Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΦΣ: ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΦΣ

AΘΗΝΑ 29.9.2014 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Μετά την συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του Π.Φ.Σ., το προεδρείο ξεκίνησε την δρομολόγηση όλων των απαραίτητων εγγράφων και παρεμβάσεων προς τους αρμόδιους φορείς και Οργανισμούς με τα θέματα του κλάδου (Υπουργεία, ΕΟΠΥΥ, Ασφαλιστικά Ταμεία κ.λ.π.), ώστε να ενημερωθούν για την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και επιπλέον έστειλε αμέσως επείγον αίτημα για συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, Υπουργό Οικονομικών και με τον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.
Επιπλέον: 
- Ενημερώθηκε η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12/Τμήμα Α’) , ότι επίκειται συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου η νέα Διοίκηση του Π.Φ.Σ. θα θίξει εκτός των άλλων ζητημάτων και το θέμα της απογραφής των αποθεμάτων. 
- Απεστάλη έγγραφο στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ όπου ζητήθηκαν όλα τα στοιχεία της Φαρμακευτικής δαπάνης για τα έτη 2013 / 2014 (φάρμακα, rebate, ΦΥΚ ιδιωτικά φαρμακεία & από φαρμακεία ΕΟΠΥΥ), τονίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση θα είναι καταστροφική για παρόχους και ασφαλισμένους. 
 Το νέο ΔΣ θα συνεδριάσει άμεσα προκειμένου να εξετάσει και να λάβει αποφάσεις για όλα τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου για την επίλυση των οποίων θα δραστηριοποιηθεί άμεσα. 

ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Φ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου