Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Π.Φ.Σ.: ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Αθήνα, 10 / 3 /2015 
Αριθμ. Πρωτ. 854 

Θέμα: Αρίθμηση συνταγών 
Επανερχόμενοι στο θέμα της αρίθμησης και προσπαθώντας να αποφύγουμε νομικές παρερμηνείες, ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά ότι: 
Η αρίθμηση των συνταγών δεν καταργείται, αλλά αίρεται η υποχρέωση αναγραφής αριθμού επάνω στην ηλεκτρονική συνταγή καθώς επίσης και για όσες χειρόγραφες συνταγές εκτελούνται ηλεκτρονικά εφόσον αυτές τοποθετούνται στα ημερήσια πακέτα με την αύξουσα σειρά που εμφανίζονται στο μαγνητικό μέσο του προγράμματος του φαρμακείου (αναλυτική κατάσταση συνταγών). 
Για όσες χειρόγραφες συνταγές, δεν εκτελούνται ηλεκτρονικά παραμένει η υποχρέωση αναγραφής αύξοντα αριθμού επί της συνταγής. 
Ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στην συνταγή ευρισκόμενος στην αναλυτική συγκεντρωτική κατάσταση συνταγών, αναζητώντας την από την αρχή του μήνα έως την ημερομηνία εκτέλεσης της συνταγής. 
Οι χειρόγραφες συνταγές εξακολουθούν να μπαίνουν σε ξεχωριστό πακέτο και τα φαρμακεία εξακολουθούν να εκδίδουν για όλες τις συνταγές συγκεντρωτικά, ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις. 
Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για όσα φαρμακεία είναι μηχανοργανωμένα με πρόγραμμα φαρμακείου που διασυνδέεται με την ΗΔΙΚΑ μέσω API. 
Για τα φαρμακεία που υποβάλλουν χειρόγραφες συγκεντρωτικές καταστάσεις παραμένει η υποχρέωση αναγραφής, επί όλων των συνταγών, συνεχούς αρίθμησης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου