Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΦΣ ΚΑΙ UNISYSTEMS

Επισυνάπτεται ολόκληρη η σύμβαση μεταξύ του ΠΦΣ και της Εταιρείας UNISYSTEMS προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στην εν λόγω Σύμβαση η επεξεργασία των συνταγώv.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου