Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Χάρη στις εργώδεις προσπάθειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κορινθίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 832/2015 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι διατάξεις που απαγορεύουν τη συμμετοχή φαρμακοποιού σε περισσότερες εταιρείες έχουν στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και προνοούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ορθολογικής και αποτελεσματικής οργανώσεως και λειτουργίας των Φαρμακείων μέσω της τηρήσεως συνθηκών ανεξαρτησίας και της αποτροπής της συγκεντρώσεώς τους σε συγκεκριμένα πρόσωπα. 
Με την ως άνω απόφαση κρίθηκε παράνομη η συμμετοχή ενός φαρμακοποιού σε περισσότερες των δύο εταιρείες εκμεταλλεύσεως φαρμακείου. Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική νίκη των φαρμακοποιών, καθώς υιοθετείται η πάγια θέση του Π.Φ.Σ. περί “απελευθέρωσης” του ιδιοκτησιακού, και η οποία νίκη ενισχύει άνευ άλλου τα επιχειρήματα του κλάδου στον ανοιχθέντα δικαστικό αγώνα κατά της υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υγείας («Ρυθμίσεις επαγγέλματος Φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου»). 
 Εκ της Νομικής Υπηρεσίας του Π.Φ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου