Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΠΦΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΡΤΗΘΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΥΑ»

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016 
Αριθμ. Πρωτ. 37 

Προς: Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας) 
Κοινοποίηση: κ. Ανδρέας Ξανθός, Υπουργός Υγείας 

Θέμα: «Ανάρτηση κενών θέσεων αδειών φαρμακείων σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ - ΙΔΡΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ» (ΦΕΚ Β΄ 2330) ΚΥΑ» 

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3898/31.12.2015 εγγράφου μας και κατόπιν νεώτερης ενημέρωσης από το Υπουργείο Υγείας, το τελευταίο έχει δεσμευθεί εκ νέου, ότι θα λάβει χώρα εντός των επομένων ημερών η τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Γ5(Β)/Γ.Π.οικ.82829/2015 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση Φαρμακείου», αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων. 
Ενόψει της έκδοσης της νέας διορθωτικής Υπουργικής Απόφασης, παρακαλούμε όπως μην προβείτε σε ανάρτηση των κενών θέσεων αδειών φαρμακείων μέχρι την έκδοση ταύτης. 

Με εκτίμηση 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ 
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου