποθηκών και φαρμακείων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑ 17.11.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου προσφεύγει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος με την συνδρομή του Έλληνα Ευρωβουλευτή κ. Νικόλαου Χουντή. Η αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΠΦΣ συναντήθηκε σήμερα με τον κ. Χουντή στις Βρυξέλλες και καθόρισαν το σχετικό κείμενο της Αναφοράς. 
Στην σχετική Αναφορά οι Έλληνες Φαρμακοποιοί αιτούνται : 
1. Τη ρητή καταδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι, με έμμεσο τρόπο, κατά παράβαση του θεσμικού της ρόλου, επέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση την υιοθέτηση νόμου που παραβιάζει το πνεύμα και το γράμμα των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις υποθέσεις C-171/07, C-172/07, C-531/06 οι οποίες έχουν κρίνει ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς διασφαλίζει την ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών και αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων. 
2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει, ως οφείλει εκ του θεσμικού της ρόλου, την υποχρέωση να γνωστοποιήσει την απόφαση αυτή στους ετέρους θεσμούς εποπτείας της ελληνικής οικονομίας (ESM, ΕΚΤ, ΔΝΤ) και να ζητήσει από την ελληνική κυβέρνηση την άμεση κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης υπ’ αρ. Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82899 (ΦΕΚ 2330/29-10-2015) την αντικατάστασή της από άλλη, που δεν θα είναι προϊόν εκβιασμού, αλλά αποτέλεσμα διαβούλευσης της ελληνικής κυβέρνησης με την ελληνική κοινωνία και τους εκπροσώπους των Ελλήνων φαρμακοποιών. 
Οι επαφές της αντιπροσωπείας του ΠΦΣ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η Φαρμακευτική Περίθαλψη και το Φαρμακείο δεν μπορούν να παραδίδονται αμαχητί στα επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Παράλληλα θα ενημερώνεται συνεχώς η ελληνική κοινωνία για κάθε ενέργεια των Φαρμακοποιών που στόχο θα έχει την προστασία της δημόσιας υγείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ MΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ ΜΕ ΠΟΛΑΚΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΑΘΗΝΑ 11/11/1964 

Mε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη και το νέο πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτήρη Μπερσίμη συναντήθηκε αντιπροσωπεία του ΠΦΣ. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ και η βελτιστοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών για την χορήγηση προϊόντων μέσω των φαρμακείων. 
Ο αναπληρωτής υπουργός υγείας δεσμεύθηκε ότι μέχρι τέλους του έτους θα γίνουν δυο πληρωμές που αφορούν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ακόμη ανέφερε πως αισιοδοξεί πως με το νέο χρόνο θα ομαλοποιηθούν οι πληρωμές και ευελπιστεί πως οι πληρωμές θα γίνονται με καταληκτική ημερομηνία ανά μήνα. 
Εξάλλου ο κ. Πολάκης δέχθηκε κατά αρχάς την διάθεση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μέσω φαρμακείων κατά τα πρότυπα των αναλωσίμων σακχάρου. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα ο νομικός σύμβουλος του ΠΦΣ κ. Ηλίας Δημητρέλλος και η νομική σύμβουλος του ΦΣΑ κυρία Σοφία Αγγέλου θα μετάσχουν σε στην ομάδα εργασίας του υπουργείου υγείας για την επεξεργασία και κωδικοποίηση της νομοθεσίας περί φαρμακείων και φαρμακαποθηκών. 
Οι δύο νομικοί θα καταθέσουν τις διατυπωμένες θέσεις των φαρμακοποιών για όλα τα θέματα που έχουν ανακύψει μετά την εφαρμογή των μνημονιακών νόμων 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος συνεχίζει τις προσπάθειές του για να αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο τρόπο όλα τα θέματα που απασχολούν τον Φαρμακοποιό και με υπευθυνότητα και σοβαρότητα θα ενημερώνει όλους τους συναδέλφους. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΦΑΝΙΕ

ΑΘΗΝΑ 6.11.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Σε σύγκρουση με συμφέροντα που έχουν στόχο την διάσπαση και την αποδυνάμωση του κλάδου, προχωρά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος στα πλαίσια της δράσης του για τη στήριξη του φαρμακείου της γειτονιάς που δέχεται τη χαριστική βολή από τη διαβλητή ΚΥΑ σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων, αλλά και το νέο μέτωπο της απελευθέρωσης των ΜΥΣΥΦΑ. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκπροσωπώντας τα 11.000 φαρμακεία σε ολόκληρη τη χώρα κατέθεσε αίτηση διαγραφής κατά του Σωματείου ΦΑΝΙΕ ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος «έχουμε καθήκον να καταγγείλουμε όλους αυτούς που υπονομεύουν τη λειτουργία του φαρμακείου της γειτονιάς και υπαγόρευσαν την απαράδεκτη απόφαση του Υπουργείου υγείας. 
Το εν λόγω σωματείο, λαλίστατο σε κάθε άλλη περίπτωση, απέδειξε την ενοχή του σιωπώντας… ηχηρά στην πρόσφατη κινητοποίηση που αφορούσε το μέλλον των φαρμακείων. Η στάση του είναι διασπαστική και διχαστική». 
Ο ΠΦΣ στην αίτησή του καταγγέλλει το σωματείο ότι επιχειρεί διασπαστικά να υποκαταστήσει τον θεσμικό ρόλο του ΠΦΣ, κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων του ν. 3601/28. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ

Αθήνα 03.10.2015 
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Κατατέθηκαν σήμερα, Τρίτη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής, οι αιτήσεις ακυρώσεως καθώς επίσης και οι σχετικές αιτήσεις αναστολής εκτελέσεως κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αλλάζει πλήρως και απορρυθμίζει το μέχρι σήμερα ισχύον ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων προς όφελος των μονοπωλίων. 
Στο σκεπτικό των αιτήσεων που κατατέθηκαν εκ μέρους του ΠΦΣ από το Νομικό Σύμβουλο κ. Ηλία Δημητρέλλο και τον Δικηγόρο κ. Αποστ. Παπακωνσταντίνου, και από την Νομική Σύμβουλο του ΦΣΑ κ. Σοφία Αγγέλου, αναφέρεται ότι η προσβαλλόμενη ΚΥΑ είναι ευθέως αντισυνταγματική και αντίθετη με το Ενωσιακό κεκτημένο (Ενωσιακό Δίκαιο, νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΔΕΕ). 
Το ΣτΕ με σειρά αποφάσεών του (228/2014 η πλέον πρόσφατη) έχει δεχθεί ότι τα φαρμακεία δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα και η κοινωνική αποστολή με την εμπορική εκμετάλλευση, το δε ΔΕΕ (αποφάσεις C 171/07, C 172/07 και C 531/06), εκτός των άλλων, έχει δεχθεί ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας των φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς διασφαλίζει την ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών και αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΣ ΤΟΥ ΠΦΣ 31.10.2015
Η ΓΣ του ΠΦΣ καταδικάζει και απορρίπτει την Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά τις αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων και εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Οικονομικών.
 Η ΓΣ ζητά την άμεση απόσυρση της αφού πέραν των απαράδεκτων διατάξεων που εκχωρούν το φαρμακευτικό Επάγγελμα σε επιχειρηματικούς κύκλους με κερδοσκοπικά κίνητρα , παραδίδει τα φαρμακεία σε συγκεκριμένες ομάδες, με την διατύπωση φωτογραφικών διατάξεων .
Η ΓΣ του ΠΦΣ αρνείται ξεκάθαρα την προσχηματική πρόταση του Υπουργού υγείας να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιτροπή του Υπουργείου με αντικείμενο την εκ των υστέρων και άνευ ουσίας υποτιθεμένη βελτίωση της ΚΥΑ, αίροντας την όποια εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του .
Η ΓΣ του ΠΦΣ ενέκρινε την υλοποίηση  του ακόλουθου Προγράμματος Δράσεων :
NOMIKEΣ   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.     Αίτηση Ακυρώσεως στο ΣΤΕ
2.     Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων στο ΣΤΕ και αίτημα για Προσωρινή Διαταγή
3.     Προσφυγή στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου
4.     Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
1.     Ηχητικά σποτ ενημέρωσης του κοινού για τους κινδύνους της απελευθέρωσης του Φαρμακευτικού Επαγγέλματος
2.     Εκτύπωση φυλλαδίων και προμήθεια όλων των φαρμακείων για να το δίνουν στην πελατεία τους
3.     Αποστολή banner ενημέρωσης στα ιατρικά site
4.     Καταχωρήσεις στις εφημερίδες
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1.     Καταγγελία στην PGEU και αίτημα προσφυγής στον ΟΟΣΑ και στα άλλα ευρωπαϊκά όργανα
2.     Μετάφραση της ΚΥΑ και αποστολή της προκειμένου να την αποκηρύξουν στην PGEU , στην ABDA και τον Ισπανικό φαρμακευτικό Σύλλογο
3.     Επίσημη Χάρτα Υπηρεσιών εγκεκριμένη από την ΓΣ της PGEU
4.     Αποστολή προτάσεων από τους συλλόγους για θωράκιση των υφιστάμενων φαρμακείων
Η επεξεργασία θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του ΠΦΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ

ΑΘΗΝΑ 29.10.2015 

Συνεδρίασε σήμερα στα γραφεία του ΠΦΣ επιτροπή μελών του ΔΣ παρουσία του προέδρου του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνου Λουράντου και με την συμμετοχή των νομικών συμβούλων του ΠΦΣ κ. Ηλία Δημητρέλλου και του ΦΣΑ κυρίας Σοφίας Αγγέλου , για μια πρώτη ανάγνωση της υπο έκδοση Υπουργικής Απόφασης. 
Οι παρόντες διαπίστωσαν την χαοτική κατάσταση που θα προκληθεί με την εν λόγω ΚΥΑ ενώ εντοπίσθηκαν τα σημεία στα οποία θα βασισθεί η αίτηση ακυρώσεως που θα ασκηθεί από τον ΠΦΣ στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 
Στην Γενική Συνέλευση του ερχόμενου Σαββάτου θα αποκαλυφθεί όλος ο μηχανισμός καθώς και τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία άλλωστε μνημονεύονται ξεκάθαρα στο κείμενο της εν λόγω ΥΑ που κινήθηκαν εν κρυπτώ, διχάζοντας τον φαρμακευτικό κόσμο. 
Να είστε απολύτως βέβαιοι ότι το νομοθετικό αυτό έκτρωμα πολύ σύντομα θα εκπέσει στις αίθουσες των δικαστηρίων, αλλά και κατά την εφαρμογή του στην κοινωνία. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Π.Φ.Σ.: ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΚΥΑ

ΑΘΗΝΑ 29.10.2015 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Τη ...μετάλλαξη του Φαρμακοποιού σε «αυτοφωράκια» και την παράδοση άνευ όρων σε καρτέλ και off-shore εταιρείες, προβλέπει το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που γνωστοποίησε στον ΠΦΣ ο Υπουργός υγείας κ. Ξανθός. 
Το προσχηματικό και για το θεαθήναι 20% της προβλεπόμενης συμμετοχής του Φαρμακοποιού, ουσιαστικά τον καθιστά υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί, ανεξάρτητα εάν πλέον θα ενεργεί κατ΄ εντολήν του επιχειρηματία εταίρου. 
Παράλληλα στερεί από τον Έλληνα πολίτη την αξιόπιστη επιστημονική συμβουλή και συμβολή του φαρμακοποιού, τον οποίο η ΚΥΑ καθιστά υποχείριο του εμφανούς ή αφανούς εταίρου. 
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος απορρίπτει ως απαράδεκτη την Υπουργική Απόφαση και καταγγέλλει ότι υπαγορεύθηκε από συγκεκριμένα συμφέροντα, τα οποία άλλωστε μνημονεύονται ξεκάθαρα από το κείμενο της εν λόγω ΥΑ. 
 Η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων και η ελληνική κυβέρνηση απέδειξαν ότι μόνο κατ' ευφημισμόν κυβερνούν. Οι πιέσεις των δανειστών επικράτησαν των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Στην ουσία αφού εξαθλίωσαν οικονομικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμη και αυτές που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας- παραδίδουν τα κουφάρια τους σε εσωτερικά και εξωτερικά συμφέροντα. 
Η άνευ όρων παράδοση της Υγείας του Έλληνα πολίτη στα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πλέον γεγονός. 
Οι φαρμακοποιοί απορρίπτουν μετά βδελυγμίας την Υπουργική Απόφαση και την επιστρέφουν ως απαράδεκτη, δηλώνουν δε ότι άμεσα θα προσφύγουν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, καθώς και σε όλα τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα. 
Τα μνημόνια και η δήθεν αναγκαιότητα της χρηματοδότησης, πρέπει να σταματήσουν να αποτελούν το πρόσχημα για την καταστροφή της χώρας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

ΠΦΣ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ-ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ 28.10.2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Tην προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων μέχρι το ερχόμενο Σάββατο 31 Οκτωβρίου , όπου οι φαρμακοποιοί όλης της χωρας θα αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αποφάσισε το ΔΣ του ΠΦΣ μετά από πολύωρη τηλεδιάσκεψη. 
Το ΔΣ έλαβε την απόφασή του με αίσθημα ευθύνης και σοβαρότητας συναισθανόμενο τις ανάγκες των ασφαλισμένων και των ασθενών. 
Ταυτόχρονα δίνει μικρή πίστωση χρόνου στην κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκαθαρίσουν την στάση τους απέναντι στον φαρμακευτικό κλάδο και να στηρίξουν το δίκαιο αιτηματων του. 
Οι φαρμακοποιοί δινουν το περιθώριο στη Κυβερνηση - μετά την εμπλοκή των διαπραγματεύσεων- να αποδείξει ότι έχει την δύναμη να αρνηθεί να εφαρμόσει αυτά που η υπόλοιπη Ευρώπη έχει απορρίψει. 
Το ΔΣ του ΠΦΣ καλεί τους εκλέκτορες και τους προέδρους των συλλόγων όλης της χώρας σε γενική συνέλευση, όπου θα αποφασισθεί το νέο κύμα των κινητοποιήσεων με βάση τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει. 
«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τα συμφέροντα να διαμορφώσουν τις συνθήκες και της φαρμακευτικής αγοράς, με το πρόσχημα του ανταγωνισμού και της δήθεν ευρωπαϊκής προοπτικής. Ο αγώνας μας δεν είναι κομματικός ή συντεχνιακός, αλλά αγώνας κατά των καρτελ που θελουν να εισβάλουν και στην υγεία» δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΦΣ. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

ΠΦΣ: TΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟ ΔΣ

Αθήνα 26.10.2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Το ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αποφάσισε μετά από τηλεδιάσκεψη την συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης σε ολόκληρη την χώρα. 
Όσον αφορά το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ο ΠΦΣ ξεκαθαρίζει ότι η προάσπιση της Δημόσιας υγείας και της εύρυθμης λειτουργίας της αλυσίδας του Φαρμάκου, προϋποθέτει την διατήρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στον επιστήμονα φαρμακοποιό, διασφαλίζοντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία του Φαρμακοποιού και αποτρέποντας την δημιουργία καρτέλ μέσω της καθετοποίησης της φαρμακευτικής αγοράς. 
Σήμερα που πλήττεται ο Έλληνας ασφαλισμένος, η εξαφάνιση του φαρμακείου της γειτονιάς αποτελεί ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα σε βάρος του και οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση του συστήματος φαρμακευτικής περίθαλψης. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: 24ΩΡΕΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Η ΓΣ

H Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ στην συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου αποφάσισε την πραγματοποίηση συνεχόμενων 24ωρων κυλιόμενων απεργιών με εφημερεύοντα φαρμακεία, από την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου. 
Οι φαρμακοποιοί αντιδρούν δυναμικά στην υπό έκδοση υπουργική απόφαση που καταλύει την φαρμακευτική περίθαλψη προς όφελος των οικονομικών συμφερόντων και σε βάρος της Υγείας του ελληνικού λαού. 
Επίσης οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και Πειραιά αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί εκ νέου συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας, την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στη 1 το μεσημέρι. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το ΔΣ του ΠΦΣ στην διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τις δηλώσεις του υπουργού κ. Σταθάκη σχετικά με τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό των φαρμακείων. Διέκοψε την συνεδρίαση και επειγόντως μετέβη σύσσωμο στο Υπουργείο Υγείας. 
Στην συνάντηση με τον υπουργό υγείας διαπιστώθηκε ότι στην διαμορφούμενη πρόταση για την τελική διατύπωση της υπουργικής απόφασης καταλύεται πλήρως ο επιστημονικό ρόλος του φαρμακοποιού και ο επιστημονικός χαρακτήρας του φαρμακείου. 
Μετά την συνάντηση το ΔΣ συνέχισε την συνεδρίαση του και αποφάσισε ομόφωνα : 
1. Nα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, στις 2.30 το μεσημέρι. 
2. Να εισηγηθεί την πραγματοποίηση 24ωρων κυλιόμενων απεργιών στην έκτακτη ΓΣ που θα συγκληθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. 
Τέλος το ΔΣ του ΠΦΣ καλεί τους προέδρους των Φαρμακευτικών Συλλόγων της χώρας σε απεργιακή ετοιμότητα.. 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 19/10/2015
Με αφορμή δημοσιεύματα και πληροφορίες που αφορούν τις εξελίξεις στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των Φαρμακείων, ενημερώνουμε τους φαρμακοποιούς, ότι ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος εκπροσωπεί και αγωνίζεται για το σύνολο των φαρμακοποιών. 
Οι παρεμβολές προς την Κυβέρνηση διαφόρων συνδικαλιστικών και μη κύκλων, εξυπηρετούν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων και όχι το σύνολο των Φαρμακοποιών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Αθήνα 16.10.2015 

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι δράσεις και οι επαφές του προεδρείου του ΠΦΣ σε Ελλάδα και το εξωτερικό για την αντιμετώπιση της εφαρμογής των αποφάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ και αφορούν την απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 
Επιστρέφοντας χθες βράδυ η ελληνική αντιπροσωπεία από το Βερολίνο όπου έγινε αποδέκτης της ένθερμης υποστήριξης των Γερμανών και Αυστριακών Συναδέλφων μας, ζήτησε συνάντηση με τον υπουργό υγείας κ. Ξανθό και τον Γενικό Γραμματέα κ. Μπασκόζο, για να τους επιδώσει την επιστολή Στήριξης των Ελλήνων Φαρμακοποιών, από την ηγεσία των Φαρμακευτικών Φορέων της Γερμανίας. 
Ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος, παρέδωσε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας , τόσο την επιστολή στήριξης όσο και το κείμενο του Γερμανικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, βάσει του οποίου διασφαλίζεται το υπάρχον Γερμανικό Σύστημα μέχρι το 2030, καθιστώντας για μια ακόμη φορά σαφές πώς η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού είναι μη αποδεκτό μέτρο. 
Ο υπουργός υγείας και ο γενικός γραμματέας διατύπωσαν ξανά την θετική τους διάθεση απέναντι στους φαρμακοποιούς ,επαναλαμβάνοντας όμως την σαφή θέση ότι προσπαθούν να διαχειρισθούν προειλημμένες αποφάσεις. 
Η συνάντηση ανανεώθηκε για την ερχόμενη Τετάρτη, αμέσως μετά το ταξίδι του προεδρείου του ΠΦΣ στην Ισπανία , όπου θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Διεθνούς Ενώσεως φαρμακοποιών (FIP) κυρία Κάρμεν Πένια, ζητώντας την στήριξή της και την πρόεδρο του Ισπανικού Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
--------------------------------------------------
Οι επαφές στην Γερμανία 
Η επίσημη επιστολή στήριξης της ABDA που συνυπογράφηκε και από τους αυστριακούς αναρτήθηκε στον επίσημο ιστότοπο της. Παραθέτουμε τόσο την ανακοίνωση της ABDA όσο και την δημοσιογραφική αποτύπωση της συνάντησης αυτής και την δημοσιότητα που έλαβε στην Γερμανία . 

Η ABDA υποστηρίζει τα Ελληνικά φαρμακεία 
(Ανακοίνωση από το επίσημο site της ABDA) 

Οι Γερμανοί φαρμακοποιοί πήραν θετική θέση στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του φαρμακευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. 
Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου Φριντεμαν Σμίντ (Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συλλόγων (ABDA) και του Προέδρου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Λουράντου, ο οποίος συνοδευόταν από μία τετραμελή επιτροπή του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
Κύριο θέμα της συζήτησης ήταν οι κίνδυνοι που προκύπτουν στην Ελλάδα μέσα από την απελευθέρωση της διακίνησης των φαρμάκων, όπου θα μπορούν και άλλες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν φαρμακεία και να διακινήσουν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα στα σούπερ μάρκετ. 
Ο κ. Σμίντ, επιβεβαίωσε τον κ. Λουράντο ότι θα στηρίξει τον αγώνα του ενάντια στην απελευθέρωση. 
Η ΑΒDA θα δώσει αγώνα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ώστε να μην αποδυναμωθεί το φαρμακευτικό επάγγελμα μέσα από την απελευθέρωση. Ισχυρό υπερασπιστικό πλεονέκτημα δίνει στον κ. Λουράντο από μια απόφαση του 2009 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της πολλαπλής ιδιοκτησίας και της απαγόρευση της ιδιοκτησίας από μη φαρμακοποιούς, φαρμακοποιών στην Γερμανία. 
Τότε οι δικαστές είχαν αποφασίσει ότι ο περιορισμός στην απελευθέρωσης διακίνησης των αγαθών είναι αποδεκτός , όταν αφορά την Δημόσια Υγεία. Η άποψη του κ. Λουράντου είναι ότι αυτή η απόφαση αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει πολύ σημαντικό στοιχείο ενάντια στην απελευθέρωση της αγοράς στην Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο των συζητήσεων ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Συλλόγων (ABDA) συνέταξε κείμενο αλληλεγγύης προς τους Έλληνες φαρμακοποιούς , το οποίο υπέγραψαν και οι παρευρισκόμενοι κ. Μπέκερ (από τον Γερμανικό Σύλλογο φαρμακείων) και ο Πρόεδρος κ. Κίφερ (Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιμελητηρίων). 
“Με μεγάλη ανησυχία παρατηρούμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο Ελληνικός λαός και τα ελληνικά φαρμακεία» αναφέρει το κείμενο. «Η απελευθέρωση είχε ως σκοπό την διασφάλιση υψηλής ποιότητας των αγαθών. Λειτουργήματα και αγαθά που υπηρετούν το Κοινωφελείς σκοπούς, προϋποθέτουν εξασφάλιση της ποιότητας, και δεν επιτρέπεται να εξετάζονται κάτω από το πρίσμα της βιομηχανίας (εμπορίου)». 
Για αυτό δόθηκε στήριξη στον αγώνα των Ελλήνων φαρμακοποιών, ώστε να διατηρηθούν οι ενισχυμένες δομές και να «χρησιμεύσει το γερμανικό πρότυπο για μία μεταρρύθμιση του συστήματος».
-----------------------------------------------
Η δημοσιογραφική αποτύπωση 
Βερολίνο – Η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη κάτω από την επιρροή των δανειστών της. 

Η κυβέρνηση πρέπει να ετοιμάσει ένα πακέτο μεταρρύθμισης που να προβλέπει την απελευθέρωση των φαρμακείων. Ο Πρόεδρος της ABDA κ.Σμίντ, συναντήθηκε με τον συνάδελφό του κ. Λουράντο. Όλη η αντιπροσωπεία της ABDA έδειξε αλληλεγγύη στους Έλληνες συναδέλφους τους. Ο κ.Λουράντος προειδοποίησε για τους κινδύνους που θα επιφέρει η απελευθέρωση. 
Ο κ. Λουράντος, ενημέρωσε για τα μέτρα της απελευθέρωσης, που πρέπει να εφαρμοστούν στην Ελλάδα. Στο πακέτο μεταρρύθμισης κάποιοι υποστηρίζουν ότι τα ΟΤC δύνανται να διακινούνται και εκτός φαρμακείων, σε σούπερ μάρκετ, ακόμη και σε βενζινάδικα. 
Η Ελλάδα θα πρέπει άμεσα να εφαρμόσει την πολλαπλή ιδιοκτησία και την ιδιοκτησία από μη φαρμακοποιούς. Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα επιτρεπόταν να λειτουργούν φαρμακεία μόνο από επιστήμονα φαρμακοποιό. Τώρα πρέπει να επιτραπεί η πολλαπλή ιδιοκτησία φαρμακείων και επιπροσθέτως ή ιδιοκτησία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς. 
Ο κ. Λουράντος τόνισε στην συνάντηση με τον κ. Σμίντ, ότι η απόφαση που πάρθηκε στην Γερμανία το 2009 από το Ευρωπαϊκό δικαστήριο κατά της πολλαπλής ιδιοκτησίας και ιδιοκτησίας από μη φαρμακοποιούς, θα αποδειχθεί χρήσιμο όπλο κατά της απελευθέρωσης. Με βάση αυτή την απόφαση μπορούν τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν την ιδιοκτησία φαρμακείων από κεφάλαια επιχειρήσεων (μη φαρμακοποιούς). 
Παρόμοιες διατάξεις είναι άκρως αντίθετες με το Ευρωπαϊκό και κοινοτικό δίκαιο. 
Ο κ. Σμίντ, παρέδωσε στον κ. Λουράντο μία δήλωση με την οποία δήλωσε την αλληλεγγύη του με τους Έλληνες συναδέλφους : «Στηρίζουμε τους Έλληνες φαρμακοποιούς στους αγώνες τους, να διατηρηθεί ένα περιορισμένο καθεστώς στο φαρμακευτικό επάγγελμα , και στηρίζουμε την πρόθεσή τους, να χρησιμοποιήσουν το γερμανικό μοντέλο για μία μεταρρύθμιση του συστήματός τους.» 
Συνυπέγραψαν το κείμενο και ο κ.Κίφερ και ο κ. Βεκερ. Λόγω των βουλευτικών εκλογών που έγιναν στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο η νομική εφαρμογή των επιβληθεισών μεταρρυθμίσεων λάμβανε συνέχεια αναβολές…… 

Ο ΠΦΣ παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζει τις προσπάθειες ενημέρωσης όλων των επισήμων φορέων σε Ελλάδα και εξωτερικό , έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κρίσιμη αυτή συγκυρία και να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του φαρμακοποιού στο φαρμακείο του . θα σας κρατάμε ενήμερους για όλες τις εξελίξεις. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΘΗΝΑ 14.10.2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την πλήρη στήριξη τους προς τους Έλληνες φαρμακοποιούς εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του Γερμανικού και του Αυστριακού Συλλόγου  στην διάρκεια της συνάντησης με αντιπροσωπεία του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, στο Βερολίνο.
Στην επίσημη ανακοίνωση του ο πρόεδρος της ABDA (Γερμανικός Φαρμακευτικός Σύλλογος) κ. Friedemann Scmidt  απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνο  Λουράντο τονίζει πως :
«Η εμπειρία από την Σουηδία , καταδεικνύει πως η απελευθέρωση των φαρμακευτικών συστημάτων , δεν βελτιώνει αλλά επιδεινώνει το  σύστημα  διανομής  φαρμάκων και τις εργασιακές συνθήκες των φαρμακοποιών.
Σε πολλά κράτη  μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Σουηδία , η Εσθονία και η Ουγγαρία, γίνονται προσπάθειες να ρυθμιστούν  ξανά τα φαρμακευτικά συστήματα, μετά από τις άσχημες εμπειρίες που απεκόμισαν από την απελευθέρωση».
«Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα  που εξυπηρετούν την δημόσια υγεία απαιτούν υψηλά επίπεδα προστασίας – αναφέρεται στο κείμενο - και δεν θα πρέπει να  εξετάζονται μόνο από την οικονομική τους πλευρά».
Και η επιστολή καταλήγει στηρίζοντας την θέση των ελλήνων φαρμακοποιών για την εφαρμογή του Γερμανικού μοντέλου , αναφέροντας πως «εξαιτίας της μακρόχρονης θετικής εμπειρίας από το ρυθμισμένο σύστημα της χώρας , το οποίο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την Γερμανική Βουλή , στηρίζουμε τους Έλληνες  φαρμακοποιούς στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ένα ρυθμισμένο σύστημα λειτουργίας των φαρμακείων  και υποστηρίζουμε την απαίτηση τους να χρησιμοποιήσουν το Γερμανικό μοντέλο σαν σημείο αναφοράς για την αναμόρφωση του ελληνικού συστήματος».
Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος στο τέλος της συνάντησης  ζήτησε από την Γερμανική αντιπροσωπεία να στηρίξει τις θέσεις των ελλήνων φαρμακοποιών και στα ευρωπαϊκά όργανα ενώ  ταυτόχρονα τους προσκάλεσε να συνυπογράψουν στην Ελλάδα  Χάρτα Συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων των τριών χωρών στο οποίο να αναδεικνύεται η Ανεξαρτησία του Φαρμακοποιού και η ρύθμιση της λειτουργίας του Φαρμακευτικού Συστήματος  έτσι  ώστε να διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η Προστασία της Δημόσιας Υγείας».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΦΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟ - ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΦΣ - ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ελληνική κυβέρνηση του … ΟΟΣΑ

Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε την σημερινή πολιτική κατάσταση. Τα μνημόνια που τελικά καμιά κυβέρνηση δεν έσκισε, το ΔΝΤ που καμιά κυβέρνηση δεν έδιωξε, μια έκθεση του ΟΟΣΑ που καμιά κυβέρνηση δεν θέλησε να καταργήσει.

Φθάσαμε λοιπόν στο 2015 με δύο εργαλειοθήκες του περισπούδαστου ΟΟΣΑ. Έκπληκτος ο ελληνικός λαός πριν από ένα χρόνο άκουσε τον νυν πρωθυπουργό να καταγγέλλει ότι η υπογραφή του ΟΟΣΑ υπεκλάπη από την προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά.

Και καταλήγουμε στην συνάντηση της Δευτέρας με τους δύο Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας με τον πρώτο, τον κ. Σταθάκη, να παραδέχεται κυνικά πως ο ΟΟΣΑ χειρίζεται το θέμα των φαρμακείων γιατί… πληρώνει.

Είναι προφανές ότι η αλαζονεία της εξουσίας και ο κυνισμός προκύπτουν από την έλλειψη σοβαρού αντιπάλου, ικανού να αμφισβητήσει τις πράξεις της. Υφίσταται δε, όταν αυτή αισθάνεται απόλυτη κυρίαρχος του παιχνιδιού και δυνατή να εφαρμόσει κάθε της θέληση και επιθυμία.

Στη χώρα μας, η Κυβέρνηση απόλυτα σύμφωνη στο παιχνίδι των μνημονίων μιας και εκλέχτηκε μετά την υπογραφή τους, έχοντας απέναντι μια αντιπολίτευση η οποία επίσης προεκλογικά συνυπόγραψε όλες τις μνημονιακές επιταγές (251 βουλευτές), αισθάνεται ικανή να επιβάλλει όσα μέτρα είχαν απομείνει ανεφάρμοστα από τις προηγούμενες συμφωνίες.

Πριν αναφερθώ όμως, στην συζήτηση με τους δύο υπουργούς δεν μπορώ να μην θέσω στην δική σας κρίση την ανακοίνωση που έστειλε λίγο πριν την συνάντηση το σωματείο των διευρυμένων συναδέλφων, όπου λέει μεταξύ άλλων «Εμείς είμαστε ανοικτοί να ακούσουμε κάθε πρόταση αρκεί να είναι εμπεριστατωμένα εις όφελος των Ελλήνων πολιτών».

Από την άλλη πλευρά ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος προκάλεσε την συνάντηση αυτή με τους κ.κ. Σταθάκη και Ξανθό, για να τονίσει για μια ακόμη φορά πως δεν υπάρχουν ισοδύναμα στην Υγεία και την Φαρμακευτική Περίθαλψη του ελληνικού λαού.

Απαξιώσαμε στην συνάντηση με τους Υπουργούς την έκθεση του ΟΟΣΑ με στοιχεία αδιαμφισβήτητα και πήραμε την απάντηση ότι όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν ειπωθεί όταν γεννήθηκε η έκθεση το 2013 και όχι τώρα που όλα έχουν υπογραφεί , συμφωνηθεί και πρέπει να εφαρμοστούν. ………………..

Συνάδελφοι και ασφαλισμένοι,

Η Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ αποτελεί ένα κατασκεύασμα τεχνοκρατών που αν είχαμε κυβερνήσεις δυνατές και ανεξάρτητες θα την απέρριπταν όπως έγινε στην Γερμανία το 2004 και πρόσφατα στην Ιταλία.

Ο πλέον αδαής διαβάζοντας την προσεκτικά θα έβλεπε την πλήρη ασυμβατότητα μεταξύ των δήθεν επιχειρημάτων και των τελικών συμπερασμάτων.

Θα έβλεπε επίσης ότι πρόκειται για μια κατ΄ επίφασην οικονομική έκθεση χωρίς… οικονομικά στοιχεία.

Είναι στις προθέσεις μας να δημοσιοποιήσουμε τα ατεκμηρίωτα επιχειρήματα και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν. Δεν πρέπει ο ελληνικός λαός να σέρνεται πίσω από τις ορέξεις συμφερόντων που στην περίπτωση της χώρας μας, θεωρώ πως είναι ΚΑΙ εγχώρια.

Ας μην γελιόμαστε, ποιός ξένος θέλει να επενδύσει σε υπερχρεωμένα φαρμακεία σε μια χώρα που οι τιμές των φαρμάκων είναι ρυθμισμένες και οι χαμηλότερες στην Ευρώπη, το κοινωνικό κράτος έχει χρεοκοπήσει και οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν ούτε την συμμετοχή τους να πληρώσουν;

Προφανώς οι πιέσεις μεθοδεύονται και από μέσα, αλλά και από έξω μέσω των γνωστών συμφωνιών (ΤΤΙP) προκειμένου να καλλιεργήσουν το έδαφος για την δημιουργία επιχειρηματικών καρτέλ που δεν έχουν καμία σχέση με το κοινωνικό κράτος.

Έχω πολλά να πω και θα τα πω δημοσίως πολύ σύντομα. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω ότι από την Κυβέρνηση αυτή δεν ζητάμε κατανόηση αλλά επιτέλους αντίδραση.

Μόνον έτσι θα αποδείξει στον Έλληνα ασφαλισμένο ότι δεν καταστρέφει και τον τελευταίο ιστό της κοινωνικής ασφάλισης.

Κωνσταντίνος Λουράντος

Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Αθήνα 08/10/2015
Αρ, Πρωτ. 3167
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

Σημαντικές εξελίξεις και από την Ευρώπη δρομολογούνται για τα θέματα των φαρμακείων. 
Στην διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε κινητικότητα και στην ελληνική Βουλή αλλά και στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της PGEU με τον επικεφαλής της Commission στην Τρόικα κ. Ντέκλαν Κοστέλο. 
Το πρωί της Τετάρτης απεστάλησαν επιστολές στους προέδρους του Γερμανικού, του Ιταλικού, του Γαλλικού και Ισπανικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, ζητώντας επειγόντως να γίνει συνάντηση μαζί τους, προκειμένου να χαράξουμε μια κοινή γραμμή στήριξης της ανεξαρτησίας του Φαρμακοποιού. 
Αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο πρόεδρος του ΠΦΣ κ. Κωνσταντίνος Λουράντος παραβρέθηκε στην Βουλή των Ελλήνων, κατά την τελευταία μέρα της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης. Στο περιθώριο των ομιλιών συζήτησε με βουλευτές όλων των κομμάτων, και με Υπουργούς της Κυβέρνησης, οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους προς τον κλάδο μας, και αναγνώρισαν την αδικία που υφιστάμεθα με το προβλεπόμενο όπως λέγεται , άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων. 
Ο κ. Λουράντος ζήτησε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη να στηρίξει στην ομιλία του, τις θέσεις των φαρμακοποιών πράγμα που έγινε. Σημαντικές εξελίξεις και από την Ευρώπη δρομολογούνται για τα θέματα των φαρμακείων. Στην διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε κινητικότητα και στην ελληνική Βουλή αλλά και στις Βρυξέλλες όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της PGEU με τον επικεφαλής της Commission στην Τρόικα κ. Ντέκλαν Κοστέλο. 
Το πρωί της Τετάρτης απεστάλησαν επιστολές στους προέδρους του Γερμανικού, του Ιταλικού, του Γαλλικού και Ισπανικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, ζητώντας επειγόντως να γίνει συνάντηση μαζί τους προκειμένου να χαράξουμε μια κοινή γραμμή στήριξης της ανεξαρτησίας του Φαρμακοποιού. 
Στο περιθώριο των ομιλιών συζήτησε με βουλευτές όλων των κομμάτων, και με Υπουργούς της Κυβέρνησης , οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους προς τον κλάδο μας, και αναγνώρισαν την αδικία που υφιστάμεθα με το προβλεπόμενο όπως λέγεται , άνοιγμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των φαρμακείων. 
Ο κ. Λουράντος ζήτησε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη να στηρίξει στην ομιλία του, τις θέσεις των φαρμακοποιών πράγμα που έγινε. 
Η δήλωση του κ. Μεϊμαράκη έχει ως εξής : " Έχει φτάσει να αποτελεί είδηση ότι πληρώνονται κάποια στιγμή οι οφειλές σε ιατρούς και φαρμακοποιούς. Και με την ευκαιρία να επαναφέρω τη θέση μας ότι για τα φαρμακεία πρέπει να εφαρμόσουμε το γερμανικό μοντέλο." 
Την ίδια στάση ζητήσαμε να τηρήσουν και οι υπόλοιποι βουλευτές και να μην ενδώσουν σε τοπικούς και ξένους ...., να δημιουργήσουν καρτέλ και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε μαλακό υπογάστριο της Ευρώπης. 

Η απάντηση της Ευρώπης 
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη επιστολή μας ζητήσαμε την μεσολάβηση της PGEU για να συναντηθούμε με τον κ. Κοστέλο. 
Στην επιστολή μας αναφέραμε πως ο κίνδυνος είναι πανευρωπαϊκός και δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και ότι οι Έλληνες Φαρμακοποιοί προτείνουν το Γερμανικό μοντέλο. 
Το αποτέλεσμα ήταν ο κ. Κοστέλο να δεχθεί το αίτημα συνάντησης της PGEU η οποία μας εκπροσώπησε ως πανευρωπαϊκό όργανο και να μεταφέρει τις απόψεις μας.
Η Συνάντηση έγινε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Στην ενημερωτική επιστολή που μας απέστειλε η PGEU αναφέρεται πως δεν υπάρχει γενική αρχή απελευθέρωσης του φαρμακευτικού συστήματος στην Ευρώπη , παρά μόνον σε χώρες όπου υπάρχουν προγράμματα διάσωσης, όπου εξετάζεται η ανταγωνιστικότητα των συστημάτων. 
Επίσης διαφαίνεται πως υπάρχει θετική αντιμετώπιση για το θέμα των υπηρεσιών των φαρμακείων, ως στοιχείο ανταγωνισμού των φαρμακευτικών συστημάτων. 
Σχετική πρόταση για την επισημοποίηση των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έγινε από τον πρόεδρο του ΠΦΣ στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο. 
Για την Ελλάδα τονίζεται πως η Κομισιόν δεν ενδιαφέρεται για την κατάργηση των κριτηρίων εγκατάστασης και το ζητούμενο είναι, μέσω των αλλαγών να γίνει πιο ανταγωνιστικό το σύστημα. 
Γίνεται επίσης αναφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και στις εναλλακτικές προτάσεις που μπορεί να υπάρξουν καθώς και στο θέμα της απελευθέρωσης των καναλιών πώλησης των OTC όπου φαίνεται πως η Ευρώπη κατανοεί, με τον δικό της τεχνοκρατικό τρόπο, τους περιορισμούς που πρέπει να υπάρχουν. 
Οι διαπραγματεύσεις τόσο με την Ελληνική πλευρά όσο και με τους Ευρωπαίους αξιωματούχους είναι καθημερινές και συνεχείς και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή και εχεμύθεια. 
Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς στο μέτρο του δυνατού για οτιδήποτε σημαντικό συμβαίνει και για οποιαδήποτε εξέλιξη μας αφορά. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Αθήνα 07/10/2015
Αρ. Πρωτ. 3160

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Δυστυχώς ο κλάδος μας βρίσκεται για μια ακόμη φορά στο επίκεντρο των εξελίξεων και στοχοποιείται και από την σημερινή Κυβέρνηση.
Εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα διαβλέποντας την αναξιοπιστία του ελληνικού πολιτικού συστήματος και κυρίως την αρνητική στάση των Κυβερνήσεων απέναντι στο μικρομεσαίο φαρμακείο, επιλέξαμε να χαράξουμε μία στρατηγική «ανοίγματος» προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην Γενική Συνέλευση της 6ης Δεκεμβρίου 2014 δηλώσαμε στα ΜΜΕ ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι αναξιόπιστο και θα στραφούμε στην Ευρώπη. 

Πολλοί θεώρησαν ότι αυτό ήταν ανεδαφικό. Όμως το ΔΣ του ΠΦΣ στην συνεδρίαση του στις 23.3.2015 αποφάσισε την διενέργεια ενός Πανευρωπαϊκού Φαρμακευτικού Συνεδρίου  σε επίπεδο προέδρων φαρμακευτικών φορέων μελών της PGEU που  εκπροσωπεί 34 φαρμακευτικούς συλλόγους και φορείς που αποτελούνται από 400.000 φαρμακοποιούς και 170.000 φαρμακεία 
Ο στόχος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι συνάδελφοι μας των ευρωπαϊκών χωρών για τα προβλήματα του ελληνικού φαρμακείου και να μας στηρίξουν στις κινήσεις μας για την ανάδειξη του δίκαιου των αιτημάτων μας .
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες (capital controls, δημοψήφισμα και εκλογές ) δεν σταματήσαμε την προσπάθειά μας και συνεχίσαμε ολόκληρο το καλοκαίρι τις προσπάθειες για την επιτυχία της σημαντικής αυτής διοργάνωσης.
Όμως και μέσα στο καλοκαίρι και ενώ άρχισαν να διαφαίνονται οι προθέσεις και αυτής της κυβέρνησης σε βάρος των φαρμακείων, επιδιώξαμε συναντήσεις με ευρωπαίους παράγοντες. Έτσι πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με τον κ. Declan Costello, εκπρόσωπο της Κομισιόν στην Τρόικα και με τον Επίτροπο Υγείας  κ.  Vytenis Andriukaitis
Στις συναντήσεις αυτές αντιμετωπίσαμε την ψυχρότητα απέναντι στις θέσεις μας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι αποφάσεις για τα Φαρμακεία μας έχουν ληφθεί προ πολλού.
Δεν πτοηθήκαμε όμως και συνεχίσαμε τις προσπάθειές μας. Στο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις με τον πρώην υπουργό υγείας κ. Κουρουμπλή, τον κ. Μάρδα, την κυρία Βαλαβάνη  και τον υπουργό κ. Σταθάκη.
Στόχος των συναντήσεων αυτών ήταν και είναι πρωτίστως να αποτρέψουμε τελικές αποφάσεις σε βάρος μας και σε τελική ανάλυση αν αυτό δεν είναι εφικτό , να  έχουμε τις λιγότερο επώδυνες για τον κλάδο μας αποφάσεις.
Η μεγάλη μάχη δόθηκε στις 14 Αυγούστου όπου η Κυβέρνηση, έφερε στις 3.42 τα ξημερώματα διάταξη που ανέτρεπε όλο το σημερινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων. Η διάταξη αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με Υπουργική απόφαση η οποία μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε εκδοθεί.
Το Συνέδριο του Σεπτεμβρίου 
Το συνέδριο του Σεπτεμβρίου σηματοδοτεί μια ολοκληρωτική αλλαγή στρατηγικής για τον κλάδο. Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν τόσο πολλά υψηλόβαθμα στελέχη από τον Φαρμακευτικό χώρο.
Αντιμετωπίσαμε ψυχρούς τεχνοκράτες  (δείτε τις ομιλίες τους μεταφρασμένες  από το site του ΠΦΣ , www.pfs.gr) οι οποίοι όμως μας άνοιξαν τα μάτια κυριολεκτικά.
Οι αλλαγές που συντελούνται στην χώρα μας δεν τους ήταν άγνωστες. Πολλές χώρες βρίσκονται σε παρόμοια στάδια, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία  άλλες σε επόμενα στάδια πχ Ιρλανδία και άλλες σε στάδιο επιστροφής στην αρχική κατάσταση δηλαδή την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων που στο όνομα της δήθεν «απελευθέρωσης» είχαν καταργηθεί πχ Ουγγαρία.
Με ομόφωνη απόφασή τους οι ευρωπαίοι συνάδελφοι εξέδωσαν δήλωση αφενός μεν για το Προσφυγικό θέμα  και αφετέρου για το Φαρμακευτικό Επάγγελμα. Bασικοί άξονες είναι  οι εξής :
• Το Φαρμακείο αποτελεί ένα απαραίτητο κομμάτι του συστήματος υγείας και η υγειονομική περίθαλψη δεν είναι σαν όλους τους άλλους τομείς της οικονομίας. 
• Τα μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα φάρμακα παίζουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της αυτο-φροντίδας και στην υποστήριξη των πολιτών για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των κοινών -  μη σοβαρών ασθενειών. Ωστόσο, δεν αποτελούν κοινά  εμπορικά προϊόντα. 
• Το κοινό εξυπηρετείται καλύτερα από μια φαρμακευτική αγορά, ρυθμισμένη και οργανωμένη,  η οποία διασφαλίζει την επαγγελματική ανεξαρτησία του φαρμακοποιού,
• Οι κυβερνήσεις και τα συστήματα υγείας πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η παροχή κατάλληλων και επαρκών πόρων στο φαρμακευτικό κλάδο συνεισφέρει επιπροσθέτως στην προώθηση της δημόσιας υγείας 
Καταφέραμε δηλαδή το θέμα των Φαρμακείων αφενός μεν να αποκτήσει ευρωπαϊκή διάσταση, αφετέρου δε να κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πως η Ελλάδα πλέον θα έχει ενεργό ρόλο και λόγο στα ευρωπαϊκά φαρμακευτικά δρώμενα και δεν θα παραμείνει θεατής των εξελίξεων.
Παράλληλα με τις διαρκείς επαφές στην Ελλάδα δώσαμε συνέχεια στις ενέργειες μας με τους ευρωπαίους. Στα τέλη Σεπτεμβρίου ζητήσαμε λοιπόν από τον Πρόεδρο της  PGEU κ. Ο΄Loughlin  να μεσολαβήσει για να συναντηθούμε με  εκπρoσώπους του ΟΟΣΑ .
Η απάντηση ήταν ότι «ο ΟΟΣΑ έρχεται σε επαφή μόνο με τις κυβερνήσεις και ότι όλη η ανάλυση έχει αποτυπωθεί στην έκθεση του Νοεμβρίου του 2013. 
Ευγενικά  μεν, μας παρέπεμπε δε, στο επίσημο ευρωπαϊκό όργανό μας, ως αρμόδιο  να συζητήσει με την Συμβουλευτική Επιτροπή  Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας του Οργανισμού.
Μεσολάβησε η άτυπη συνάντηση με τον  νέο υπουργό Υγείας κ. Ξανθό και τον αναπληρωτή  Υπουργό Υγείας  κ. Πολάκη , οι οποίοι εν ολίγοις αναγνώρισαν μεν το δίκιο μας αλλά παραδέχθηκαν ότι έχουν κληθεί να διαχειρισθούν προειλημμένες αποφάσεις.
Η αντίδραση μας ήταν άμεση και στις 2 Οκτωβρίου στείλαμε επιστολή τόσο στην PGEU όσο και στους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπου τους λέγαμε ξεκάθαρα πως ότι συμβαίνει στα φαρμακεία δεν αφορά την Ελλάδα αλλά κυρίως την Ευρώπη και ότι τα καρτέλ θα κυριαρχήσουν μέσω συμφωνιών που μεθοδεύονται από την πλευρά της Αμερικής , όπως η TTIP.
Για μια ακόμη φορά οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι μας φαίνεται ότι ανησύχησαν και στις 5 Οκτωβρίου μας ενημέρωσαν ότι προγραμματίσθηκε συνάντηση  με τον κ. Declan Costello  και μας  ζήτησαν να τους ενημερώσουμε αν θέλουμε να υποβάλλουμε ερωτήματα στην συνάντηση αυτή.
Τα βασικά σημεία που θέσαμε  εμείς είναι ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί η Ανεξαρτησία του Φαρμακοποιού, η προσβασιμότητα των ασθενών στο Φάρμακο και θίξαμε το θέμα των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την επικράτηση ιδιωτών επιχειρηματιών στην υγεία αναφερόμενοι στην πρόσφατη σύλληψη μεγαλοεπιχειρηματία ιδιοκτήτη αλυσίδας διαγνωστικών κέντρων.
Συνάδελφοι, 
Ο χρόνος που έχουμε είναι πολύ λίγος σε αυτή την απόφαση για να ανατρέψουμε  τα δεδομένα. Όμως έχουμε την υποχρέωση  να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις επόμενες φάσεις.  Δεν έχουμε εξαντλήσει  τα όπλα μας.
Είναι πλέον ολοφάνερο ότι η αμερικανική επιρροή στην λήψη των  αποφάσεων που αφορούν τα ελληνικά δρώμενα,  θα πλήξει όχι μόνο την Ελλάδα  αλλά ολόκληρη την Ευρώπη.
Καταστήσαμε σαφές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι έχουμε αντιληφθεί την προσπάθεια να επιβληθεί το αμερικανικό μοντέλο (βλ. ΔΝΤ, ΟΟΣΑ) στην λειτουργία των  φαρμακείων μας  δηλαδή,  τα ακριβότερα φάρμακα στην αγορά, καρτέλ, πολυεθνικές κλπ.
Το   γερμανικό ιδιοκτησιακό  μοντέλο που επικαλούμαστε φέρνει σε μεγάλη δυσκολία όσους αρνούνται την εφαρμογή του στην Ελλάδα.
Και εύκολα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς: για ποιο λόγο το γερμανικό ιδιοκτησιακό μοντέλο που ισχύει στην Γερμανία, δεν μπορεί να εφαρμοστεί και στην  Ελλάδα;
Για ποιο λόγο είναι καλό για την Γερμανία, αλλά όχι για την  Ελλάδα;
Συνάδελφοι, 
όλοι μαζί θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις που μας αφορούν. 
Προτείνουμε την σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες μπορούν να παρευρεθούν τόσο ο πρόεδρος όσο και τα άλλα μέλη του ΔΣ για να ενημερώσουν τους φαρμακοποιούς για τα όσα συμβαίνουν και κυρίως για  όσα θα συμβούν.
Εμείς ως ΔΣ βλέπουμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Το φαρμακείο εδώ και έξι χρόνια υφίσταται συνεχείς επιθέσεις. Όμως μιλώντας με τους ευρωπαίους συναδέλφους μας, διαπιστώσαμε ότι μετά από την περίοδο κρίσης επήλθε η ισορροπία και σιγά –σιγά η ανάκαμψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ιρλανδία (εισήγηση O’ Loughlin).
Στόχος και όραμά μας είναι πλέον η επόμενη μέρα. Το Φαρμακείο και ο φαρμακοποιός είναι μια σχέση που δεν διασπάται εύκολα.
Συνεχίζουμε με όραμα και αισιοδοξία.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ